e-Facturatie

CFDI 4.0 - De nieuwe versie van elektronische facturering voor Mexico

cfdi 4.0

Wat is CFDI 4.0

CFDI 4.0 is de nieuwe versie van het Internet Digitaal Fiscaal Ontvangstbewijs dat van kracht is sinds 1 januari 2022 en dat belastingbetalers moeten gebruiken om hun elektronische facturen uit te geven, ter vervanging van de vorige versie (CFDI 3.3).  
CFDI 4.0 heeft invloed op alle uitgifte- en ontvangststromen van elektronische facturatie en andere gerelateerde zaken, zoals onder andere het CFDI van inhoudingen of betalingstoeslagen, vrachtbrief of salarisstroken.

Coëxistentieperiode CFDI 3.3 en CFDI 4.0

De versies van CFDI 3.3 en CFDI 4.0 kunnen naast elkaar bestaan tot 1 april 2023 in overeenstemming met het eerste operationele artikel van de Vijfde Resolutie van Wijzigingen aan de Diverse Belastingresolutie voor 2022 (RMF 2022) in de eerste vroege versie.
Vanaf de herzieningsdatum van dit artikel is het gebruik van de elektronische factuur in versie 4.0 dus verplicht vanaf 1 april 2023.
Belastingbetalers kunnen CFDI 4.0 of CFDI 3.3 in de loop van 2022 onderling uitwisselbaar blijven gebruiken om hun systemen aan te passen aan de nieuwe vereisten van de SAT.
Het is echter raadzaam om de implementatie van uw migratieprojecten naar het nieuwe formaat niet uit te stellen en de uitgifte zo snel mogelijk te starten in overeenstemming met de nieuwe specificaties, om mogelijke sancties of afwijzingen van uw CFDI's te voorkomen zodra de uitgifte in enkel het 4.0-formaat verplicht wordt.

Belangrijkste wijzigingen gepland in het CFDI-schema

De nieuwe versie van de elektronische factuur - CFDI krijgt de volgende wijzigingen:

 • Er wordt een nieuw element geïntroduceerd dat van invloed is op globale/samenvattende facturen (deze maatregel heeft rechtstreeks invloed op ticketportalen en facturatieoplossingen voor verkooppunten).

  De postcode en het regime van de ontvanger is opgenomen.
  • De naam is verplicht en moet gevalideerd worden.
  • Er is een attribuut toegevoegd voor gevallen van primaire sector.
  • Er is een nieuw attribuut toegevoegd om aan te geven of de CFDI export ondersteunt.
  • Op conceptniveau wordt een attribuut toegevoegd om aan te geven of het al dan niet belastingplichtig is.
  • De add-on voor accounts van derden wordt vervangen door een nieuw element op conceptniveau.
  • Er zijn aanpassingen in validatieregels.
    

Nieuw formaat van het Bewijs van Inhouding en Betalingsinformatie versie 2.Met het Bewijs van Inhouding documenteert u de inhouding van belastingen en afdrachten van belastingplichtigen die in het buitenland wonen. Dit digitale belastingontvangstbewijs is van invloed op operaties zoals betalingen in verband met dividenden, leasing in trust, vervreemding van aandelen, niet-zakelijke trust, rente, hypotheekrente, betalingen aan buitenlanders, pensioenregelingen, premies, operaties met derivaten en de financiële sector.  De nieuwe versie van het Bewijs van Inhouding en betalingsinformatie bevat de volgende wijzigingen:

 • Er is een attribuut toegevoegd om de plaats van uitgifte op te nemen zoals in de CFDI.
   

Er is een knooppunt toegevoegd om gerelateerde CFDI's op te nemen zoals in CFDI.

Er zijn attributen toegevoegd voor het regime van de emittent, de postcode van de
 

 • ontvanger en de naam wordt opnieuw vereist voor afzender en ontvanger.
  Er is een aantal attributen toegevoegd aan de totalen voor nut en ISR die voorwaardelijk zijn.
  Er is een model toegevoegd voor de FolioInt (referentie).
  Er zijn aanpassingen in validatieregels en catalogi.
   

Nieuwe versie van het Betalingssupplement 2.

Het betalingssupplement, dat samen met de CFDI moet worden uitgegeven wanneer betalingen in termijnen of uitgesteld worden ontvangen, krijgt ook een bijgewerkt formaat met de volgende nieuwe functies:

 • Een veld is toegevoegd om de totale betalingen weer te geven die zijn afgeleid van de betalingsknooppunten.
 • Een kenmerk wordt toegevoegd om aan te geven of de betaling al dan niet belastbaar is.
 • Er is een nieuw element toegevoegd voor belastingen, dat de details van Overgedragen en Ingehouden bevat.
 • Het betalingssupplement kan alleen nog maar gebruikt worden met voucher type 'P'.
 • Er zijn aanpassingen in validatieregels en catalogi.

Nieuwe voorwaarden voor het annuleren van CFDI's

De annulering van elektronische facturen biedt de volgende nieuwe functies:

 • De reden voor de annulering moet worden vermeld, er worden 4 mogelijke waarden geïntroduceerd, evenals het aangeven van het belastingblad dat het geannuleerde bewijs vervangt.
 • De serviceresponscodes zijn aangepast.
 • Validaties zijn opgenomen om de annulering van vouchers te beperken tot het jaar waarin ze zijn uitgegeven.

Al deze veranderingen hebben een grote impact op de huidige dynamiek van bedrijven die zich zo snel mogelijk moeten aanpassen.

Het platform voor elektronische facturatie van EDICOM voert al de aanpassingsprocessen uit voor zijn klanten om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Via de Global Invoicing-service kunt u al uw CFDI's elektronisch en geïntegreerd met al uw zakenpartners uitgeven en ontvangen. Neem vrijblijvend contact op met ons commerciële team voor meer informatie.
 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Saudi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht: FATOORAH project

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saudi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

Hoe werkt de elektronische factuur in Uruguay

Kom meer te weten over het elektronische factuursysteem in Uruguay op basis van het gebruik van (CFE).