e-Facturatie

Alle details over elektronische facturatie B2B E-VAT in Ghana

elektronische facturatie B2B E-VAT Ghana

De Ghanese belastingdienst, Ghana Revenue Auhtority (GRA), introduceerde het E-VAT-systeem via de gewijzigde btw-wet 870 in oktober 2022. Dit is een verbetering van de manier waarop btw-transacties worden gefactureerd. De wet legt het verplichte karakter van het model vast voor alle ondernemingen door middel van een gefaseerde invoering.

Het elektronische btw-systeem E-VAT bestaat uit een factuurvalidatieproces. Eenmaal ingediend bij de GRA, retourneert de autoriteit elke factuur met een code genaamd "sales data controller" (SDC). De SDC bevat een tijdstempel en een QR-code. Deze SDC-code moet worden opgenomen in de pdf-factuur die naar de klant wordt gestuurd. 

Het E-VAT-systeem is van toepassing op facturen en creditnota's. Bovendien moeten bedrijven informatie over hun voorraden en aankopen aan de GRA zenden.

Implementatieschema

De GRA stelt een gefaseerde implementatie vast voor de invoering van elektronische facturatie.

 • Fase 1. Sinds oktober 2022 nodigt de overheid bepaalde grote belastingplichtigen uit om elektronische facturen uit te reiken.
 • Fase 2. In 2023, datum nog te bevestigen, sluiten middelgrote belastingplichtigen zich aan.
 • Fase 3. Vanaf 2024 wordt het uitgebreid naar alle bedrijven.

Hoe u verbinding kunt maken met de Ghana Revenue Authority

Het wereldwijde platform voor elektronische facturen van EDICOM is voorbereid om verbinding te maken met de GRA om elektronische documenten te verzenden en ook om de bestanden naar uw eindklanten te sturen. Via een geïntegreerde oplossing kunt u elk proces automatiseren om te voldoen aan de wettelijke vereisten van elektronische btw in Ghana.

 1. Vanuit uw ERP moet u een bestand extraheren met de vereiste gegevens die de documenten zullen bevatten.
 2. EDICOM is geïntegreerd om dit bestand te ontvangen en om te zetten naar de standaard vereist door de GRA, het semantisch te valideren en automatisch naar de GRA-portal te sturen. 
 3. Zodra het document is gevalideerd door de GRA, ontvangt EDICOM het samen met de SDC-code om het in zijn ERP te integreren of op te nemen in de pdf-factuur die naar de klant wordt gestuurd.
 4. Ten slotte zal EDICOM de documenten veilig bewaren voor de periode van 6 jaar die wettelijk is vastgelegd in Ghana.

Verstuur facturen op een geïntegreerde en automatische manier naar uw klanten

Om het debiteurenproces compleet te maken, bieden wij u een service om uw facturen elektronisch naar uw klanten te sturen. Business@Mail is ontworpen om elk document naar al uw gesprekspartners te sturen. Dit is hoe de dienst werkt.

 • Uitgifte en verzending van documenten: De uitgever genereert de documenten (facturen, inkooporders, loonbewijzen, ...) vanuit de managementsystemen van het bedrijf op dezelfde manier als met de rest van zijn gesprekspartners.
 • Kennisgeving aan ontvangers: Het ontvangende bedrijf van de documenten ontvangt een e-mail met de mededeling dat het eennieuw document op het Business@Mail-platform heeft, samen met een link om het te openen.
 • Documenten raadplegen en/of downloaden: De ontvangers van het document krijgen via de link toegang tot een webomgeving waar ze het raadplegen en/of downloaden. De afzender weet te allen tijde of de ontvanger iets met het document heeft gedaan.
 • De Business@Mail-service biedt meer garanties, flexibiliteit en controle dan verzending via conventionele e-mail. 

Juridische context van elektronische facturatie in Ghana

Wet 870 wijzigt de initiële wet van 2013, waarin het model al was ingevoerd, en maakt het verplicht. In oktober 2022 is de GRA begonnen met het selecteren van bepaalde grote belastingbetalers om aan het model te voldoen en zij zal tot oktober 2023 geselecteerde bedrijven blijven uitnodigen. Naar verwachting is deze in 2023 verplicht voor grote en middelgrote belastingplichtigen.

Dit nieuwe facturatiesysteem is ontworpen om het werk van btw-plichtige bedrijven te vereenvoudigen. Het biedt onder andere de volgende voordelen:

 • Verbeterde administratie en boekhouding
 • Lagere nalevingskosten
 • Vereenvoudiging van het btw-teruggaafproces.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe elektronisch factureren in Argentinië in zijn werk gaat

Ontdek de belangrijkste kenmerken van het door de AFIP opgezette elektronische factureringssysteem in Argentinië.

B2B e-facturatie in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang bij de invoering van het nieuwe model voor B2B e-facturering en e-rapportage

E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks