Digitale Transformatie

De digitalisering als bepalende factor voor het stimuleren van Corporate Governance praktijken

Corporate Governance

In een tijdperk waarin technologische vooruitgang een versnelde ontwikkeling mogelijk maakt, moeten bedrijven wendbaar en dynamisch zijn om snel te reageren op de vraag van de markt.

De digitale wereld evolueert zo snel dat het voor bedrijven een noodzaak is om een actieve rol te spelen in het beheer van hun digitale transformatie. Globalisering verandert het zakelijke landschap en voegt een laag van regelgevende complexiteit toe.

Daardoor belemmert deze veranderende aard van de bedrijfsomgeving corporate governance, en vormt het een uitdaging voor raden van bestuur en senior managers die op de hoogte willen blijven van de nieuwe risico's en kansen die zich elke dag voordoen.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat betekent Corporate Governance?

Corporate Governance, ook bekend als ondernemingsbestuur, is het systeem dat het beleid en de procedures van een organisatie vaststelt om haar bedrijfsactiviteiten te regelen. Het verwijst over het algemeen naar de structuur en managementpraktijken van een bedrijf, inclusief de taken en verantwoordelijkheden van leidinggevenden.

Waarom is corporate governance belangrijk?

Omdat het is ontworpen om de levensvatbaarheid van een bedrijf op lange termijn te waarborgen. In dit moderne tijdperk is corporate governance een essentieel onderdeel geworden van de manier waarop bedrijven worden beheerd, omdat beleggers willen weten hoe de verantwoordelijken voor hen zorgen.

Wat zijn de doelstellingen van Corporate Governance?

De belangrijkste doelstellingen van corporate governance zijn het vergroten van de verantwoordingsplicht en transparantie, het bevorderen van goed gedrag en het verminderen van wangedrag, het identificeren van risico's en het op de juiste manier beperken ervan, het vaststellen van een effectief kader voor risicobeheer binnen de onderneming, het beschermen van de belangen van aandeelhouders door de samenstelling en passende vaardigheden van de raad van bestuur.

Kortom, de beslissingen van het bedrijf richten op haar verantwoordelijkheden, rechten en plichten. Dit omvat de raad van bestuur, het management, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Hoe digitalisering corporate governance beïnvloedt

In het huidige tijdperk moet corporate governance technologie, kennis en processen combineren om transparantie in organisaties te stimuleren en bedrijven in staat te stellen efficiënt te reageren.

In die zin spelen digitale tools een cruciale rol voor raden van bestuur, omdat ze een meer vloeiende, effectieve en veilige communicatie mogelijk maken vanaf elke plaats in de wereld en in realtime.

Het belang van gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging is een van de belangrijkste pijlers van elke corporate governance. Datalekken kunnen leiden tot een verlies van vertrouwen in het vermogen van een bedrijf om informatie veilig en beveiligd te houden.

Hoewel digitalisering veel nieuwe voordelen heeft opgeleverd in de bedrijfswereld, heeft het ook gezorgd voor nieuwe beveiligingsuitdagingen.

Dit is een zorg voor veel bedrijven. Om deze reden moeten moderne bedrijven communicatiekanalen en hulpmiddelen hebben om gegevens op een veilige manier te delen.

Het potentieel van besturen om betere beslissingen te nemen, komt in het gedrang wanneer ze geen efficiënte en veilige communicatiekanalen hebben.

Om deze reden moeten de tools ultraveilig zijn en beschermd tegen externe cyberaanvallen en ongeoorloofde toegang door mensen buiten het bedrijf.

Digitalisering helpt goed ondernemingsbestuur te verbeteren

Digitalisering verandert snel de manier waarop bedrijven zaken doen. Bestuursleden moeten een duidelijk inzicht hebben in de gevolgen van digitalisering voor hun bedrijf, industrie en samenleving.

Om ervoor te zorgen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken, moeten ze daarom in een vroeg stadium deelnemen aan initiatieven voor digitale transformatie.

De Raad van Bestuur is geëvolueerd van een formeel adviesorgaan naar een orgaan dat een actievere rol heeft in de onderneming. Naarmate de missie van de Raad evolueert om frequentere en snellere interacties te omvatten, moeten haar processen hetzelfde doen.

Om leden snel toegang te geven tot actuele informatie, wordt het bestuur gedigitaliseerd.

Kortom, de uitwisseling van informatie vergroot de wendbaarheid van bedrijven, waardoor ze snel en effectief kunnen inspelen op veranderingen.

Voordelen van het digitaliseren van Corporate Governance

Digitalisering heeft veel voordelen, zoals het kunnen opslaan van een grote hoeveelheid informatie in een kleine ruimte, het overal ter wereld toegang kunnen krijgen en het in realtime met iedereen kunnen delen van informatie.

Het digitale tijdperk heeft voor een revolutie gezorgd: administratieve taken die vroeger dagen of weken in beslag namen, kunnen nu binnen enkele minuten worden voltooid.

Digitalisering stelt leiders in staat om effectiever te werken, met efficiëntere processen en relevante gegevens, de concurrentie achter zich te laten en te profiteren van nieuwe kansen met behulp van de juiste technologie. Op deze manier wordt goede corporate governance gerealiseerd.

EDICOMSignADoc is bijvoorbeeld een documentgoedkeuringsoplossing met een elektronische handtekening, waarmee men de moeizame en tijdrovende documentgoedkeuringsprocessen kan omzetten in iets telematisch en efficiënts. Dit soort oplossingen genereert bewijsstukken van de goedkeuringsprocessen die, met de juiste vertrouwensdiensten en de juiste beveiligingsmaatregelen, op verzoek van derden kunnen worden gebruikt als bewijsinstrument.

Dat wil zeggen, het optimaliseert managementprocessen, stroomlijnt de communicatie tussen de betrokken partijen en biedt transparantie en zekerheid over de acties die worden ondernomen om te voldoen aan documenten die worden uitgewisseld met klanten, leveranciers, werknemers of aandeelhouders.

Daarnaast kan digitalisering een positief effect hebben op de veiligheid in de interne bedrijfsvoering van het bedrijf.

Onze wereld wordt steeds meer gedigitaliseerd, waardoor gebruikers en bedrijven gevoelige en kritieke informatie beschikbaar stellen in diensten die worden gehost in wat we "cloud" hebben genoemd. Dit scenario heeft geleid tot de opkomst van nieuwe bedreigingen, maar tegelijkertijd tot de acceptatie van een bewustzijn van het belang van het beschermen van aspecten zoals de privacy, integriteit en waarheidsgetrouwheid van opgeslagen informatie.

EDICOMLta, EDICOM's langdurige opslagdienst, heeft de hoogste veiligheidsnormen in overeenstemming met internationale ISO-normen en accreditaties verleend door de Europese Commissie, het Mexicaanse ministerie van Economie of de ONAC van Colombia. Deze dienst garandeert een veilige en vertrouwelijke toegang tot de geborgde gegevens en documenten en geeft ze bewijskracht op verzoek van derden, dankzij het bewijs dat de EDICOM Trust Service Provider genereert vanaf het moment dat ze worden opgeslagen om hun integriteit te garanderen.

Praktische toepassingen van digitalisering in Corporate Governance

Corporate Governance wordt gedefinieerd door middel van goede praktijken om de transparantie in de relaties van de organisatie met al haar doelgroepen te vergroten.

Digitale tools versnellen beslist de implementatie van dit soort maatregelen. Het bewijs of de sporen die de interactie door middel van telematica genereert, dragen bij aan het verduidelijken van de afspraken die zijn gemaakt met de mensen en organisaties die aan het bedrijf zijn gekoppeld, waardoor de responstijden voor klanten, leveranciers en werknemers worden verkort.

Een van deze praktische toepassingen is van invloed op het beheer van ontvangen facturen. De implementatie van specifieke diensten om de integratie van deze documenten te automatiseren, in combinatie met oplossingen voor factuurgoedkeuring, stroomlijnt hun behandeling en verbetert de relatie met leveranciers en crediteuren. Bovendien verleent de mogelijkhed om elke factuur samen met de bijbehorende inkooporders of het bewijs van hun goedkeuring op te slaan, ook veiligheid en transparantie aan het volledige crediteurenbeheerproces.

Gedigitaliseerd leiderschap verbetert de efficiëntie van Corporate Governance

Gedigitaliseerd leiderschap is de toekomst van leiderschap en management. Het is de nieuwe weg vooruit.
Het vereenvoudigt besluitvorming en werkprocessen. Het helpt managers ook een effectievere prestatiebeoordeling uit te voeren en berekende risico's te nemen door feedback en andere gegevens te analyseren.

Dit proces van besluitvorming en digitaal en technologisch beheer vergemakkelijkt het papierwerk en verbetert de efficiëntie van het bedrijf.

Hoewel het nemen van een zakelijke beslissing moeilijk en tijdrovend kan zijn, is het proces met behulp van digitaal en technologisch beheer veel eenvoudiger geworden.

Er zijn nu verschillende digitale tools beschikbaar die de efficiëntie van Corporate Governance verbeteren.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digitale Transformatie

Processen automatiseren met partners zonder EDI-oplossingen

Hoe processen automatiseren met klanten en leveranciers die geen EDI-oplossingen (Electronic Data Interchange) hebben

Tools en technologie voor het beheer van grote EDI-projecten

Bij de uitvoering van een wereldwijd EDI-project wordt intensief gebruik gemaakt van samenwerkingsapplicaties tussen...

Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

Peppol ist ein interoperables elektronisches Dokumentenaustauschsystem, das weltweit verbreitet ist