Digitale Transformatie

Duurzame digitalisering voor een ecologische transitie

Duurzame digitalisering voor een ecologische transitie

Duurzame digitalisering is het vermogen om via digitale transformatie tot een verbetering van de duurzaamheid te komen.

Deze transformatie moet ook duurzaam, ecologisch en organisch zijn, zoals uitgelegd door de European DIGITAL SME Alliance, het grootste netwerk van kleine en middelgrote ICT-bedrijven in Europa, dat in totaal meer dan 45.000 bedrijven vertegenwoordigt. Daarom moet digitale duurzaamheid op zijn beurt inhouden dat digitale technologie duurzaam is.

In het rapport over duurzaamheid in Spanje 2021 van de Stichting Alternativas, dat geëxtrapoleerd kan worden naar de rest van de economieën, wordt gesteld dat het voor een ecologische en eerlijke overgang van het productiesysteem noodzakelijk is het model te heroverwegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ontwikkeling van digitale technologieën in de productieprocessen.

Welke maatregelen kan een bedrijf nemen om te verduurzamen?

Effect van papierverbruik op het milieu. De productie en het verbruik van papier hebben een grote invloed op het milieu. Volgens Greenpeace wordt 42% van al het hout dat in de wereld voor industriële doeleinden wordt gekapt, gebruikt voor de productie van papier. 

Een groot deel van dit papier wordt gebruikt om facturen uit te reiken. Volgens het Billentis-rapport The e-invoicing journey 2019-2025 produceert de wereldwijde markt 550 miljard facturen per jaar. Verwacht wordt dat dit cijfer tegen 2035 verviervoudigd zal zijn. In 2019 werden alleen al ongeveer 55 miljard facturen elektronisch uitgewisseld, oftewel 10% van het totaal.

De implementatie van e-facturatieoplossingen heeft een direct effect op de vermindering van het papierverbruik, een lagere CO2-uitstoot en minder vervuiling door fossiele brandstoffen door het afschaffen van postvervoer.

Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke voordelen voor bedrijven in termen van verhoogde systeemefficiëntie en kostenvermindering:

  • Vermindering van fouten dankzij de automatisering van processen.
  • Kortere verwerkingstijden.
  • Meer veiligheid en confidentialiteit van de operaties.

Om het papier- en tonerverbruik te verminderen, kunnen ook oplossingen zoals digitale handtekeningen, digitale opslag en digitale archivering van documenten worden toegepast. Kortom, er wordt gestreefd naar de afschaffing van papier en de invoering van elektronische documentgeneratie en -uitwisseling in het hele beheersproces. Deze oplossingen bieden organisaties het vooruitzicht van papierloos, wat hen niet alleen het milieuvriendelijke label oplevert, maar ook een nieuw soort bedrijfsbeheer impliceert. 

CO2 uitstoot. Geschat wordt dat digitale technologieën kunnen bijdragen tot een vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot met ongeveer 15%.

Een van de systemen die deze uitstoot helpen verminderen is cloud computing, dat een virtuele omgeving creëert waarin applicaties, platforms en software in de cloud worden aangeboden. Volgens gegevens van de International Data Corporation (IDC) kan de invoering van cloud computing tussen 2021 en 2024 de uitstoot van meer dan een miljard ton kooldioxide (CO2) voorkomen.

Cloud computing komt de onderneming ten goede door de extra voordelen:  

  • Toegankelijkheid van de virtuele omgeving.
  • Actualiseren van oplossingen. 
  • Schaalbaarheid van de oplossingen.
  • Kostenbesparingen.

De toewijding van bedrijven aan duurzaamheid

Het gebruik van technologieën in de bedrijfsproductie, toegepast op verschillende gebieden van beheer en productie, kan milieu-, sociale en bestuur kwesties aanpakken.

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van of worden gedwongen - door wetgeving, maatschappelijke druk van consumenten - maatregelen te nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door een gematigder verbruik van energie, water en papier en door het gebruik van duurzame energiebronnen te bevorderen. 

Het meten van het afval en de emissies die zij produceren is de eerste stap bij het vaststellen van doelstellingen. Zo streeft Randstad, een toonaangevend Human Resources-bedrijf, ernaar om in 2050 net zero te bereiken. 

Tegen 2030 willen zij hun decarbonisatie-inspanningen versnellen en hebben zij zich tot doel gesteld de CO2-emissies in Scope 1 en 2 met 50% en in Scope 3 met 30% te verminderen, beide tegen 2019.

Voordelen van duurzame digitalisering

Voordelen voor het milieu:

  • Bescherming van het milieu
  • Klimaatactie
  • Natuurbehoud en circulariteit

Betere bedrijfsvoering: 

  • Kostenbesparingen
  • Efficiëntie
  • Beter concurrentievermogen

Sociale voordelen:

  • Transparantie van ondernemingen
  • Traceerbaarheid
  • De productieprocessen verbeteren
  • Maakt thuiswerken mogelijk

Duurzame digitalisering begint met het toepassen van de juiste digitale technologie op de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. EDICOM, een referentiepartner in de ontwikkeling en levering van EDI-oplossingen, begeleidt bedrijven in hun digitale transformatieprocessen. EDICOMIPaaS oplossingen maken integratie van het digitale ecosysteem van bedrijfsapplicaties in de cloud mogelijk. 

EDICOM ontwikkelt wereldwijde oplossingen voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI), compatibele elektronische facturering en digitale BTW-rapportage, elektronische langetermijnopslag en integratie van applicaties op basis van efficiënte SaaS-modellen.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digitale Transformatie

Hoe integreert u via EDI of API met Amazon Vendor Central of Amazon Seller Central

EDICOM's EDI-platform integreert ERP- en WMS-systemen met Amazon EDI-connectiviteit (EDIFACT of XML) of de Amazon API

Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

Peppol ist ein interoperables elektronisches Dokumentenaustauschsystem, das weltweit verbreitet ist

Hoe de ESG-benadering de zakenwereld transformeert

De ESG-benadering houdt in dat wordt voldaan aan criteria die worden gebruikt om de investeringsduurzaamheid van een bedrij