e-Facturatie

e-Tax Compliance in Griekenland – myDATA

e-Tax Griekenland myDATA

De digitalisering van het Griekse belastingstelsel werd in 2019 goedgekeurd door de wet Νόμος ν. 4646/2019. De gezondheidscrisis als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de implementatie ervan echter vertraagd.De Griekse belastingdienst, The Independent Authority for Public Revenue (IAPR), die zich bewust is van de problemen voor bedrijven om zich aan te passen aan het nieuwe elektronische belastingaangiftesysteem, heeft meer tijd gegeven voor de invoering ervan, aangezien november 2021 de uiterste startdatum is van het e-Tax Compliance-project. 

Het nieuwe systeem wordt op een getrapte manier geïmplementeerd, afhankelijk van de informatie die moet worden verzonden. Bedrijven moeten hun belasting- en boekhoudgegevens in elektronische vorm doorgeven via het nationale platform myDATA. 

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is myDATA - My Digital Accounting & Tax Application

myDATA is het platform dat IAPR heeft gecreëerd om de belasting- en boekhoudinformatieverklaring van bedrijven te digitaliseren door het verzenden van elektronische boeken.

Met de implementatie van myDATA wil men de naleving van de fiscale verplichtingen van bedrijven vergemakkelijken en meer transparantie in transacties bereiken, waardoor een klimaat van vertrouwen tussen de administratie en bedrijven wordt gegenereerd, gericht op het verminderen van belastingontduiking en fraude.

De lancering van myDATA betekent een grote stap voorwaarts in de digitaliseringstransformatie van de Griekse belastingdienst.

Welke bedrijven moeten declareren via myDATA

Alle bedrijven die hun boekhouding doen volgens de Griekse boekhoudnormen. Welke belastinginformatie moet via myDATA worden verzonden.

Bedrijven moeten melden:

 • Samenvatting van de documenten over ontvangsten en uitgaven (synopsis)
 • Classificatie van baten en lasten naar type
 • Boekhoudkundige boekingen die nodig zijn om de jaarlijkse boekhoudkundige en fiscale resultaten te bepalen (bijv. loonlijst, afschrijvingen, overlopende baten/lasten aan het einde van het jaar)

Op basis van de aangifte van de boekhoudkundige en fiscale informatie die aan myDATA wordt verstrekt, worden twee elektronische boeken gegenereerd en bijgewerkt:

 • Registratieboeken (Gedetailleerd boek): bevat de gegevens van de inkomsten- en/of uitgavendocumenten, de classificatie van deze documenten, evenals de boekhoudkundige aanpassingsposten.
 • Samenvattingsboek (Summary Book): Een document dat de belasting- en boekhoudresultaten van het bedrijf in geaggregeerde vorm weergeeft, op basis van de informatie in het logboek.

Wat is de startdatum van de verplichting

 • Vanaf 1 november 2021: Alle bedrijven moeten de door de IAPR vereiste omzetinformatie via myDATA verzenden. 
 • Vanaf 1 januari 2022: Alle bedrijven moeten de door de IAPR vereiste onkostengegevens via myDATA verzenden. 

Hoe Informatie verzenden naar myDATA

Op basis van de informatie die uit het ERP wordt verkregen, transformeert EDICOM's Global Compliance-oplossing de gegevens in het formaat dat vereist is door de IAPR en stuurt deze naar myDATA. myDATA genereert de boekhoudkundige ebooks en valideert de informatie door middel van een reeks bevestigingen. Het EDICOM-platform integreert de bevestigingen in het ERP van het bedrijf en informeert u te allen tijde over de status van de communicatie. Het hele proces gebeurt direct en transparant.

De overheid heeft 4 verschillende methoden vastgesteld voor bedrijven om informatie te verzenden:

 • via ERP's
 • via aanbieders van elektronische facturering
 • handmatig via het myDATA-platform (alleen voor kleine bedrijven)
 • gecertificeerde kassa's voor detailhandelstransacties (certified cash registers for retail sales transactions).

Wie moet de gegevens via myDATA verzenden en hoe vaak

 • Inkomensdocumenten (bijv. debiteurenfacturen) moeten in realtime door de uitgever worden gerapporteerd en geclassificeerd.
 • Onkostennota's (bijv. crediteurenfacturen) hoeven over het algemeen niet door de ontvanger te worden gerapporteerd, omdat deze documenten al door de afzender zijn gerapporteerd. De ontvanger moet deze kosten dus classificeren. Als de uitgever het inkomstendocument echter niet heeft gerapporteerd (bijvoorbeeld de factuur uitgegeven door een buitenlands bedrijf; of als de uitgever eenvoudigweg niet aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan), moet de ontvanger de kosten ook melden voordat deze wordt geclassificeerd. De kosten moeten worden gerapporteerd en geclassificeerd vóór het einde van de indieningsperiode van de btw-aangifte (laatste dag van de volgende maand), behalve in gevallen waarin de uitgever van het document het document niet standaard heeft ingediend (niet omdat de uitgever van deze verplichting was vrijgesteld). In dit tweede geval moet de ontvanger deze kosten melden en classificeren, binnen 2 maanden na het verstrijken van de deadline voor het indienen van de btw-aangifte. 
 • Alle bedrijven moeten de boekhoudkundige boekingen indienen die nodig zijn om de jaarlijkse boekhoudkundige en fiscale resultaten (loonlijst, afschrijvingen, enz.) te bepalen. De boekhoudkundige boekingen worden verzonden tot het einde van de zesde maand na het einde van het boekjaar.
 • Wat de loonlijst betreft, deze moet worden ingediend binnen de deadline van de inhoudingsverklaring.

Voorlopig zal het nieuwe model van digitale belastingaangifte naast de huidige btw-aangiften bestaan. De Griekse belastingdienst IAPR zal de boekhoudkundige e-books van het myDATA-platform vergelijken met de btw-aangiften. In het geval van discrepanties hebben belastingplichtigen een periode van 2 maanden om deze fouten te corrigeren. Het niet corrigeren van fouten binnen de gestelde termijn kan aanleiding geven tot de uitvoering van belastingcontroles door de Belastingdienst.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Saoedi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht: FATOORAH project

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saoedi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA

Oman overweegt introductie van elektronische factuur

Oman kondigt het voornemen aan om elektronische facturen te implementeren, maar zonder bevestigd schema

Hoe werkt de elektronische factuur in Bolivië

Lees meer over de status van de implementatie van elektronische facturatie in Bolivië.