e-Facturatie

EDICOM gecertificeerd als Access Point voor het Peppol-netwerk in Singapore

EDICOM Peppol Access Point in Singapore

EDICOM is gecertificeerd door de Infocomm Media Development Authority (IMDA) als access point voor het Peppol-netwerk van Singapore. Het Aziatische land heeft als eerste de deur geopend naar het Peppol-netwerk buiten Europa.

In mei 2018 trad IMDA toe als Peppol Authority in Singapore. Het is daarom de instantie die ressorteert onder de regering van Singapore en die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de certificering van de aanbieders van toegangspunten tot het Peppol-netwerk (Pan-European Public Procuration on-Line). Singapore was het eerste Aziatische land en het eerste buiten Europa dat Peppol implementeerde.

Singapore heeft gekozen voor het Peppol-netwerk van infrastructuren en standaarden om de sprong te maken naar de implementatie van elektronische facturering. In januari 2019 lanceerde IMDA het nationale elektronische factureringsnetwerk, waardoor gecertificeerde toegangs- en serviceproviders, waaronder EDICOM, aan bedrijven netwerkconnectiviteit en e-factureringsoplossingen kunnenbieden.

Door het E-invoicing netwerk mogelijk te maken, wil de Singaporese overheid bedrijven helpen hun concurrentievermogen te verbeteren, zich open te stellen voor een wereldwijde markt en de digitalisering in de B2B-omgeving te vergroten. Hoewel op dit moment het gebruik van elektronische facturering niet verplicht is, raadt IMDA het gebruik ervan aan.

Wat moet een bedrijf doen om elektronische facturering in Singapore te gaan gebruiken?

  • De eerste stap is om een leverancier van e-invoicing oplossingen te kiezen die u ook vergezelt in het proces van integratie van de elektronische facturatieoplossing met het ERP- of Internal Management System waarmee u op een geautomatiseerde manier elektronische facturen in de Peppol-standaard kunt verzenden en ontvangen.
  • Beschikken over een Peppol Access Point provider. Communicatie en uitwisseling van Peppol-berichten kan alleen worden ingesteld van het ene Access Point (AP) naar het andere. Dit betekent dat zowel verzenders als ontvangers een AP nodig hebben om op het Peppol-netwerk te werken.
  • Verkrijg het Peppol-identificatienummer (ID). In het geval van Singapore is het Peppol Access Point zelf verantwoordelijk voor het registreren van zijn klant in de Service Metadata Publisher (SMP). Het formaat van de Peppol ID wordt bekend gemaakt aan alle Access Points in Singapore. In Singapore wordt de lokale SMP-service geleverd door SGNIC, een dochteronderneming van IMDA.

Voordelen van elektronisch factureren

De voordelen van e-facturering worden gemeten op twee gebieden, aan de ene kant de operationele, met meerdere verbeteringen in de dagelijkse praktijk van het bedrijf; maar aan de andere kant bevordert de massale implementatie ervan de commerciële relaties in zowel een lokale als wereldwijde context.

 Singapore's E-invoicing netwerk is een uitbreiding van het internationale elektronische leveringsnetwerk waarmee bedrijven in Singapore internationale transacties kunnen uitvoeren met andere gerelateerde bedrijven. Dankzij elektronische facturering kunnen Singaporese bedrijven zich daarom openstellen voor nieuwe markten en hun concurrentievermogen vergroten.

Operationeel gezien is het belangrijkste voordeel van elektronische facturering de efficiëntie die uiteindelijk terugkomt in de verlaging van de kosten en het concurrentievermogen van bedrijven. Om deze reden is investering in technologie die nodig is om dit systeem te implementeren zeer winstgevend.

Als we de vele verbeteringen uitsplitsen die e-facturering met zich meebrengt, is vermeldenswaard:

  1. Verhoging van de efficiëntie van administratieve processen dankzij de automatisering van processen.
  2. Eliminatie van menselijke fouten, ook gekoppeld aan automatisering en volledig geïntegreerde behandeling. Elektronische facturen kunnen automatisch worden gegenereerd en verzonden van de serviceprovider naar de ontvanger. Zo zijn de meeste economische voordelen dus niet toe te schrijven aan besparingen op drukwerk en verzendkosten, maar vooral aan de totale automatisering en procesintegratie tussen handelspartners, vanaf de bestelling tot de betaling.
  3. Kortere tijden voor levering en betaling van facturen. De efficiëntie van de processen voor verzending en ontvangst, de directheid ervan en de effectieve eliminatie van fouten in de aanmaak en boekhouding van facturen, draagt bij aan vermindering van de termijnen voor betaling van facturen.
  4. Grotere veiligheid van commerciële transacties. Het verzenden van facturen wordt uitgevoerd met behulp van particuliere netwerken of specifieke protocollen. Daarnaast wordt door het gebruik van systemen zoals de digitale handtekening de integriteit, herkomst en authenticiteit van deze facturen gewaarborgd.
  5. Automatisering van de processen van ontvangst en integratie van facturen. De elektronische oorsprong van het document staat automatische integratie in het ERP toe, en dus ook de boekhouding ervan, waardoor de facturen klaar zijn voor betaling praktisch zonder menselijke tussenkomst.
  6. Eliminatie van de rol van het dagelijkse administratieve beheer.
  7. Handige, veilige en legale opslag van facturen.

 
EDICOM, Access Point in Singapore

EDICOM, toegewijd aan wereldwijde interoperabiliteit, werd gecertificeerd als Peppol Access Point in 2015.

EDICOM is ook een vooraanstaand leverancier van Electronic Data Interchange (EDI) en e-invoicing oplossingen, daardoor heeft het de capaciteit om al zijn ervaring en bagage in internationale projecten naar Singapore over te brengen. Dit maakt EDICOM tot  voorkeurspartner als Access Point en leverancier van e-invoicing oplossingen. Access Points zijn verantwoordelijk voor het omzetten van documenten in Peppol-voorschriften en -normen en om deze correct bij de ontvanger te bezorgen.

Via EDICOM's internationalee-invoicing platform is het mogelijk om elektronische facturen uit te geven, te verzenden en te ontvangen die zijn aangepast aan de regelgeving van elk land. De oplossingen zijn schaalbaar, wat zorgt voor een service die is aangepast aan de behoeften en groei van de klant, ongeacht het land waar het actief is.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Roemenië: Verplichte e-facturatie voor B2B vanaf januari 2024

De indiening van elektronische facturen via het RO e-facturatiesysteem wordt verplicht op 1 januari 2024

De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Mandatory CTC Electronic Invoicing model in Malaysia as of August, 2024