e-Facturatie

Details over e-facturatie in Estland, Litouwen en Letland

Details over e-facturatie in Estland, Litouwen en Letland

Estland, Litouwen en Letland lanceren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-facturatie. In navolging van de rest van Europa zetten zij zich in om op deze manier interoperabiliteit te garanderen bij de ontwikkeling van elektronisch contracteren om zo hun concurrentievoordeel niet te verliezen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronisch factureren in deze landen?

De Baltische landen boeken vooruitgang bij het verbeteren van B2G- en B2B-relaties, zij het met verschillend tempo.

Inhoudsopgave [Verberg]

Estland, verplichte elektronische B2G-facturatie

Sinds juli 2019 is elektronisch factureren verplicht in B2G-relaties. Dat wil zeggen dat aanbieders van de Estse overheid elektronische facturen moeten uitgeven die voldoen aan een van de volgende normen:
Europese normen:

  • UBL en UN/CEFACT, goedgekeurd door Richtlijn 2014/55/UE.
  • Nationale norm, EVS 923: 2014 / AC: 2017, gebaseerd op het XML-schema.

In tegenstelling tot de landen waar een centraal platform of hub wordt gebruikt (zoals in het geval van Spanje met Facturae of Frankrijk met Chorus Pro), waardoor facturen worden verzonden en verspreid naar de betreffende openbare instelling, moeten providers in het geval van Estland elektronische facturen rechtstreeks naar de overheidsdienst sturen die de dienst heeft gecontracteerd, waarbij ze kunnen kiezen tussen verschillende particuliere aanbieders van elektronische facturatie.

Alle entiteiten die elektronisch factureren, zijn geregistreerd bij het Centrum voor Registers en Informatiesystemen (RIK) onder het Estse Ministerie van Justitie. Het RIK beheert alle informatie om facturen elektronisch te versturen naar geregistreerde bedrijven en instellingen. Voor elektronische facturatie in Estland is geen elektronische handtekening vereist.

Litouwen sluit zich aan bij het PEPPOL-netwerk

Sinds 18 april 2019 maakt Litouwen deel uit van het PEPPOL-netwerk. Het Baltische land is ook compatibel met de standaard die is aangenomen door het PEPPOL-netwerk: PEPPOL UBL (Universal Business Language), een variant van XML die een gemeenschappelijke en interoperabele standaard is geworden, is essentieel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende elektronische contracten.

Litouwen heeft B2G e-facturatie verplicht gesteld in juli 2017, en minder dan 2 jaar later werd de PEPPOL-standaard aangenomen, hoewel het eerder gebruikte nationale XML-formaat nog steeds wordt geaccepteerd.

Het Litouwse openbare platform eSaskaita, dat fungeert als centrale hub voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen, is nu aangesloten op het PEPPOL-netwerk.

Litouwen heeft ook elektronische naleving van belastingverplichtingen ontwikkeld. Dit project maakt deel uit van het intelligente belastingadministratiesysteem i.MAS en bestaat uit 3 subsystemen:

  1. VAZ: Maandelijks rapport van afgegeven vrachtbrieven en andere goederentransportdocumenten.
  2. SAF: Maandelijkse rapportage van informatie over uitgegeven en ontvangen facturen.
  3. SAFT: Elektronisch belastingverificatiedossier dat op verzoek van de Belastingdienst bij de verificatie moet worden overgelegd.

Letland: Verplichte elektronische B2G-facturatie en planning van elektronische B2B-facturatie

Op 9 april 2019 heeft de ministerraad verordening nr. 154 gepubliceerd, waarin is vastgelegd dat overheidsdiensten elektronische facturen in PEPPOL BIS billing 3.0-formaat moeten accepteren van aanbieders die elektronisch willen factureren. Vanaf april 2020 is elektronische B2G-facturatie verplicht voor centrale en subcentrale/lokale besturen voor alle aanbestedende diensten.

Elektronische facturen kunnen op drie manieren worden ingediend:

  • Via de tool "e-adrese" voor communicatie met Letse overheidsdiensten, alleen beschikbaar voor bedrijven die in het land zijn geregistreerd.
  • Per email.
  • Elk ander middel dat vooraf is overeengekomen met het openbaar bestuur.

Om verbinding te maken met de centrale administratie is er een staatsplatform genaamd ePakalpojumi.lv
Het Letse ministerie van Financiën heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat het voornemens is om vanaf 2025 verplichte elektronische facturatie in te voeren voor alle B2B- en B2B-transacties via het Peppol-netwerk.

Wereldwijde oplossingen voor elektronische facturatie

Wat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische facturatie ook zijn, het is handig om een aanbieder van elektronische facturatie-oplossingen te hebben met een wereldwijde capaciteit waarmee u zich snel kunt aanpassen aan de ontwikkelingen van elk land. Het beheren van de elektronische facturatie aan de overheidsdiensten van de Europese Unie, waarbij wordt voldaan aan de nationale specificaties, kan een uitdaging zijn voor internationale bedrijven. Om deze situatie te vereenvoudigen, heeft EDICOM een wereldwijd platform ontwikkeld voor elektronische B2B2G communicatie met e-facturatie en BTW-Compliance mogelijkheden.

Dit platform maakt het verzenden mogelijk van elektronische facturen aan ieder openbaar bestuur vanuit een enkele oplossing met drie basiskenmerken:
 

 

EDICOM coordinates HOSP&INVOICE project (Action No: 2017-EU-IA-0146).

EDICOM HOSP&INVOICE project (Action No: 2017-EU-IA-0146)

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om het elektronische facturatiesysteem Smart Invoice te gebruiken

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Verplichte e-facturatie voor B2B begint in augustus voor belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen MYR