e-Facturatie

Elektronische facturatie in Oeganda – EFRIS systeem

Elektronische facturatie in Oeganda - EFRIS

De Belastingdienst van Uganda (URA) heeft het EFRIS-factureringssysteem ontwikkeld voor de btw-aangifte van zakelijke transacties.

Vanaf 1 januari 2021 moeten Oegandese bedrijven het EFRIS (Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System) gebruiken om uitgegeven facturen en kasontvangsten elektronisch te melden aan de URA.

Zoals de Oegandese belastingdienst uitlegt, is EFRIS een oplossing voor elektronische belastingfacturatie en -ontvangst. Het gaat om het gebruik van elektronische belastingapparatuur (EFD), elektronische facturering of directe communicatie met commerciële transactiesystemen, om de uitgifte van elektronische ontvangstbewijzen en elektronische facturen te beheren in overeenstemming met de Tax Procedures Code Act van 2014.

Zodra een transactie is geïnitieerd met behulp van een van de componenten van de oplossing, worden de transactiegegevens in realtime naar de URA verzonden om elektronische ontvangstbewijzen en elektronische facturen te genereren.

EFRIS elimineert het risico van fysiek verlies van belastingfacturen, omdat transactiegegevens of kopieën digitaal in het systeem worden opgeslagen.

EFRIS is op 1 juli 2020 in Oeganda in werking getreden, maar vanwege de moeilijkheden die belastingplichtigen ondervinden bij de integratie van hun systemen met EFRIS, werd de uitvoering ervan verlengd. Nu, in 2021, is het gebruik ervan al verplicht en worden belastingbetalers die zich niet aanpassen aan het systeem gesanctioneerd.

Hoe elektronische facturering implementeren met EFRIS?

Bedrijven die btw moeten aangeven, moeten zich eerst registreren in het EFRIS-factureringssysteem via de website van de belastingdienst. De eerste keer dat de belastingplichtige het systeem ingaat, moet hij aangeven of hij de elektronische factuur of EFD gebruikt. Zodra hij is geregistreerd en geverifieerd als gebruiker van het systeem, wordt zijn account ingeschakeld en heeft hij toegang tot de EFRIS-functies.

Stroom van uitgifte van elektronische facturen in Oeganda.

Vereist is een API-verbinding die de belastingbetaler verbindt met het EFRIS-systeem. De belastingplichtige genereert automatisch de gestructureerde factuur, in XML-formaat, uit zijn ERP. Versleutelde gegevens worden naar de URA verzonden. Na ontvangst van de transactiegegevens decodeert EFRIS de gegevens en formatteert deze. Het neemt in het elektronische ontvangstbewijs of elektronische factuur kerngegevens op zoals het belastingdocumentnummer (FDN), een verificatiecode, een QR-code (Quick Response Code).

EFRIS versleutelt belastinggegevens en verzendt deze naar het systeem van de verkoper. Het elektronische ontvangstbewijs of de elektronische factuur kan worden afgedrukt.

De tenuitvoerlegging van het EFRIS-systeem is gericht op de aanpak van belastingontduiking en de frauduleuze praktijk van valse facturen voor fictieve aankopen.

EDICOM is klaar voor nieuwe factureringsscenario's

EDICOM is een technologiepartner gespecialiseerd in Electronic Data Interchange en e-Invoicing oplossingen. Het is momenteel actief in meer dan 70 landen en biedt elektronische factureringsoplossingen voor verschillende factureringssystemen. Haar ervaring en kennis op het gebied van elektronische facturering stelt het in staat tot een snelle introductie in nieuwe landen.

EDICOM's internationale elektronische facturatieplatform voor de uitgifte en ontvangst van e-invoicing, is aangepast aan de specificaties van de landen van herkomst en bestemming waarin haar klanten actief zijn en is onderworpen aan permanente updates.

Deze oplossing is het meest geschikt voor klanten met een groot volume aan elektronische facturen, omdat het systeem volledig geautomatiseerd is. In tegenstelling tot andere handmatige opties waarbij de gegevens in het systeem worden gedumpt.

 

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

De massificatie start vrijwillig in oktober 2021 en is verplicht vanaf 2023

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu