e-Facturatie

Filippijnen: verplichte e-facturatie komt steeds dichterbij

Filippijnen: verplichte e-facturatie

De Filippijnen boeken vooruitgang bij de implementatie van het nieuwe elektronische factureringssysteem, Electronic Invoicing System - EIS. Sinds 1 juli 2022 is de elektronische factuur verplicht voor de 100 grootste belastingbetalers van het land. Vanuit het project dat is uitgevoerd met de 100 grote belastingbetalers zijn er sinds september 2022 al 7,4 miljoen elektronische facturen naar het EIS gestuurd. 

De Interne Belastingdienst, Bureau of Internal Revenue – BIR, verantwoordelijk voor het project, is de instantie die verantwoordelijk is voor het massale gebruik van elektronische facturatie in het land. Volgens de Belastingwet zou deze implementatie vanaf januari 2023 kunnen starten. Niettemin wordt een geleidelijke invoering van elektronische facturatie verwacht.

Een van de doelstellingen die de BIR nastreeft met het opleggen van elektronische facturering, is het vergemakkelijken van de belastingnaleving voor zowel belastingplichtigen als de administratie zelf en het helpen verminderen van btw-fraude. 

Het nieuwe IES-factureringssysteem maakt deel uit van het Comprehensive Tax Reform Program (CTRP) van het ministerie van Financiën, met als doel de digitalisering van de belastingdienst en het inningssysteem. 

Hoe werkt het nieuwe elektronische factureringssysteem van de Filipijnen?

Het elektronische factureringssysteem van de Filippijnen bestaat uit de rapportage van elektronische facturen aan het gecentraliseerde overheidsplatform, eenmaal uitgegeven en afgeleverd bij de ontvangers. Het is daarom een belastingstelsel van continue rapportage, Continuous Transaction Controls, vergelijkbaar met dat van Zuid-Korea. In feite heeft het Internationale Coöperatie  Agentschap  van Korea (KOICA) de Filippijnen geholpen bij de ontwikkeling van zijn elektronische factureringssysteem.  

De elektronische factuur bevat de verkoopfactuur, het ontvangstbewijs, debet-/creditnota's en andere soortgelijke boekhoudkundige documenten die elektronisch via internet zijn uitgegeven.

Documenten moeten via API in realtime of bijna realtime worden ingediend bij de BIR, maar nooit later dan 3 dagen na de transactie. De documenten die met de BIR worden uitgewisseld, moeten in JSON-indeling zijn en een JSON-webhandtekening moet worden aangebracht zodra de documenten zijn gevalideerd door de BIR. De BIR is verantwoordelijk voor het valideren van de documenten en het verzenden van de bijbehorende acceptatie- of afwijzingsreacties.

De informatie die een elektronische factuur moet bevatten is:

  • Document Nummer
  • Datum van uitgifte
  • Uniek identificatienummer: het is gekoppeld aan het documentnummer om te voorkomen dat de belastingplichtige weigert of beweert dat het om een andere verkooptransactie gaat.
  • Verkopersinformatie:
  • Kopersinformatie:
  • Details van de artikelen / aard van de verkochte dienst
  • Verkoopbedrag
  • BTW
  • Kortingen 

Het EDICOM-platform fungeert als een integratieoplossing om de berichten uit uw ERP te extraheren, ze om te zetten in het door de BIR vereiste schema en de elektronische handtekening toe te passen. De oplossing controleert periodiek of er nieuwe documenten zijn om naar de BIR te sturen en ontvangt de acceptatie- of afwijzingsreacties om deze in het ERP te integreren. Ten slotte, voor het geval dat een bedrijf pdf-facturen naar de ontvanger moet sturen, hebben we een platform waarop het EDICOM-platform de pdf-facturen automatisch publiceert en de ontvanger per e-mail op de hoogte brengt zodat ze kunnen worden gedownload. 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

B2B e-facturatie in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang bij de invoering van het nieuwe model voor B2B e-facturering en e-rapportage

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

B2B e-facturatie in de Verenigde Arabische Emiraten (UAE): Peppol DCTCE gepland voor 2026

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten bereidt de massificatie voor van elektronische B2B-facturen in 2026