Digitale Transformatie

Hoe de ESG-benadering de zakenwereld transformeert

 Hoe de ESG-benadering de zakenwereld transformeert

ESG-factoren (milieu, sociaal en bestuur) dienen om de mate van duurzaamheid van een bedrijf te meten en dus wordt het door naleving ervan geaccrediteerd als vertrouwde entiteit voor investeerders, consumenten en de samenleving in het algemeen.

ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar een reeks ecologische, sociale en governancecriteria die zijn geïntegreerd in de bedrijfsstrategie van bedrijven en waarmee beleggers rekening houden bij het doen van investeringen. 

De implementatie ervan in het bedrijf vereist een grondige verandering van mentaliteit en businessmodel. Het beantwoordt aan de visie dat de wereldwijde impact van het bedrijf ertoe doet en daarom is het noodzakelijk om beleid en strategieën te implementeren die de drievoudige dimensie beïnvloeden: milieu, sociaal en goed bestuur. 

ESG-analyse omvat het meten van drie criteria:

  • Milieu, dat alle acties omvat die een positieve impact op het milieu hebben.
  • Sociaal, acties in lijn met respect voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, etc.
  • Deugdelijk bestuur, acties met betrekking tot de bedrijfscultuur, transparantie in het beheer, relatie met andere belangengroepen, enz.

De analyse van de ESG-criteria wordt gebruikt om de duurzaamheid van een belegging te beoordelen en is erg belangrijk omdat de trend bij beleggingen al jaren is dat steeds meer klanten vragen om ESG-criteria op te nemen in de belegging. Bovendien zal deze trend, met de verandering van waarden bij de jongere generaties, zich versterken en een fundamentele waarde hebben voor investeerders, maar ook voor consumenten en werknemers. 

EDICOM kan helpen bij het afstemmen op ESG-criteria 

Digitale transformatie is de sleutel tot het bereiken van de duurzaamheid van het productiesysteem.
De twee grote pijlers van digitale transformatie zijn cloudservices en elektronische gegevensuitwisseling. In beide gevallen is de impact op de ecologische duurzaamheid direct. 

Onder de voordelen van migraties naar cloud computing valtde vermindering van de CO2-uitstoot op; infrastructuur verminderen, bijvoorbeeld lokale servers afschaffen. Cloud computing omvat het creëren van een virtuele omgeving waarin applicaties, platforms en software in de cloud worden geleverd.  

Aan de andere kant opent elektronische gegevensuitwisseling, met behulp van oplossingen op basis van EDI-technologie (Electronic Data Interchange),organisaties het perspectief vanpapierloos, wat niet alleen het label milieuvriendelijkoplevert, maar ook een nieuw bedrijfsbeheer impliceert. 
Het elimineren van papier betekent in de eerste plaats bijdragen aan verbetering van het milieu en in de tweede plaats het minimaliseren van print- en fysieke opslagkosten.

Duurzame digitalisering begint met het toepassen van de juiste digitale technologie op de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. EDICOM , een referentiepartner in de ontwikkeling en levering van EDI-oplossingen, begeleidt bedrijven in hun digitale transformatieproces. EDICOMIPass-oplossingen maken de integratie van het digitale ecosysteem van bedrijfsapplicaties in de cloud mogelijk. 

EDICOM ontwikkelt globale oplossingen voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI), compatibele elektronische facturatie en digitale btw-aangifte, elektronische langetermijnopslag en de integratie van applicaties op basis van efficiënte SaaS-modellen.


 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digitale Transformatie

Gegevensanalyse: Soorten dashboards en voorbeelden van KPI's

Een dashboard of controlepaneel hiermee informatie kunt verbinden, visualiseren en delen om de strategie te maximaliseren

Peppol: Het Peppol 4-corner en 5-corner CTC model

Peppol ist ein interoperables elektronisches Dokumentenaustauschsystem, das weltweit verbreitet ist

Processen automatiseren met partners zonder EDI-oplossingen

Hoe processen automatiseren met klanten en leveranciers die geen EDI-oplossingen (Electronic Data Interchange) hebben