Digital VAT Reporting

Hoe het eWay Bill-systeem werkt in India

eway Bill India

De E-Way Bill is een elektronisch document dat wordt gebruikt voor de aangifte van het vervoer van goederen in India. De implementatie zorgde voor een mijlpaal in het verkeer van goederen in het land, omdat het het goederenaangiftesysteem homogeniseerde en digitaliseerde. Dit document is een verplichte vereiste om goederen over het hele grondgebied te vervoeren. 

Samen met elektronische facturering is de E-Way Bill een elektronisch belastingcontrolemechanisme dat is ontwikkeld door de Goods and Services Tax Council (GSTC), het orgaan dat verantwoordelijk is voor belastingbeheer in India. Beide mechanismen maken deel uit van de Goods and Services Tax (GST System), met als doel India te sturen naar een interne markt op basis van digitalisering.

De overheid heeft echter geconstateerd dat belastingplichtigen die elektronische leveringsbonnen genereren, deze niet koppelen aan de elektronische factuur voor B2B- en B2E-transacties. Dit kan leiden tot verwarring en mismatches in de vrachtbrief- en factuuroverzichten.

Om deze situaties te voorkomen, zal het daarom vanaf 1 maart 2024 verplicht zijn om de gegevens die bij de factuur horen op de e-Way Bill te vermelden. Deze update zal van invloed zijn op belastingplichtigen die gebruikmaken van e-Way Bill en voor transacties met betrekking tot B2B-leveringen en -export. Voor andere transacties zoals B2C en service facturen verandert er niets.

Of uw bedrijf nu al werkt met e-facturatie in India of niet, bij EDICOM kunnen we de creatie van beide elektronische documenten automatiseren en ze aan elkaar koppelen volgens de eisen van de Indiase overheid.

Hoe werkt het e-Way Bill proces?

De e-Way Bill wordt gegenereerd via het online portaal van het Good and Services Tax Network (GSTN). 

Om de E-Way Bill te maken, is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn op het GST-platform en zich vervolgens te registreren op het E-Way Bill-platform.

Dit document kan worden aangemaakt door de afhandelaar van het transport van de goederen, de vervoerder, de afzender of ontvanger van de goederen. 

De e-Way Bill wordt aangemaakt voordat de verplaatsing van de goederen begint, ongeacht of het transportmiddel over land, door de lucht of over zee is. Elk document wordt geïdentificeerd met een nummer (EBN) dat beschikbaar is voor de betrokken partijen: leverancier, ontvanger en vervoerder, en dat kan worden geraadpleegd op het GSTN-portaal.

Het elektronische document bestaat uit twee delen, A en B.

  1. In deel A worden de identificatiegegevens van de leverancier en de ontvanger (GSTIN) geregistreerd; de data van geldigheid van het document; plaatsen van oorsprong en bestemming van de goederen, de waarde van de goederen en de reden van het vervoer.
  2. Deel B bevat de gegevens die verband houden met het transport en de vervoerder. 

De voordelen van het E-Way Bill systeem zijn:

  • Vermijden van belastingontduiking.
  • Homogeniseren van het logistieke systeem van goederenvervoer over het hele grondgebied.
  • Traceerbaarheid van de goederen van oorsprong tot bestemming.
  • Faciliteren van de controle van de goederen door de autoriteiten.
  • Meer controle geven over de activiteiten aan de betrokken partijen: leveranciers, ontvangers en vervoerders.
  • Stroomlijnen van processen

Moet u e-Way Bills genereren vanuit uw elektronische facturen?

EDICOM kan u helpen dit proces te automatiseren en zowel de elektronische factuur als de e-Way Bill te genereren in overeenstemming met de Indiase regelgeving.

Neem contact op

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

Denemarken moderniseert zijn Boekhoudwet om de digitalisering van de boekhouding te bevorderen

De nieuwe Boekhoudwet verplicht Deense bedrijven om hun jaarverslagen vanaf januari 2024 in te dienen

Zweden start raadpleging over elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

De Zweedse belastingdienst bestudeert verschillende modellen om te voldoen aan de eisen van digitale btw-aangifte

TicketBAI - TBAI: Baskisch facturatiesysteem van de overheid in Spanje

Alle informatie over TicketBAI, het factureringssysteem van de Baskische overheid in Spanje.