e-Facturatie

Hoe werkt de elektronische factuur in Bolivië

elektronische factuur Bolivia

Bolivië is bezig met het invoeren van elektronische facturatie. De nationale belastingdienst - SIN, heeft de normatieve resolutie van directory nr. 102100000011 gepubliceerd, die tot doel heeft het elektronische facturatiesysteem in Bolivië te reguleren. De bedrijven die er de voorkeur aan gaven, kunnen echter anticiperen op de massificatiekalender en op vrijwillige basis elektronische facturatie gaan gebruiken.

Inhoudsopgave [Verberg]

Virtueel facturatiesysteem

Het elektronische facturatiesysteem in Bolivië wordt het Virtuele Facturatiesysteem of SFV genoemd.  De SIN heeft 3 facturatiemodaliteiten vastgesteld ter vervanging van de vorige modellen van geautomatiseerde facturen: virtueel kantoor, elektronisch web en elektronisch door cycli.

Elektronische facturatiemodaliteiten van het Boliviëanse virtuele facturatiesysteem

Het Boliviëanse virtuele facturatiesysteem bestaat uit verschillende elektronische facturatiemodaliteiten en het is de SIN die belastingbetalers de te gebruiken modaliteit toewijst.

Online elektronische facturatie

Bij de modaliteit voor online elektronische facturatie worden digitaal ondertekende facturen uitgegeven via elektronische facturatiesoftware die is geautoriseerd door de SIN.

Online geautomatiseerde facturatie

Bij de modaliteit voor online geautomatiseerde facturering worden de facturen uitgegeven via elektronische factureringssoftware die is geautoriseerd door de SIN.

Online webportaal facturatie

De facturatiemodaliteit Online Web Portal is bedoeld voor kleine bedrijven met een laag facturatievolume. Het gaat om het handmatig declareren van elektronische facturen via het door de SIN opgezette webportaal.

Verplicht gebruik van elektronische facturering voor de vierde groep belastingplichtigen vanaf 1 april 2023

Bij normatief besluit nr. 1022000024 van de Raad wordt de vierde groep belastingplichtigen vastgesteld die hun geautomatiseerde factureringssystemen moeten aanpassen en implementeren voor de afgifte van digitale belastingdocumenten via de modaliteit online elektronische facturering, online geautomatiseerde facturering of online webportaal, op basis van de door de belastingdienst vastgestelde technische criteria. Vanaf 1 april 2023 moeten deze belastingplichtigen digitale belastingdocumenten uitreiken via de toegewezen modaliteit voor online facturering.

EDICOM geautoriseerde leverancier van elektronische facturatie

Het elektronische facturatieplatform van EDICOM is gecertificeerd door de Boliviëanse nationale belastingdienst. Door de EDICOM-oplossing is het mogelijk om elektronische facturen uit te wisselen in zowel Online Elektronische Facturatie als Online Geautomatiseerde Facturatie modaliteiten.  Volledig geautomatiseerd en geïntegreerd met de ERP van het bedrijf, kunt u elektronische facturen in het vereiste formaat uitgeven, ondertekenen en verzenden naar het SIN. Eenmaal gevalideerd door de SIN, worden de facturen in het vooraf overeengekomen formaat naar uw ontvangers gestuurd. Bovendien integreert de service de validaties die zijn uitgegeven door de SIN, zodat u te allen tijde op de hoogte wordt gehouden van de status van uw facturen. Met hetzelfde systeem kunt u ook elektronische facturen ontvangen en integreren.

Soorten elektronische facturen 

Met het virtuele elektronische facturatiesysteem kunnen de volgende soorten elektronische facturen worden uitgewisseld:

 1. Facturen met recht op belastingkrediet: Dit zijn facturen die belastingkrediet voor de koper en belastingschuld voor de verkoper genereren.
 2. Facturen zonder recht op belastingkrediet: Dit zijn facturen die noch belastingkrediet voor de koper genereren, noch een belastingschuld voor de verkoper.
 3. Aanpassingsdocument: Voor wettelijke doeleinden is er alleen de credit-debetnota als document voor belastingkrediet en -schuld, wanneer een gedeeltelijke of volledige terugbetaling of contractbeëindiging plaatsvindt.

Elektronische factuurformaten per sector

Het virtuele facturatiesysteem omvat 27 verschillende soorten facturen, afhankelijk van de sector of dienst. Allemaal in XML-formaat.

 • Factuur aankoop en verkoop
 • Ontvangstbewijs verhuur onroerend goed
 • Commerciële exportfactuur
 • Commerciële exportfactuur in vrije consignatie
 • Verkoopfactuur in vrijhandelszone
 • Factuur voor toeristische diensten en accommodatie
 • Voedselzekerheid en leveringsfactuur
 • Nultarief factuur
 • Factuur aankoop verkoop vreemde valuta
 • Belastingvrije factuur
 • Educatieve sector factuur
 • Factuur commercialisatie koolwaterstoffen
 • Factuur basisdiensten
 • Factuur ICE goederen
 • Factuur financiële entiteiten
 • Hotelfactuur
 • Factuur ziekenhuizen en klinieken
 • Kansspelfactuur
 • Factuur koolwaterstoffen
 • Factuur voor interne verkoop van mineralen
 • Commerciële factuur export van mineralen
 • Telecommunicatiefactuur 
 • Voorgewaardeerde factuur
 • Credit- Debetnota
 • Factuur nationale producten 
 • Factuur voor nationale ICE producten 
 • Factuur SIETE-RG

Homologatie van producten en diensten

De facturen moeten een identificatiecode van de producten en diensten bevatten op basis van de lijst van de Belastingdienst, vergelijkbaar met de Cabys-catalogus van Costa Rica. In het geval dat de aangeboden producten niet op de SIN-lijst staan, dient een homologatieproces te worden doorlopen.

Vereisten voor het uitgeven van elektronische facturen in Bolivië

 1. Elektronisch certificaat van elektronische handtekening (Online elektronische facturatie modaliteit).
 2. Referenties geautoriseerd door de SIN (voor online geautomatiseerde facturering en webportaal modaliteiten).
 3. Facturatiecomputersysteem geautoriseerd door de Belastingdienst.

Evolutie van elektronische facturatie in Bolivië

Elektronische facturatie in Bolivië heeft door de jaren heen een onregelmatige evolutie doorgemaakt.  Sinds de introductie in 2007 heeft de SIN verschillende pogingen ondernomen om de brede implementatie ervan te bereiken door het opstarten van verschillende projecten. Het laatste vond plaats in 2019 met de lancering van het Elektronisch Facturatiesysteem (SFE), dat na een verlenging van een jaar in 2021 zou eindigen, na de gespreide inlijving van alle belastingbetalers. Vanwege de economische situatie van het land die verergerd is door de gezondheidscrisis, publiceerde de SIN in mei 2020 echter de intrekking van het nieuwe belastingmodel via resolutie nr. 102000000011, om twee maanden later het project te hervatten met de publicatie van een nieuwe verordening nr. 102000000017, die nieuwe vormen van elektronische facturatie regelt, binnen het virtuele elektronische facturatiesysteem.

 • 2007 RND 10-0016-07, die het nieuwe facturatiesysteem reguleerde, ook bekend als NSF-07.
 • 2010 vaststelling van de werking van het Virtueel Loket Belastingplichtigen en/of Verantwoordelijke Derden.
 • 2013 lancering van het Virtuele Facturatiesysteem (SFV).
 • 2016 vernieuwing van het virtuele facturatiesysteem door middel van normatieve resolutie van directory nr. 10-0021-16.
 • 2018 goedkeuring van de implementatie van het elektronische facturatiesysteem via RND Nº101800000026.
 • 2019 uitstel van de start van de implementatie van de SFE door de normatieve resolutie van directory nr. 101900000003 voor 2020.
 • 2020 mei - opschorting van de nieuwe SFE door middel van resolutie nr. 102000000011.
 • 2020 juli - publicatie van resolutie nr. 102000000017 over de nieuwe online facturatiemodaliteiten.
 • December 2021 - De eerste groep uitgevers van elektronische facturen sluit zich aan.
 • December 2022 - De tweede groep uitgevers van elektronische facturen sluit zich aan.

Voordelen van het nieuwe SFE-systeem in Bolivië

 • Automatisch genereren van de aan- en verkoopregistraties, in de modaliteiten van
 • Elektronische, geautomatiseerde en webportaal facturatie.
 • Voorgestelde automatische generatie van btw- en IT-formulieren.
 • Voorgestelde automatische generatie van formulier 110 voor werknemers in de private en publieke sector, evenals voor onafhankelijke professionals en online consultants.
 • Kostenbesparing door tijd- en papierbesparingen.
 • Gemak van belastingnaleving.
 • Procesoptimalisatie, aangezien het een volledig geautomatiseerd proces is worden fouten door menselijk ingrijpen verminderd.

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Singapore: InvoiceNow e-facturatie project via Peppol

De regering de komende jaren InvoiceNow zal invoeren als het reguliere kanaal voor het indienen van e-facturen

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.