Kenmerken van e-facturatie in Bolivië

Het e-facturatiesysteem in Bolivië heet Virtueel Facturatie Systeem (SFV) en bestaat uit 3 soorten facturatie: online e-facturatie, online geautomatiseerde facturatie en online webportaal. De fiscale autoriteit, de Nationale Belastingdienst (SIN), heeft de verplichting voor bepaalde groepen belastingplichtigen gedefinieerd en begon in 2021 met de uitvoering en heeft deze geleidelijk uitgebreid tot een breder spectrum van belastingplichtigen, waarbij aan elk van hen de te gebruiken facturatiemodaliteit wordt toegewezen.

Bevoegde autoriteit

Bevoegde autoriteit

Nationale Belastingdienst (SIN). Elektronische facturatie wordt gereguleerd door de SIN en dit is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het controleren van de goede werking van het virtuele facturatiesysteem (SFV).

Verplichting

Verplichting

Elektronische facturatie is verplicht voor de groepen belastingplichtigen die door de SIN worden gedefinieerd. Momenteel wordt voldaan aan het progressieve adhesieschema voor de laatste groepen verplichte belastingplichtigen. De belastingdienst is degene die aan elke belastingplichtige de te gebruiken facturatiemethode toewijst.

Vereiste administratieve procedures

Vereiste administratieve procedures

 • Beschikken over een elektronisch certificaat voor de digitale handtekening in de modaliteit Online Elektronische Facturatie.
 • Beschikken over door de SIN geautoriseerde inloggegevens (voor online geautomatiseerde facturatie en webportaal modaliteiten).
 • Beschikken over een geautomatiseerd facturatiesysteem.
Formaat

Formaat

Met het virtuele elektronische facturatiesysteem kunnen de volgende soorten elektronische facturen worden uitgewisseld, alle in XML-formaat:

 

 • Facturen met recht op belastingkrediet: Dit zijn facturen die belastingkrediet voor de koper en belastingschuld voor de verkoper genereren.
 • Facturen zonder recht op belastingkrediet: Dit zijn facturen die noch belastingkrediet voor de koper genereren, noch een belastingschuld voor de verkoper.
 • Aanpassingen Document: Voor wettelijke doeleinden is er alleen de credit-debetnota als document voor belastingkrediet en -schuld, wanneer een gedeeltelijke of volledige terugbetaling of contractbeëindiging plaatsvindt.
Fiscale controle

Fiscale controle

Facturen moeten de Unieke Dagelijkse Facturatie Code (CUFD) bevatten die door de SIN is uitgegeven. De CUFD is een alfanumeriek gegeven dat door de belastingdienst wordt gegenereerd met de informatie uit het facturatiesysteem, waarmee de belastingplichtige of verantwoordelijke derde partij gedurende 24 uur na het genereren van de factuur elektronische belastingdocumenten kan afgeven.

 

Daarnaast zijn er nog andere essentiële codes zoals de CUIS (Unieke Systeem Initiatie Code), die wordt toegekend door de belastingdienst en de relatie tussen het facturatiesysteem en de belastingplichtige identificeert, en de CUF (Unieke Factuur Code), die de individualisering van elk document mogelijk maakt.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

De digitale handtekening is alleen verplicht in de online e-facturatie modaliteit. Om het elektronische belasting document te ondertekenen, moet de belastingplichtige of de verantwoordelijke derde partij een digitaal certificaat gebruiken dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit. Deze elektronische handtekening biedt een grotere garantie voor de veiligheid van transacties.

Opslag

Opslag

Uitgevers van facturen in de online en online geautomatiseerde facturatie modaliteiten moeten digitale media bewaren en beveiligen en hun integriteit en onveranderlijkheid gedurende 5 jaar waarborgen.

Afdrukformaat

Afdrukformaat

Het afgedrukte formaat moet een QR-code bevatten om de verificatie door de ontvanger te vergemakkelijken en een legende met de tekst: "Dit document is een afdruk van een digitaal document uitgegeven in een online facturatiesmodus."

Wilt u meer weten over e-facturatie in Bolivië?

Neem contact op met een van onze e-facturatie specialisten.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren Selecteer een geldig voorvoegsel Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Bezig met verzenden

Even geduld aub. Dit kan enkele seconden duren.

Bedankt voor het doorsturen van uw gegevens!

Hoe werkt e-facturatie in Bolivië?

Hieronder vindt u het proces van het uitgeven en verzenden van elektronische belastingdocumenten (DFE) in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgesteld door het virtuele facturatiesysteem (SFV).
1

Uitgifte en validatie

Het verkrijgen van de nodige gegevens uit het ERP van de klant voor de transformatie naar de XML-standaard die is vastgesteld door het SIN en de toepassing van gegevensvalidatie mechanismen om te controleren of het de nodige informatie bevat.

2

Handtekening en fiscale controle

In de online e-facturatie modaliteit wordt de digitale handtekening op elk document aangebracht. De belastingplichtige beheert de CUFD (Unieke Dagelijkse Facturatie Code) om deze op te nemen in de facturen en deze te kunnen aangeven bij de SIN.

3

Verzending naar bestemming

Zodra de SIN de facturen valideert, stuurt EDICOM ze automatisch naar de ontvangers in het overeengekomen formaat via beveiligde en betrouwbare communicatiekanalen (zoals private VAN, EDI-gateway, https, sftp, x400, OFTP, AS2, AS4...).

4

Elektronische opslag

Elektronische archivering van belastingdocumenten met volledige garanties van veiligheid en toegankelijkheid voor een wettelijke periode van 5 jaar.

Veelgestelde vragen over e-facturatie in Bolivië

Hier helpen we u bij het oplossen van enkele van de meest voorkomende vragen met betrekking tot elektronische facturatie in Bolivië.

Online e-facturatie omvat de elektronische ondertekening van facturen, wat zorgt voor meer veiligheid bij transacties.

Als u zich afvraagt welke modaliteit het meest geschikt is, overweeg dan twee belangrijke aspecten: veiligheid en verkoopvolume.

Het belangrijkste verschil zit hem in de digitale handtekening van facturen, die meer veiligheid biedt bij transacties in online elektronische facturatie. Bovendien moet de keuze tussen de ene modaliteit en de andere gebaseerd zijn op de prognoses van het verkoop- of facturatievolume van de onderneming. Online e-facturatie is meer geschikt voor hogere volumes, terwijl online geautomatiseerde facturatie is ontworpen voor bedrijven met een bescheidener omzetvolume. Deze laatste modaliteit verloopt volgens dezelfde procedure als online e-facturatie, maar gebruikt in plaats van een digitale handtekening een hash of vingerafdruk.

De SIN bepaalt periodiek, door middel van een reglementair besluit van de Raad van Bestuur, het verplichte gebruik van online facturatie modaliteiten.

Dit is gebaseerd op technische criteria, waaronder:

 • Economische activiteit
 • Aantal economische activiteiten
 • Facturatie Volume
 • Fiscaal gedrag
 • Totaal factuurbedrag
 • E-commerce en aanverwante diensten
   

Een digitale factuur is de naam die wordt gegeven aan elektronische facturatie in Bolivia. Een digitale factuur is een factuur die langs elektronische weg wordt uitgereikt en heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een papieren factuur.
 

Het is noodzakelijk om te voldoen aan bepaalde vereisten die de veiligheid en wettigheid van het proces garanderen bij elk type elektronische facturatie:

 • Modaliteit voor online elektronische facturatie: Elektronisch certificaat van elektronische handtekening uitgegeven door een geautoriseerde entiteit. Dit certificaat bewijst de identiteit van de uitgever van de factuur en garandeert de authenticiteit en rechtsgeldigheid ervan.
 • Modaliteiten, online geautomatiseerde facturatie en online webportaal: Inloggegevens geautoriseerd door de Nationale Belastingdienst. De SIN verleent inloggegevens aan belastingbetalers die voldoen aan de vastgestelde vereisten voor het gebruik van elektronische facturatie.
 • Geautoriseerd geautomatiseerd facturatiesysteem: Het gebruik van elektronische facturatie software die is goedgekeurd en geautoriseerd door de Belastingdienst garandeert de correcte werking en naleving van de huidige regelgeving.
   

De modaliteit online elektronische facturatie omvat 27 verschillende soorten elektronische of digitale facturen, afhankelijk van de sector of dienst. Dit zijn: 

 • Factuur aankoop en verkoop
 • Ontvangstbewijs verhuur onroerend goed
 • Commerciële exportfactuur
 • Commerciële exportfactuur in vrije consignatie
 • Verkoopfactuur in vrijhandelszone
 • Factuur voor toeristische diensten en accommodatie
 • Factuur voor voedselzekerheid en levering
 • Nultarief factuur
 • Factuur aankoop verkoop vreemde valuta
 • Factuur belastingvrije winkels
 • Factuur educatieve sector
 • Factuur commercialisatie koolwaterstoffen
 • Factuur basisdiensten
 • Factuur ICE (Accijnzen)
 • Factuur financiële entiteiten
 • Hotel Factuur
 • Factuur ziekenhuizen en klinieken
 • Kansspel Factuur
 • Factuur koolwaterstoffen
 • Factuur voor interne verkoop van mineralen
 • Commerciële factuur export van mineralen
 • Telecommunicatie Factuur 
 • Voor Gewaardeerde factuur
 • Credit-Debet nota
 • Factuur nationale producten 
 • Factuur voor nationale ICE producten 
 • Factuur SIETE-RG (Bijzonder Geïntegreerd Overgangssysteem voor Ondernemers naar het Algemeen Regime)
   

Alle elektronische facturen moeten het XML-formaat volgen dat is vastgesteld door RND no. 102100000011 Art 26. Bovendien moeten ze de Unieke Dagelijkse Facturatie Code (CUFD) bevatten die is uitgegeven door de SIN, en in het geval van de modaliteit online facturatie is de digitale handtekening verplicht.
 

Deze modaliteit is gericht op kleine bedrijven met een lage omzet. Het maakt het mogelijk om elektronische facturen handmatig te declareren via het webportaal dat door de SIN is gecreëerd. Het is een eenvoudige en toegankelijke optie voor belastingbetalers met beperkte middelen.

 • De uitgifte van de elektronische factuur gebeurt via de SIN-website.
 • Het vereist een voorafgaand abonnement en geautoriseerde toegang tot inloggegevens voor online factuuruitgifte.
 • Facturen worden automatisch geregistreerd in de SIN database.
 • Het printen van de digitale factuur is optioneel.
   

Informatiebronnen met betrekking tot e-facturatie in Bolivië

Toegang tot de beste content over e-facturatie en btw-compliance

Aankomende deadlines in Bolivië

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

Gerelateerd nieuws over elektronische facturen in Bolivië

Hoe elektronisch factureren werkt in Bolivia

Lees meer over de belangrijkste elementen van het Boliviaanse virtuele factureringssysteem (SFV).
Een oplossing voor e-facturatie. Meerdere voordelen
Neem contact op met onze specialisten en neem al uw twijfels weg over hoe u zich kunt aanpassen aan elk elektronisch facturatiesysteem ter wereld.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Praten?