e-Facturatie

Hoe werkt elektronisch factureren in Paraguay

elektronisch factureren Paraguay

De implementatie van de elektronische factuur in Paraguay, gepland door het ondersecretariaat van staat van belastingen (SET), streeft naar verbetering van de belastinginning en het afremmen van belastingontduiking in het land. Het e-facturatieproject in Paraguay omvat verschillende uitvoeringsfasen: proefproject, vrijwillige toetreding en verplicht karakter.

Inhoudsopgave [Verberg]

Geïntegreerd nationaal elektronisch facturatiesysteem – SIFEN 

Het Geïntegreerd Systeem voor Nationale Elektronische Facturatie (SIFEN) bepaalt het nieuwe belastingregime in Paraguay. De SIFEN is het systeem waarmee de Elektronische Belastingdocumenten of DTE's worden verzonden, ontvangen, gevalideerd, opgeslagen en te raadplegen zijn.

Implementatie van e-facturatie in Paraguay

Het Ondersecretariaat van de Staat voor Belastingen (SET) heeft  algemene resolutie nr. 105/2021  uitgevaardigd, waarin administratieve maatregelen worden voorzien voor de uitgifte van elektronische belastingdocumenten en belastingplichtigen worden aangewezen als elektronische billers. Deze resolutie stelt de wijziging vast van de data vanaf welke belastingplichtigen die deel uitmaakten van het proefplan en de vrijwillige toetredingsfase van het geïntegreerd systeem van nationale elektronische facturatie (SIFEN), hun belastingdocumenten uitsluitend elektronisch moesten uitgeven volgens algemene resolutie nr. 95/2021; de nieuwe datum is 1 juli 2022,  met als doel een duurzame en geleidelijke implementatie van SIFEN te bereiken. 

Met deze nieuwe resolutie breidt de SET de lijst van verplichte partijen uit om verder te gaan met de massificatie van elektronische facturatie, en stelt de data vast vanaf welke de nieuwe groepen belastingplichtigen al hun belastingdocumenten elektronisch moeten uitgeven. Ten slotte heeft de SET in januari 2024 op haar website Algemene resolutie DNIT nr. 01 gepubliceerd, waarin een nieuwe groep elektronische belastingplichtigen is opgenomen voor rechtspersonen die zich als nieuwe belastingplichtigen in de RUC registreren. In die zin moeten individuele belastingplichtigen in de groepen 1 tot en met 11 al hun fiscale documenten uitsluitend elektronisch uitgeven, met uitzondering van het virtuele Inhoudingsbewijs.

Groepen

Datum vanaf wanneer zij verplicht zijn

1 – "Pilotplan"

1 juli 2022

2 – "Vrijwillige toetreding "

1 juli 2022

3 – "Verplichting"

2 januari 2023

4 – "Verplichting"

3 april 2023

5 – "Verplichting"

1 juli 2023

6 – "Verplichting"

2 oktober 2023

7 – "Verplichting"

2 januari 2024

8 – "Verplichting"

3 april 2024

9 – "Verplichting"

1 juli 2024

10 – "Verplichting"

2 oktober 2024

11 - "Verplichting"2 januari 2025

Lijst van verplichte belastingplichtigen

De lijst van belastingplichtigen die deel uitmaken van de groepen komt beschikbaar op het SIFEN-webportaal (ekuatia.set.gov.py/portal/ekuatia/), op de website van de SET, en zal worden meegedeeld aan de betrokken belastingplichtigen via de belastingpostbus <Marandu>.

Elektronische belastingdocumenten (DTE's) in Paraguay

De DTE zijn de belastingdocumenten die zijn gevalideerd en goedgekeurd door de SIFEN, in elektronisch formaat. Ze dienen ter ondersteuning van het belastingdebet en -credit in de btw, evenals inkomsten, kosten en uitgaven in inkomstenbelastingen. De typen elektronische belastingdocumenten in Paraguay zijn de volgende:

Elektronische verkoopbewijzen 

 • Elektronische factuur
 • Elektronische uitwisselingsfactuur
 • Elektronische exportfactuur
 • Elektronische selfbilling
 • Elektronisch Resimple ticket 
 • Elektronisch ticket voor toegang tot openbaar spektakel

Aanvullende elektronische documenten

 • Elektronische creditnota 
 • Elektronische debetnota 

Elektronische betalingsbewijzen 

 • Elektronisch Bewijs van Inkomen IRP
 • Elektronisch bewijs van donatie
 • Elektronisch invoerbewijs
 • Elektronisch inhoudingsbewijs 
 • Elektronische ontvangstbevestiging

Elektronisch geldontvangstbewijs 
Elektronisch overmakingsnota 

Formaat van de DTE's in Paraguay 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten indelingen voor de DTE: het elektronische document of het elektronische belastingdocument, afhankelijk van of vooraf dan wel achteraf validatie is toegepast. 

DE: Elektronische documenten (elektronische verkoopbewijzen, elektronische aanvullende documenten, elektronische ontvangstbewijzen, elektronische geldontvangstbewijzen en elektronische overmakingsnota's) die worden gegenereerd door het factureringssysteem van een geautoriseerde elektronische uitgever. 

DTE: DTE: komt overeen met de conversie van een DE die alle voor dit doel vastgestelde validaties naar tevredenheid of met succes heeft doorstaan, en die zijn opgeslagen in de SIFEN, en daarom kan worden gebruikt als documentaire back-ups voor fiscale, commerciële, boekhoudkundige en juridische doeleinden.

Vereisten om een uitgever van elektronische belastingdocumenten te zijn

 • Door de Belastingdienst gemachtigd worden als elektronische biller.
 • Het digitale certificaat verkrijgen van de geautoriseerde Certificatie Dienstverleners, met als doel de authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van de elektronische documenten (DE) die het afgeeft te garanderen, waarvoor het de Unieke Belastingregistratie (RUC) van de elektronische factuur moet bevatten.
 • Beschikken over de juiste technische ondersteuning voor facturatie die de uitgifte, ontvangst en bewaring mogelijk maken.
 • Voldoen aan het verplichte testproces in de testomgeving die voor dit doel door de SET wordt verstrekt, om de kwaliteit van de verzonden en ontvangen informatie in de DE's te garanderen.
 • Autorisatie en stempeling aanvragen voor DTE via het Marangatu-belastingbeheersysteem, met behulp van hun vertrouwelijke gebruikerstoegangscode, waarvoor ze up-to-date moeten zijn in de nakoming van hun belastingverplichtingen en een actieve RUC moeten hebben.
 • De beveiligingscode voor belastingplichtigen (CSC) aanvragen bij de SET, voor het genereren van de QR die moet worden afgedrukt op de KuDE (grafische en vereenvoudigde weergave van een DE of DTE in fysiek of digitaal zichtbaar formaat), gekoppeld aan hun DE. 

Systemen voor de uitgifte van elektronische belastingdocumenten

Er zijn twee manieren om elektronische facturen en de bijbehorende documenten uit te geven:

 • E-kuatia’i: Gratis oplossing voor e-facturatie gericht op belastingplichtigen met een geringe uitgifte van elektronische documenten. De SET stelt deze oplossing gratis ter beschikking en ze omvat basisdiensten zoals de afgifte, goedkeuring en verzending, raadpleging en opslag van elektronische belastingdocumenten (DTE). 
 • E-kuatia: Oplossing voor elektronische facturatie gericht op grote en middelgrote belastingplichtigen door de ontwikkeling van de benodigde software voor de uitgifte van facturen aan SIFEN. Deze kunnen zich vrijwillig aansluiten of kunnen door de SET verplicht worden aangewezen om elektronisch te factureren.  Via het e-Kuatia-systeem worden verkoopbewijzen, aanvullende documenten en overschrijvingsnota's elektronisch uitgegeven, ontvangen en geraadpleegd; evenals andere documenten met fiscale implicaties.

Hoe werkt de elektronische factuur in Paraguay?

 • Elektronische facturen worden gegenereerd in XML-formaat en moeten de stempeling registreren die aan elk document wordt toegekend.
 • In elk elektronisch document moeten de digitale handtekening en de controlecode worden opgenomen om de authenticiteit en de integriteit ervan te garanderen.
 • De elektronische biller moet de elektronische documenten terugsturen naar de belastingadministratie voor de validatie ervan.
 • Zodra ze zijn ontvangen, controleert de SIFEN de geldigheid ervan. In het geval dat zij voldoen aan de eisen, verwerven zij de waarde van elektronische belastingdocument en pas vanaf dat moment zijn zij geldig voor het, in elk geval, ondersteunen van het BTW-belastingkrediet en -debet, evenals de verkoop van goederen en diensten, kosten en uitgaven voor de inkomstenbelasting.
 • De elektronische factuur is rechtsgeldig wanneer deze is gevalideerd en goedgekeurd door de SET.
 • De elektronische biller is verplicht om het resultaat van het verificatieproces te raadplegen via het webservice systeem dat de belastingdienst biedt.
 • Wanneer de koper een elektronische ontvanger is, moet de biller hem de DTE‘s toesturen via webservice, e-mail, data messaging of ze in een informatiesysteem opnemen zodat hij ze kan downloaden. Op zijn beurt moet de ontvanger zijn acceptatie of afwijzing kenbaar maken van de ontvangen DTE‘s, in het laatste geval ook met opgave van de reden.
 • Wanneer de koper een niet-elektronische ontvanger is, moet de biller een grafische weergave van het document in fysieke vorm toesturen, of dit gedigitaliseerd per e-mail verzenden, ofwel dit ter beschikking stellen voor downloaden.

De DTE‘s moeten worden bewaard, hun vertrouwelijkheid, integriteit, toegankelijkheid en toekomstige raadpleging moeten gegarandeerd worden.

KUDE – Grafische weergave van de elektronische factuur

In het geval van zendingen van goederen of wanneer de ontvanger geen elektronische biller is, moet een grafische weergave genaamd KuDE worden geleverd. De KuDE kan in geprint of digitaal formaat geleverd worden. Het is een hulpbelastingdocument dat op een vereenvoudigde manier een transactie uitdrukt die is ondersteund door een DE. De KuDE moet minimaal 6 maanden worden bewaard. 

Oplossingen voor elektronische facturatie aangepast aan uw behoeften

EDICOM is een internationale leverancier van e-Invoicing oplossingen. Het biedt wereldwijde oplossingen voor gegevensintegratie tussen bedrijven, met één internationaal elektronisch factureringsplatform dat is aangepast aan de technische en juridische specificaties van de verschillende landen waarin zijn klanten actief zijn.

Een van de voordelen van deze oplossing is de schaalbaarheid, die de implementatie van nieuwe tools mogelijk maakt volgens de behoeften van het bedrijf, evenals de wereldwijde capaciteit van EDICOM, wiens platforms voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen zijn aangepast aan de specificaties van de landen van herkomst en bestemming waarin haar klanten actief zijn.

Wilt u meer weten over e-facturatie in Latijns-Amerika?

Neem contact op met een van onze specialisten en neem al uw twijfels over onze e-facturatie oplossingen weg. 

Neem nu contact op

Aankomende deadlines in Paraguay

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks