e-Facturatie

Italië wijzigt het systeem van aangifte van buitenlandse facturen

e-facturatie Italië

Italië kondigt het einde van de Esterometro per 2022 aan, zodat alle buitenlandse facturen elektronisch moeten worden aangegeven via het Sistema di Interscambio (SdI). 

Deze nieuwe maatregel is geregeld in de wet LEGGE van 30 december 2020, n. 178. Hierin wordt bepaald:

  • De elektronische verzending van transacties die worden uitgevoerd door personen die niet op het grondgebied van de staat zijn gevestigd, zal worden uitgevoerd binnen de voorwaarden voor de uitgifte van facturen of documenten die de verrichting certificeren.
  • De elektronische verzending moet plaatsvinden vóór de vijftiende dag van de maand volgend op de datum van afgifte van het document of de datum van ontvangst van het document dat de verrichting accrediteert.

Tot nu toe moest de informatie over buitenlandse facturen die Italiaanse bedrijven ontvingen, maandelijks worden aangegeven bij de Agenzia Delle Entrate via het document Tranmissione Datti Fatture – TDF. Dit transmissieschema wordt een Estereometro genoemd. Vanaf volgend jaar moet TDF-informatie via het elektronische factureringsmodel worden verzonden via het centrale factureringsplatform Sistema di Interscambio (SdI) van de overheid.

Om het TDF-document te kunnen vervangen door de elektronische factuur, introduceerde de Agenzia delle Entrate vorig jaar al nieuwe technische specificaties in het formaat van de FacturaPA, waarin nieuwe soorten documenten werden opgenomen in sectie <DocumentType>.  Dus die bedrijven die al buitenlandse facturen willen gaan declareren via de SDI, kunnen dat al vrijwillig doen.

Om aan de nieuwe overheidseis te voldoen, zullen bedrijven hun belasting- en elektronische facturatiesystemen moeten aanpassen om dit nieuwe type belastingdocument te kunnen uitgeven en verzenden.
 

*De inhoud van deze publicatie behoort uitsluitend toe aan EDICOM GROUP en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. 

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

De massificatie start vrijwillig in oktober 2021 en is verplicht vanaf 2023

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu