e-Facturatie

Italië wijzigt het systeem van aangifte van buitenlandse facturen

e-facturatie Italië

Italië beëindigt de Sterometer. Vanaf juli 2022 moeten e-facturen elektronisch worden gedeclareerd via het Sistema di Interscambio (SdI).

Deze maatregel is geregeld in de wet LEGGE van 30 december 2020, n. 178. Hierin wordt het volgende bepaald: 

  • De elektronische verzending van transacties die worden uitgevoerd door personen die niet op het grondgebied van de staat zijn gevestigd, zal worden uitgevoerd binnen de voorwaarden voor de uitgifte van facturen of documenten die de verrichting certificeren.
  • De elektronische verzending moet plaatsvinden vóór de vijftiende dag van de maand volgend op de datum van afgifte van het document of de datum van ontvangst van het document dat de verrichting accrediteert.

Tot nu toe moest de informatie over buitenlandse facturen die Italiaanse bedrijven ontvingen, maandelijks worden aangegeven bij de Agenzia Delle Entrate via het document Tranmissione Datti Fatture – TDF. Dit transmissieschema wordt een Esterometro genoemd. Sinds juli moet die TDF-informatie via het elektronische factureringsmodel worden verzonden via het centrale factureringsplatform Sistema di Interscambio (SdI) van de overheid. 

Om het TDF-document te kunnen vervangen door de elektronische factuur, introduceerde de Agenzia delle Entrate vorig jaar al nieuwe technische specificaties in het formaat van de FacturaPA, waarin nieuwe soorten documenten werden opgenomen in sectie <DocumentType>.  Op die manier konden de bedrijven die al buitenlandse facturen wouden declareren via de SDI, dat op vrijwillige basis doen. 

Om aan de nieuwe overheidseis te voldoen, moeten bedrijven hun belasting- en elektronische facturatiesystemen aanpassen om dit nieuwe type belastingdocument te kunnen uitgeven en verzenden.

*De inhoud van deze publicatie behoort uitsluitend toe aan EDICOM GROUP en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. 

 

 

 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.

Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

De Bundesrat heeft de wet aangenomen die B2B e-facturatie verplicht stelt in Duitsland vanaf 2027

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem