e-Facturatie

Welke landen wisselen elektronische facturen uit via Peppol

e-invoicing peppol

Hoewel Peppol oorspronkelijk door de Europese Unie is ontworpen om grensoverschrijdende handel tussen bedrijven en overheidsinstanties uit de EU zelf te vergemakkelijken, is het vanwege zijn voordelen op het gebied van interoperabiliteit en telecommunicatie een succesvol model geworden en wordt het buiten de EU gebruikt.

Met het Peppol-systeem kunnen bedrijven bestellingen, elektronische facturen, leveringsbonnen enz. verzenden en ontvangen, ongeacht in welk land ze zich bevinden.

Bedrijven die dit systeem gebruiken, profiteren ook van een uniforme set standaarden voor gegevensuitwisseling. Elke dag sluiten meer landen zich aan bij het netwerk om hun elektronische facturen en andere documenten te verzenden en ontvangen

Welke landen wisselen elektronische facturen uit via Peppol

Momenteel zijn er OpenPeppol-leden in een totaal van 38 landen (31 landen in Europa plus Australië, Canada, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore en de VS).

Met Peppol kunnen bedrijven in Europa eenvoudig documenten over de grenzen heen uitwisselen. Het is één netwerk voor het hele continent, en niet één voor elk land, waarmee documenten op een gestandaardiseerde manier worden gedeeld.

Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zweden, Italië, Polen, Noorwegen, Nederland, Denemarken, Finland, België, Oostenrijk, IJsland, Griekenland en Portugal zijn enkele van de Europese landen die tot het Peppol-netwerk behoren.

Verenigd Koninkrijk

De elektronische uitwisseling van documenten tussen de Britse Gezondheidsdienst en haar leveranciers moet op gestandaardiseerde wijze plaatsvinden via toegangspunten die zijn aangesloten op het Peppol-netwerk.

Frankrijk

Frankrijk implementeert verplichte elektronische facturatie, die beschikbaar zal zijn via haar eigen portaal genaamd Chorus Pro, dat met twee soorten systemen zal werken, waaronder Peppol.

Denemarken

De Scandinavische landen lopen voorop op het gebied van elektronische facturatie in Europa.

Denemarken was, samen met Zweden, Finland en Noorwegen, pionier in het integreren van elektronische facturen in hun openbare instellingen, zelfs voordat de Europese richtlijnen hierover van kracht werden.

Het nationale e-facturatiesysteem is gekoppeld aan Peppol, zodat buitenlandse leveranciers volgens deze normen documenten kunnen uitwisselen met Deense overheidsinstanties.

Noorwegen

Overheidsinstanties in Noorwegen eisen sinds juli 2012 elektronische facturen van hun leveranciers, en hoewel ze hun eigen systeem gebruiken volgen ze de Peppol-specificaties.

Zweden

Sinds november 2014 zijn Zweedse overheidsinstanties aangesloten op het Peppol-netwerk om overheidsopdrachten te bevorderen. Hoewel het aanvankelijk vrijwillig was, werd het vanaf 2018 verplicht gesteld.

Ierland 

De uitwisseling van elektronische facturen met overheidsinstanties in Ierland moet via het Peppol-netwerk gebeuren, aangezien het geen ander platform op nationaal niveau heeft.

Nederland

Ook in Nederland moeten sinds januari 2017 alle leveranciers die samenwerken met de Nederlandse overheid facturen in Peppol-formaat versturen. 

Oostenrijk

De Oostenrijkse regering stelt de ontvangst van documenten via Peppol via een Access Point niet verplicht, maar staat deze wel toe.

Italië

In sommige regio's van Italië is het Peppol-systeem geïmplementeerd voor transacties die verband houden met overheidsopdrachten.

België

Hoewel het over een eigen platform beschikt, is het geïntegreerd met het Peppol-netwerk voor elektronische facturen.

Singapore

Het Aziatische land werd het eerste land buiten Europa dat zich bij het Peppol-netwerk aansloot. Singapore koos voor de Peppol-infrastructuur en het standaardnetwerk om e-facturatie landelijk te implementeren.

In januari 2019 activeerde het e-facturatie, en gecertificeerde toegangspunten en serviceproviders begonnen netwerkconnectiviteit en e-facturatieoplossingen aan te bieden. De regering van Singapore wilde de deuren openen naar een mondiale markt, het concurrentievermogen van bedrijven verbeteren en de digitalisering in de B2B-omgeving bevorderen.

Australië en Nieuw-Zeeland

Kort daarna, in februari 2019, kondigden Australië en Nieuw-Zeeland de adoptie aan van het Peppol-raamwerk voor e-facturatie.

Beide landen hebben in oktober 2019 onafhankelijke Peppol-autoriteiten opgericht en werken samen om een ​​naadloos ondernemingsklimaat te creëren.

De gemeenschappelijke aanpak van elektronische facturatie is een nieuwe stap in de digitale transformatie van beide economieën en het benutten van de kansen die deze biedt op een mondiale markt.

Japan

EIPA (Associatie voor Promotie van Elektronische Facturatie) heeft aangekondigd de Peppol-standaarden te gaan analyseren en hoopt een Japanse standaard voor elektronische facturen te creëren.

EIPA roept de overheid op om een ​​systeem te creëren dat het gebruik van e-facturatie voor bedrijven onderricht en stimuleert. Indien mogelijk hopen ze dat dit kan worden versneld, zodat bedrijven gemakkelijker aan de wet kunnen voldoen.

Dit partnerschap moedigde bedrijven aan om rond oktober 2022 e-facturatiesoftware te gebruiken die Peppol ondersteunt.

VS

De BPC leidt samen met de Federal Reserve de oprichting van een gestandaardiseerd elektronisch documentuitwisselingssysteem in de Verenigde Staten. Het initiatief heeft tot doel een elektronisch facturatiemodel op te zetten en een documentuitwisselingsnetwerk te creëren vergelijkbaar met het Peppol-netwerk dat op de Europese markt is ontstaan.

Het voorgestelde systeem is gebaseerd op het uitwisselen van elektronische facturen via een Four-Corner Network Model, waarbij elektronische documenten worden verzonden en ontvangen via toegangspunten die netwerkgebruikers met elkaar verbinden. Alle bedrijven zijn zowel uitgever als ontvanger van facturen. Ze sluiten zich eenmalig aan om met velen uit te wisselen. 

Welke rol spelen toegangspunten?

Toegang krijgen tot Peppol moet gebeuren via Access Points (AP's) of toegangspunten, dat wil zeggen, om te communiceren en berichten uit te wisselen via het netwerk moet dit verlopen van het ene Access Point naar het andere.

Zowel zenders als ontvangers moeten vanaf een toegangspunt toegang hebben tot het netwerk.
Toegangspunten zijn punten die zijn gecertificeerd door de OpenPeppol-vereniging en die gestandaardiseerde protocollen en documentformaten gebruiken en algoritmen voor elektronische handtekeningen op documenten toepassen.

OpenPeppol is een internationale vereniging bestaande uit leden uit de publieke en private sector.
Deze vereniging is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van Peppol-specificaties, basiscomponenten en hun diensten en implementatie in heel Europa.

Toegangspunten zijn verantwoordelijk voor het delen van bestanden.

Deze technologie maakt het mogelijk voor mensen om te communiceren via snelle en veilige registratie van berichten die zijn uitgewisseld met behulp van encryptie. Het maakt gebruik van digitale certificaten die gecodeerd zijn voor de ontvanger.

EDICOM is Peppol Access Point

EDICOM zet zich in om de internationale uitwisseling van informatie voor grote bedrijven te vergemakkelijken.

Eén van de manieren waarop zij dit doet is door middel van certificering als Peppol Toegangspunt, waarbij documenten worden omgezet in Peppol-normen en standaarden, wat garandeert dat ze de ontvanger op een optimale en veilige manier bereiken.

Doordat het over een internationaal elektronisch facturatieplatform beschikt, garandeert het de interconnectie en interoperabiliteit in een mondiale context, waardoor de uitwisseling van elektronische facturen mogelijk wordt gemaakt die zijn aangepast aan de wetten van elk land.De oplossing van EDICOM om met Peppol te werken wordt internationaal erkend en heeft klanten in heel Europa.

EDICOM is Peppol Access Point in Spanje, Italië, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland.

Wil je meer weten over e-facturering wereldwijd?

Bezoek onze Global e-Invoicing Map en stel ons al je vragen.

Global e-Invoicing Map

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Taiwan stelt elektronische facturering verplicht voor alle belastingbetalers

Sinds januari 2021 moet elk buitenlands of nationaal bedrijf in Taiwan elektronisch factureren.

E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks

Sleutels tot verplicht e-facturatie in Saoedi-Arabië: FATOORAH project

Het elektronische facturatieproject in Saudi-Arabië heet FATOORAH en wordt toegepast op het gebied van B2B-, B2C- en B2G-re