e-Facturatie

Nieuw elektronisch belastingcontrolesysteem in Albanië

elektronische factuur Albanië

Albanië initieert de hervorming van zijn belastingstelsel door de verplichte rapportage van elektronische facturen in realtime. 

Vanaf julimoeten alle bedrijven die B2B-transacties uitvoeren hun facturen elektronisch aangeven bij het Directoraat-generaal voor Belastingen  (Drejtoria ePërgjithshme e Tatimeve – DPT). En vanaf september die bedrijven die B2C-transacties uitvoeren.

Met de inwerkingtreding vanwet nr. 87 2019 Wat het elektronische facturerings- en, factureringscontrolesysteem betreft, stelt Albanië een nieuw model van facturering en financiële controle in, het zogenaamdefiscalisatiesysteem,dat de massificatie van het gebruik van elektronische facturering in het hele Albanese zakelijke ecosysteem omvat.

Het nieuwe fiscaliesatiesysteem heeft tot doel het belastingmodel te moderniseren in overeenstemming met de Europese normen, belastingfraude te verminderen, belastingprocessen te vereenvoudigen en de belastinginning te verbeteren. 

Het project is gelanceerd door het directoraat-generaal Belastingen  (Drejtoria e Përgjithshmee Tatimeve – DPT) en het Nationaal Agentschap voor de informatiemaatschappij AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit). 

Voor wie geldt het nieuwe factureringssysteem?

 • Alle belastingplichtigen die facturen uitreiken.
 • Overheidsinstanties.
 • Banken, financiële instellingen en andere tussenpersonen die elektronische factuurbetalingsdiensten aanbieden.

Implementatieschema

1 januari 2021 - B2G Elektronisch Factureren

1 juli 2021 – B2B elektronisch factureren. 

1 september 2021 - B2C elektronisch factureren.

Vereisten voor het uitgeven van elektronische facturen in Albanië

 • Elektronisch certificaat uitgegeven door de AKSHI. 
 • Verzending via het centrale billingplatform CIS.
 • Software voor elektronische facturering.

Albanees elektronisch factureringssysteem

Het fiscalitsatiesysteem vereist de real-time aangifte van alle facturen die door belastingbetalers zijn uitgegeven bij het directoraat-generaal belastingen van Albanië (Drejtoria e Përgjithshme eTatimeve - DPT). 

Daartoe heeft de overheid een centraal facturatieplatform (Centraal Informatie Systeem -CIS) ingeschakeld, waar alle facturen ter validatie naartoe moeten worden gestuurd. De DPT valideert facturen door de toekenning van een unieke identificatiecode voor elke factuur genaamd NIVF. De DPT genereert de facturen in pdf met een QR die de NIVF-code bevat en laat ze achter voor overleg en afdrukken op het CIS-platform zelf.

De regering heeft betoogd dat het nieuwe controlesysteem is gekozen omdat het"de toepassing van de nieuwste technologie garandeert, gebaseerd op de normen van de Europese Unie en met betere mogelijkheden voor aanpassing aan de structuur van de Albanese economie." 

Met dit systeem kunnen belastingplichtigen direct de status van facturen controleren en of ze correct zijn aangegeven, wat de transparantie ten goede komt en de informele economie helpt verminderen. 

Opslag van facturen: 

Facturen moeten door de belastingplichtige, in elektronische vorm, worden bewaard gedurende 5 volledige jaren vanaf het jaar na de uitgifte ervan. De opslag moet de authenticiteit van de oorsprong, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de documenten waarborgen. 

Formaat 

Specificaties voor het basisgebruik van elektronische facturatie UN/ CEFACT - Interindustriële factuur (XML schema's 16B);

Specificaties voor basisgebruik van elektronische facturatie - ISO / IEC 19845: 2015 (UBL 2.1).

Corrigerende elektronische facturen

In geval van onjuistheden in de factuur moet een corrigerende factuur worden uitgereikt met de referentie van de originele factuur die wordt gecorrigeerd. 

Voordelen van het gebruik van elektronische facturering in Albanië 

 • Verbeterde belastinginning. Op basis van de resultaten die in andere landen zijn behaald na de invoering van elektronische facturering, zullen de btw-inkomsten en andere belastingcategorieën naar verwachting toenemen. 
 • Effectievere fiscale controle. Dankzij het verstrekken van real-time financiële informatie van alle transacties, zijn de belastingcontroleurs efficiënter, en kunnen zij mogelijke onregelmatigheden sneller en gemakkelijker identificeren. 
 • Meer transparantie. Alle belastingbetalers, zowel kopers als ontvangers, kunnen controleren of facturen zijn gedeclareerd via het centrale facturatieplatform. 
 • Digitalisering van de economie. De automatisering van factureringsprocessen zal de beheertijden en -kosten aanzienlijk verkorten en bedrijven en de overheid helpen hun concurrentievermogen en efficiëntie te verbeteren. 
 • Toelating tot de Europese Unie. Het gebruik van elektronische facturering volgens de Europese norm bevordert het proces van toelating van Albanië in de Europese Unie.  

Albanië kandidaat-lid van de Europese Unie

Albanië staat op het punt lid te worden van de Europese Unie. 

Het is kandidaat-lid sinds 2014, en de ontwerp-kaderovereenkomst voor toelating werd in juli 2020 ingediend.  

Het nieuwe auditsysteem maakt deel uit van de reeks hervormingen die de regering heeft doorgevoerd om te voldoen aan de noodzakelijke vereisten om toe te treden tot de Europese Unie. 

 

EDICOM coordinates GOVEIN2019 project (Action No: 2019-EU-IA-0046)

*The contents of this publication belong solely to EDICOM GROUP and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Belangrijkste feiten over verplichte e-facturatie in Zambia: Smart Invoice

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht om het elektronische facturatiesysteem Smart Invoice te gebruiken

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten

Hoe werkt de elektronische factuur in Chili

Lees meer over de hoofdpunten van het elektronische facturatiesysteem in Chili dat is opgezet door de SII.