e-Facturatie

Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

polen ksef

De Europese Commissie heeft het project van Polen betreffende de invoering van verplichte business-to-business elektronische facturatie goedgekeurd, na de aanvraag die op 2 augustus 2021 werd ingediend. Dankzij deze goedkeuring kan Polen vanaf 2023 verder gaan met de invoering van verplichte B2B elektronische facturatie. Bedrijven moeten gebruik maken van het nationale platform KSeF, dat vanaf 1 januari 2022 beschikbaar is voor vrijwillig gebruik.

De kenmerken van het nieuwe elektronische facturatiesysteem zijn opgenomen in het in februari door het ministerie gepubliceerde wetsvoorstel, dat in oktober is goedgekeurd. Volgens de wet treedt het nieuwe systeem in januari 2022 in werking. Bedrijven krijgen een jaar de tijd om hun managementsystemen voor te bereiden, want vanaf 2023 is het gebruik van elektronische facturatie verplicht.

Met de invoering van elektronisch factureren wil de overheid vooruitgang boeken in de digitalisering van het belastingstelsel en kunnen profiteren van de voordelen van de implementatie ervan, op dezelfde manier als andere landen van de Unie zoals Italië al doen, waar B2B elektronische facturering sinds 2019 verplicht is. In feite zal het nieuwe model van elektronische belastingheffing sterk lijken op het Italiaanse model. Alle uitgegeven facturen moeten worden gedeclareerd via een centraal platform genaamd het Nationale Systeem van Elektronische Facturen - KSeF, vergelijkbaar met de Italiaanse SdI.

Om het gebruik van het nieuwe platform aan te moedigen, heeft de regering als fiscale stimulans aangekondigd de btw-teruggavetijd met een derde te verminderen (20 dagen in plaats van 40 of 60). Bovendien kunnen belastingplichtigen worden vrijgesteld van het aangeven van het dossier JPK_FA.

Beschrijven we hieronder de meest relevante kenmerken die op dit moment naar buiten zijn gekomen over het nieuwe elektronische factureringssysteem in Polen.

Nationaal elektronisch factuursysteem - KSeF

De KSeF is het centrale platform van de overheid voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen. Bedrijven moeten alle elektronische facturen naar de KSeF sturen, waar ze voorzien worden van een elektronische tijdstempel.

Bovendien zal het platform een reeks bevestigingen afgeven die gebruikers op de hoogte stellen van het nummer dat is toegewezen via de tijdstempel, van de afwijzing van de factuur of van de onmogelijkheid om facturen te kunnen uitgeven, vanwege de onbeschikbaarheid van KSeF zelf.

De facturen kunnen worden geraadpleegd en gedownload in het originele formaat of pdf in het portaal dat ook zal fungeren als een opslagplaats, waarbij de elektronische belastingdocumenten gedurende 10 jaar worden opgeslagen.

KSeF Implementatie Tijdlijn

  • Oktober 2021: Begin proefperiode. De bedrijven die dat willen, kunnen deelnemen aan de testperiode van het systeem.
  • Januari 2022: Vrijwillige fase. Bedrijven die dat willen, kunnen elektronisch gaan factureren.
  • 2023: Verplicht gebruik van elektronische facturatie.

Op wie heeft de maatregel betrekking?

Aan alle belastingplichtigen die btw moeten betalen.

Gestructureerde factuur

Onder gestructureerde factuur wordt verstaan die elektronische factuur die via de KSeF wordt beheerd. Op dit moment zullen de gestructureerde facturen naast elkaar bestaan met de papieren facturen en de rest van de elektronische facturen die al in de markt in gebruik zijn.

Voordelen van B2B e-invoicing in Polen

Dit zijn enkele van de voordelen die de overheid hoopt te behalen met B2B elektronische massificatie.

  • Het ondernemingsklimaat van belastingbetalers verbeteren door gemakkelijker en sneller toegang te krijgen tot documenten.
  • Meer veiligheid in handelstransacties dankzij standaardisatie in het factuurformaat.
  • Vermindering van menselijke fouten dankzij de automatisering van boekhoudprocessen.
  • Optimalisatie van de fiscale controle.
  • Verhoogde belastinginning.

EDICOM Polen Compliance Diensten

EDICOM biedt een totaaloplossing voor bedrijven met een aanwezigheid in Polen. Edicom's e-invoicing en vat compliance platform stelt u in staat om alle processen van facturatie en aangifte van belastingdocumenten te automatiseren, zowel B2G als B2B.  Op een geïntegreerde manier met uw ERP stelt de EDICOM-service u in staat om zowel de B2B-elektronische facturen te genereren, verzenden en ontvangen die moeten worden gedeclareerd via het nieuwe KSeF-systeem, als de elektronische facturen die via het centrale PeF-platform aan de Poolse overheidsdiensten zijn gericht, in overeenstemming met de wettelijke en technische vereisten die door het ministerie van Financiën worden bepaald.

Daarnaast is de oplossing ook in staat om de uitgifte van SAF-T bestanden voor de aangifte van boekhoudkundige informatie te automatiseren.

Een uitgebreide oplossing die u helpt de btw-teruggavetijden te verkorten, uw beheerskosten te verlagen en u extra garanties van veiligheid en vertrouwelijkheid biedt.

 

 

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu

Zweden start raadpleging over elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

De Zweedse belastingdienst bestudeert verschillende modellen om te voldoen aan de eisen van digitale btw-aangifte