Elektronische gegevensuitwisseling - EDI,  e-Facturatie

Roemenië introduceert het RO e-Transport-systeem voor het vervoer van goederen met een hoog fiscaal risico

Roemenië RO e-Transport

Het Roemeense ministerie van Financiën heeft het elektronische RO e-Transport-systeem geïmplementeerd voor het toezicht op het wegvervoer van goederen met een hoog fiscaal risico via regeringsverordening 41/2022. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was dat het vanaf 1 juli 2022 verplicht zou zijn, is het onlangs uitgesteld tot 1 januari 2023. Het doel van de implementatie van dit systeem is het terugdringen van belastingontduiking, het verkleinen van de btw-kloof en het voorkomen van illegale handel.

Dit systeem regelt het vervoer van goederen met een hoog fiscaal risico in de volgende situaties: 

 • Tussen twee plaatsen binnen Roemenië;
 • Met betrekking tot intracommunautaire verwervingen;
 • Met betrekking tot intracommunautaire leveringen;
 • Met betrekking tot invoer;
 • Gerelateerd aan export;
 • Met betrekking op intracommunautaire transacties waarbij de goederen in doorvoer zijn in Roemenië.

De categorieën wegvoertuigen die in het RO e-Transport-systeem worden gecontroleerd, zijn voertuigen met een maximaal toegestane massa van ten minste 3,5 ton, beladen met goederen met een hoog fiscaal risico met een totale brutomassa van meer dan 500 kg of met een totale waarde van meer dan 10.000 Lei, gerelateerd aan ten minste één commerciële transactie die onderhevig is aan transport.

Productcategorieën met een hoog belastingrisico die het RO E-Transport-systeem moeten gebruiken

 1. Groenten, planten, wortels en knollen, levensmiddelen onder de NC-codes 0701 tot en met 0714;
 2. Fruit NC 0801 t/m 0814;
 3. Alcoholische dranken, NC-codes 2201 t/m 2208
 4. Zout; zwavel; aarde en stenen; gips, kalk en cement ingedeeld onder de NC-codes 2505 en 2517;
 5. Kledingstukken en kledingaccessoires ingedeeld onder de NC-codes 6101 tot en met 6117;
 6. Schoeisel en vergelijkbare artikelen ingedeeld onder de NC-codes 6401 tot en met 6405; 
 7. IJzer en staal ingedeeld onder NC-codes 7213 en 7214.

Kenmerken van het RO e-Transport document

Het elektronische document RO e-Transport is een gestructureerd XML-bestand dat de volgende informatie moet bevatten om het transport van goederen met een hoog fiscaal risico te monitoren:

 • De afzender en begunstigde van de koopwaar;
 • De kenmerken en waarde van de vervoerde goederen;
 • De plaats van laden en lossen, evenals informatie over de wijze van transport. 

Het transport van goederen met een hoog fiscaal risico moet uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de verplaatsing van de goederen worden aangegeven in het RO e-Transport systeem.

Nadat het transport is gemeld, genereert het systeem de UIT-code. Deze code identificeert de goederen op unieke wijze. De UIT-code kan worden aangevraagd tot drie kalenderdagen voor het begin van de geïdentificeerde verzenddatum en is vijf kalenderdagen geldig vanaf de geïdentificeerde verzenddatum die in het systeem is gemeld. De UIT-code moet duidelijk leesbaar op het vervoersdocument staan.

Wie is verplicht dit document te communiceren?

De verantwoordelijke juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het melden van goederenvervoer met een hoog fiscaal risico via RO e-Transport is:

 • De ontvanger vermeld in de douane-invoeraangifte;
 • De exporteur vermeld in de douane-uitvoeraangifte;
 • De ontvanger in Roemenië, in het geval van intracommunautaire verwervingen;
 • De leverancier in Roemenië, in het geval van nationale transacties of intracommunautaire leveringen. 

Hoe kunt u het RO e-Transport rapport automatiseren?

Het wereldwijde compliance-platform van EDICOM is klaar om te integreren met uw ERP en om de aanmaak van XML en de indiening ervan bij ANAF te automatiseren. Met het platform kunt u verbinding maken met de Roemeense belastingdienst en het e-Transport-document automatisch verzenden, waardoor de responstijden worden verkort en fouten bij de uitwisseling van informatie worden verminderd. 

Profiteer van de verplichting bij het vervoeren van goederen en implementeer een geïntegreerd systeem voor de uitwisseling van commerciële en logistieke documenten met de rest van uw partners en leveranciers. De standaardisatie van processen en de beheersmaatregelen die EDI-systemen bieden, zorgen voor een veilige communicatiestroom in de logistieke sector tussen particuliere bedrijven en tussen publieke en private entiteiten.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

E-facturatie in Frankrijk: van Chorus Pro naar PPF

Chorus Pro zal zich ontwikkelen tot PPF (Publieke portaal voor e-facturatie).

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu

Hoe werkt elektronische facturatie in Costa Rica

Wij leggen alle details uit voor het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in Costa Rica