Elektronische gegevensuitwisseling - EDI,  e-Facturatie

Roemenië: RO e-Transport systeem voor goederenvervoer

Roemenië RO e-Transport

RO e-Transport is het elektronische systeem waarmee het Roemeense ministerie van Financiën het wegtransport van goederen met een hoog fiscaal risico en het internationale wegtransport van goederen in Roemenië controleert.

Het doel van de implementatie van dit systeem is het terugdringen van belastingontduiking, het verkleinen van de btw-kloof en het voorkomen van illegale handel.

Inhoudsopgave [Verberg]

Wat is het RO e-Transport systeem in Roemenië?

RO e-Transport is een elektronisch systeem dat wordt gebruikt om het wegvervoer van goederen met een hoog belastingrisico en het internationale goederenvervoer over de weg in Roemenië te controleren. Het ministerie van Financiën controleert, via het Nationaal Agentschap voor de Belastingdienst en de Roemeense douaneautoriteit, het vervoer van goederen op het nationale grondgebied via het RO e-Transport systeem. Het doel van de implementatie van dit systeem is het terugdringen van belastingontduiking, het verkleinen van de btw-kloof en het voorkomen van illegale handel.

Het bestaat uit het elektronisch aanmelden van het RO e-Transport document in XML bij het nationale platform. Het elektronische RO e-Transport document moet verplicht de volgende informatie bevatten:

 • De afzender en begunstigde van de koopwaar;
 • De kenmerken en waarde van de vervoerde goederen;
 • De plaats van laden en lossen, evenals informatie over de wijze van transport. 

Nadat het transport is gemeld, genereert het systeem de UIT-code. Deze code identificeert de goederen op unieke wijze. De UIT-code kan worden aangevraagd tot drie kalenderdagen voor het begin van de geïdentificeerde verzenddatum en is vijf kalenderdagen geldig vanaf de geïdentificeerde verzenddatum die in het systeem is gemeld. De UIT-code moet duidelijk leesbaar op het vervoersdocument staan.

Wie is verplicht het RO e-Transport document te communiceren?

De wetgeving is op 1 januari 2023 in werking getreden voor goederen met een hoog belastingrisico. Vanaf 1 juli 2024 is het ook van toepassing op alle internationale transporten van alle soorten goederen, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. aanhangwagen van meer dan 2,5 ton,
 2. goederen van +500 KG
 3. waarde van de goederen +10.000 RON (ongeveer 2.000 EUR).

De rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het aangeven van goederen in het RO e-Transport systeem zijn:

 • De geadresseerde die is vermeld op de douaneaangifte voor invoer, of de afzender die is vermeld op de douaneaangifte voor uitvoer, in geval van goederen die het voorwerp zijn van invoer- of uitvoertransacties.
 • De Roemeense geadresseerde als de vervoerde goederen in een EU-land zijn gekocht.
 • De Roemeense leverancier als de vervoerde goederen in een EU-land worden geleverd.
 • De eigenaar van de opslagplaats, in het geval van goederen in doorvoer die het voorwerp zijn van een transactie binnen de EU, zowel voor goederen die op Roemeens grondgebied worden gelost om te worden opgeslagen of om een nieuwe zending van een of meer zendingen goederen te vormen, als voor goederen die worden geladen na opslag of na het vormen van een nieuwe zending van een of meer zendingen goederen op Roemeens grondgebied.

RO e-Transport systeem voor goederen met hoog belastingrisico

Het transport van goederen met een hoog fiscaal risico moet uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de verplaatsing van de goederen worden aangegeven in het RO e-Transport systeem.

Dit systeem controleert momenteel het vervoer van goederen met een hoog belastingrisico in de volgende situaties: 

 • Tussen twee locaties binnen Roemenië;
 • Met betrekking tot intracommunautaire acquisities;
 • met betrekking tot intracommunautaire leveringen
 • met betrekking tot invoer
 • in relatie tot uitvoer;
 • met betrekking tot intracommunautaire transacties waarbij goederen in doorvoer zijn in Roemenië.

De categorieën wegvoertuigen die moeten worden gecontroleerd in het RO e-Transport systeem zijn die met een maximaal toegestane massa van ten minste 2,5 ton, geladen met goederen met een hoog belastingrisico met een totale brutomassa van meer dan 500 kg of met een totale waarde van meer dan 10.000 RON, die verband houden met ten minste één commerciële transactie die het onderwerp is van het vervoer.

Productcategorieën met een hoog belastingrisico die het RO E-Transport-systeem moeten gebruiken

 1. Groenten, planten, wortels en knollen, levensmiddelen onder de NC-codes 0701 tot en met 0714;
 2. Fruit NC 0801 t/m 0814;
 3. Alcoholische dranken, NC-codes 2201 t/m 2208
 4. Zout; zwavel; aarde en stenen; gips, kalk en cement ingedeeld onder de NC-codes 2505 en 2517;
 5.  Kleding en kledingtoebehoren ingedeeld onder de GN-codes 6101 tot en met 6117, 6201 tot en met 6212 en 6214 tot en met 6217;
 6. choeisel en vergelijkbare artikelen ingedeeld onder de NC-codes 6401 tot en met 6405; 
 7. IJzer en staal ingedeeld onder NC-codes 7213 en 7214.

Vanaf 1 juli 2024 worden nieuwe categorieën toegevoegd die aan het RO e-Transport systeem moeten worden gemeld:

 1. Vlees en eetbare slachtafval (NC-codes 0201 tot 0210);
 2. Vis en schaaldieren, weekdieren en andere aquatische ongewervelde dieren (NC-codes 0302, 0304 en 0306);
 3. Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurlijke honing; eetbare producten van dierlijke oorsprong, niet elders genoemd of begrepen (NC-codes 0401 tot 0407 en 0409)
 4. Onbewerkte tabak; tabaksafval (NC-code 2401);
 5. Andere bereide tabak en tabaksvervangers; "gehomogeniseerde" of "gereconstitueerde" tabak; tabaksextracten en -sappen (NC-code 2403);
 6. Minerale brandstoffen, minerale oliën en producten van hun destillatie; bitumineuze stoffen; minerale wassen (NC-codes: 2710 19 66, 2710 19 99, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87 en 2707 99 99)
 7. Zepen, organische oppervlakteactieve stoffen, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstmatige wassen, bereide wassen, poets- of ontvettingsmiddelen, kaarsen en soortgelijke artikelen, modelleerpasta's, "tandpasta" en tandheelkundige preparaten op gipsbasis (NC-codes: 3403 19 10 en 3403 19 80)
 8. Diverse chemische producten (NC-code 3814 00 90);

Hoe kunt u het RO e-Transport rapport automatiseren?

Het wereldwijde compliance-platform van EDICOM is klaar om te integreren met uw ERP en om de aanmaak van XML en de indiening ervan bij ANAF te automatiseren. Met het platform kunt u verbinding maken met de Roemeense belastingdienst en het e-Transport-document automatisch verzenden, waardoor de responstijden worden verkort en fouten bij de uitwisseling van informatie worden verminderd. 

Profiteer van de verplichting bij het vervoeren van goederen en implementeer een geïntegreerd systeem voor de uitwisseling van commerciële en logistieke documenten met de rest van uw partners en leveranciers. De standaardisatie van processen en de beheersmaatregelen die EDI-systemen bieden, zorgen voor een veilige communicatiestroom in de logistieke sector tussen particuliere bedrijven en tussen publieke en private entiteiten.

Moet u het RO e-Transport systeem implementeren in uw bedrijf?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij analyseren uw project en bieden u een oplossing die is aangepast aan uw behoeften.

Neem contact met ons op

Aankomende deadlines in Roemenië

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Elektronische gegevensuitwisseling - EDI

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Hoe werkt de elektronische factuur in Uruguay

Kom meer te weten over het elektronische factuursysteem in Uruguay op basis van het gebruik van (CFE).

Singapur: e-factuurproject InvoiceNow via Peppol

De IRAS of Singapore heeft een tijdschema gepubliceerd voor de vrijwillige overstap naar B2B e-facturatie.