Digital VAT Reporting

Roemenië versnelt de digitalisering van zijn belastingstelsel

Roemenië digitalisering

Roemenië heeft besloten zijn belastingstelsel te moderniseren door middel van een reeks maatregelen die gericht zijn op het digitaliseren van belastingaangifteprocessen. 

Een van de projecten van de ANAF is de implementatie van het SAF-T-systeem, de implementatie van elektronische facturering en de elektronische aangifte van tickets. 

Al deze maatregelen zijn opgenomen in het project "Versterking van de capaciteit van de Nationale Belastingdienst om moderniseringsinitiatieven te ondersteunen" van het Nationaal Agentschap voor Belastingadministratie - ANAF

Van alle initiatieven is het SAF-T-project voor fiscale en boekhoudkundige rapportage het meest geavanceerd. Om het meest geschikte aangifteformaat te kiezen, werden de verschillende modellen geanalyseerd die in andere Europese landen zijn ontwikkeld, zoals SAF-T Portugal of SAF-T Polen. In een verklaring heeft de ANAF laten weten dat het de ontwikkeling van zijn IT-systeem voor SAFT in juli 2021 wil hebben afgerond.

De implementatie van SAFT bevestigt dat de ANAF "zal bijdragen aan het waarborgen van rechtvaardigheid in de uitvoering van economische activiteiten, evenals het verbeteren van vrijwillige naleving door de inspanningen van beide partijen (administratie en belastingbetalers) te verminderen in termen van de toewijzing van menselijke en materiële middelen."

Daarnaast heeft de voorzitter van de ANAF, Mirela Calugareanu, naar voren gebracht dat ze in september een vrijwillig proefproject wil starten  en het vervolgens vanaf januari  2022 op een gespreide manier verplicht wil stellen. 

Wat de andere initiatieven betreft, is in afwachting van de publicatie van de technische en wettelijke vereisten enerzijds bekend dat het de bedoeling van de regering is om een B2B-, B2G- en B2C-elektronisch facturatiesysteem te ontwikkelen. En anderzijds dat de elektronische aangifte van de uitgegeven tickets (e-Reporting  Point of Sale) in werking treedt vanaf 30 juni voor grote belastingplichtigen en op 30 november voor de rest van de bedrijven.

Wilt u meer weten over Digital VAT Reporting in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

Belastingaangifte voor digitale leveranciers in Mexico

Verplichting voor niet in Mexico gevestigde digitale aanbieders om hun activiteiten bij het SAT aan te melden

Azië-Stille Oceaan: Status van de elektronische factuur en elektronische belastingaangiften

Van Japan tot Nieuw-Zeeland versnelt de APAC-regio de implementatie van e-facturatievereisten

VAT in the Digital Age – conclusies van de studie van de Europese Commissie over DDR

Europese Commissie publiceert definitieve studie naar aanleiding van openbare raadpleging in 2020