e-Facturatie

De elektronische facturatie in de Verenigde Arabische Emiraten

De elektronische facturatie in de Verenigde Arabische Emiraten

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn op 1 januari 2018 begonnen met het toepassen van 5% btw (belasting over de toegevoegde waarde) op goederen en diensten. Deze belasting is ingevoerd met als doel de afhankelijkheid van ruwe olie te verminderen en voor extra inkomsten in het land te zorgen.

Met betrekking tot de elektronische factuur of elektronische btw-aangiften bestaat er momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten geen verplichting. De Federale Belastingdienst (FTA) heeft echter een wet op elektronische transacties gepubliceerd. Federale wet nr. 1 van 2006 inzake elektronische handel en transacties introduceert de regelgeving met betrekking tot elektronische boekhoud-, opslag- en validatieprocessen zoals autorisatie en ondertekening van documenten. De wet is van toepassing op elektronische bescheiden, documenten en handtekeningen, waardoor het gebruik ervan wettelijk erkend wordt.

Volgens deze wet, wanneer elektronische facturatie verplicht wordt, mogen facturen alleen in elektronische vorm worden gegenereerd en verzonden en moet er een elektronische handtekening worden geplaatst. Bovendien moeten deze documenten 10 jaar lang elektronisch worden gearchiveerd.

Op dit moment is de uitwisseling van elektronische handelsdocumenten toegestaan, zolang de ontvanger ermee instemt deze te ontvangen in het formaat dat samen met de uitgever wordt bepaald. Het moet worden gegenereerd volgens de vastgestelde regels en moet worden opgeslagen in hetzelfde formaat waarin het is uitgegeven. Het aanbrengen van een elektronische handtekening is verplicht om de authenticiteit en integriteit van de documenten te garanderen.

De federale wet van 2006 heeft de volgende doelstellingen:

  • De basis en verplichtingen bepalen van verplichte elektronische processen.
  • De procedure voor het maken van elektronische facturen uniformeren en de ontwikkeling bevorderen van technologische infrastructuren die nodig zijn om elektronische processen te implementeren.
  • De uitwisseling van documenten met openbare entiteiten en zakenpartners vergemakkelijken op een gestandaardiseerde en geauthenticeerde manier.

Samen met de autoriteiten van elk land volgt EDICOM permanent de voortgang en ontwikkeling van de regelgeving inzake elektronische facturatie. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu

Israël voert zijn validatiemodel voor elektronische facturatie in

Israël introduceert elektronische facturatie in verschillende fasen, beginnend in 2024 en eindigend in 2028

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem