Vertrouwensdiensten

Wat zijn Elektronische Vertrouwensdiensten?

Elektronische Vertrouwensdiensten

Momenteel vereist de exponentiële toename van elektronische transacties de vaststelling van  beveiligingsnormen om elke online activiteit en de identiteit van gebruikers te beschermen, vandaar de elektronische vertrouwensdiensten.

De digitale cultuur beweegt zich in de richting van een model van 100% elektronische relaties, wat vereist dat de integriteit, vertrouwelijkheid en authenticiteit van de uitgewisselde en opgeslagen documenten worden gegarandeerd.

Om deze reden is er een verordening die een voorspelbaar regelgevingskader biedt, dat tot doel heeft veilige interacties tussen burgers, bedrijven en overheidsdiensten te bereiken.

Wat zijn Elektronische Vertrouwensdiensten?

Vertrouwensdiensten zijn elektronische diensten, die gewoonlijk worden verleend in ruil voor een financiële vergoeding, en die acties omvatten in verband met het aanmaken, verifiëren en valideren van elektronische handtekeningen, elektronische zegels, tijdstempels, gecertificeerde elektronische bezorgdiensten en certificaten voor websiteauthenticatie, evenals het behoud van al deze handtekeningen.

Laten we kort kijken waaruit elk van hen bestaat.

Elektronische handtekening

Het zijn gegevens in digitaal formaat die op een logische manier worden gekoppeld aan andere elektronische gegevens en die een gebruiker gebruikt om te ondertekenen.

Elektronisch zegel 

Het zijn gegevens in digitaal formaat die op een logische manier worden gekoppeld aan andere elektronische gegevens om hun oorsprong en integriteit te garanderen.

Tijdstempel

Het is de garantie dat de informatie in een document niet is gewijzigd sinds het moment dat het stempel werd gegenereerd.

Gecertificeerde elektronische levering

Levert bewijsmateriaal met betrekking tot het beheer van elektronische documenten die door twee of meer partijen worden uitgewisseld, bijvoorbeeld het verzenden en ontvangen ervan.

Certificaat voor website verificatie

Het is de garantie dat een website is geauthenticeerd en gekoppeld aan de natuurlijke of rechtspersoon die het certificaat heeft afgegeven.

In dit verband is de figuur van provider van vertrouwensdiensten gedefinieerd als de natuurlijke of rechtspersoon die over de vereiste certificeringen en de technische capaciteit beschikt om elektronische transacties met de bovengenoemde vertrouwensdiensten aan te bieden.

Voordelen van Vertrouwensdiensten voor bedrijven

Een van de grootste voordelen van deze diensten voor bedrijven is dat ze de veiligheid garanderen van informatie in elektronische interacties, zowel op publiek als privaat niveau, en commerciële activiteiten mogelijk maken met volledige wettelijke garanties.

Elektronische vertrouwensdiensten certificeren documenttransacties en maken het mogelijk om de mensen die ze gebruiken te identificeren.
 
Bovendien zal elk van de vertrouwensdiensten waarschijnlijk worden opgenomen in het administratieve beheer van bedrijven, wat de klantervaring verbetert en tegelijkertijd processen optimaliseert.

Dit soort diensten bieden de mogelijkheid om processen die traditioneel op andere manieren worden uitgevoerd te digitaliseren, te verbeteren op operationeel niveau en middelen te besparen.

EDICOM como proveedor global de Servicios de Confianza   

EDICOM heeft internationale certificeringen op het gebied van Vertrwouwensdiensten en garandeert de uitwisseling van elektronische inhoud op een veilige, volledige en vertrouwelijke manier.

Certificeringsinstantie in Europa

De Europese verordening eIDAS 910/2014 reguleert Electronic Vertrouwensdiensten voor digitale transacties op de markt van de Europese Unie.

Daarnaast worden de voorwaarden vastgesteld waaraan de aanbieders van deze diensten moeten voldoen.

EDICOM is een gekwalificeerde provider van Vertrouwensdiensten in Europa, in overeenstemming met de Europese regelgeving, en is als zodanig gemachtigd om te opereren in alle lidstaten van de Unie.

Bovendien zorgt EDICOM, als een Europese vennootschap commerciële activiteiten buiten de Unie verricht, voor het verkrijgen van de overeenkomstige officiële erkenning als verlener van vertrouwensdiensten.

Provider van Vertrouwensdiensten in Mexico

EDICOM is ook  certificeringsinstantie voor Mexico , en deze erkenning stelt het in staat om veilige elektronische identificatiediensten aan te bieden op het hele nationale grondgebied voor elke activiteit waarbij de elektronische handtekening de handmatige handtekening vervangt, en met volledige rechtsgeldigheid.
Als houder van de certificering ACEDICOM MX is het bevoegd om certificaten af te geven in overeenstemming met de bepalingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Koophandel inzake elektronische handtekeningen.

EDICOM-oplossingen garanderen de uitwisseling van elektronische berichten op een veilige, volledige en vertrouwelijke manier.

Het opereert als certificeringsdienstverlener dankzij accreditatie door het ministerie van Economie van Mexico.

Certificeringsinstantie in Colombia

Wat Colombia betreft, is EDICOM een Digitale Certificeringsentiteit die is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instantie van Colombia (ONAC), waardoor het digitale handtekeningdiensten kan aanbieden met totale wettelijke garantie, ter vervanging van de handmatige.

Dankzij deze officiële erkenning kan het diensten aanbieden voor onder andere de uitgifte van elektronische certificaten, de uitgifte van chronologische afdrukken en de bewaring van elektronische documenten.

Belang van Elektronische Vertrouwensdiensten

Elektronische Vertrouwensdiensten bieden veiligheid en vertrouwen bij elektronische documenttransacties en verlenen er rechtsgeldigheid aan.

Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een document niet is gewijzigd na de elektronische handtekening, ze maken het mogelijk om de datum en tijd te bevestigen waarop enig beheer is uitgevoerd met betrekking tot de verzonden informatie, of dat de handtekening is gezet door de persoon die beweert dat te zijn.

Kortom, ze maken het mogelijk om enkele belangrijke aspecten in de uitwisseling van digitale informatie te garanderen en bieden rechtszekerheid met bewijskracht in geval van een eventuele rechtszaak.

Maar deze diensten zijn niet alleen belangrijk op het gebied van veiligheid, ze bieden ook operationele voordelen.

Elektronische Vertrouwensdiensten vertalen zich in een grotere efficiëntie voor bedrijven, en optimaliseert processen. Bovendien vertegenwoordigen ze een verlaging van de kosten, omdat ze het mogelijk maken om vervelende en repetitieve procedures te stroomlijnen en te automatiseren.

Tegelijkertijd hebben online procedures minder impact op het milieu dan traditionele documenten in fysiek formaat, omdat ze het afdrukken van documenten verminderen.

Waar de digitale transformatie al jaren snel vorderde, heeft ze nu, met de crisis veroorzaakt door de Covid19-pandemie, meer bekendheid gekregen.

Vandaag de dag meer dan ooit, vanwege het grote aantal procedures dat op afstand wordt uitgevoerd, zijn Elektronische Vertrouwensdiensten een noodzaak om beveiliging te bieden voor alle digitale documenttransacties.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Vertrouwensdiensten

Hoofdpunten van de SAF-T verklaring van Portugal

We analyseren de hoofdpunten van de implementatie in Portugal.

EDICOM is gecertificeerd als een Qualified Authorization Provider in Panama

Het Directoraat-Generaal van Belastingen (DGI) accrediteert EDICOM als Qualified Authorized Provider in Panama

Hoe een PDF-document digitaal te ondertekenen

Automatiseer de elektronische handtekening van uw pdf's met alle veiligheidsgaranties