Digital VAT Reporting,  e-Facturatie

Zweden start raadpleging over elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

Zweden: elektronische facturatie en digitale btw-aangifte

De Zweedse belastingdienst (Skatteverket) evalueert drie modellen om te voldoen aan de vereisten voor elektronische btw (DRR), zoals voorgesteld door de Europese Commissie (EC) om de digitale btw-vereisten  van de 27 lidstaten te harmoniseren.

In de loop van 2022 zal het Skatteverket drie verschillende modellen raadplegen:

  1. Standaard belastingcontroledossier (SAF-T) of btw-melding (PTC-benadering).
  2. Real-time transactiemelding. Bijvoorbeeld SII in Spanje of RTIR in Hongarije (CTC-aanpak).
  3. Elektronische facturatie: voorafgaande goedkeuring in real time van facturen door de Belastingdienst. Bijvoorbeeld in Italië, Polen of Frankrijk.

Zweden wil controle krijgen over het facturatieproces

Naarmate overheden over de hele wereld proberen de btw-kloof (verloren belastinginning) te dichten, nemen velen hun toevlucht tot de verplichte live factuurmelding en -validatie. 

Dit wordt Continue Transactie Controles (CTC's) genoemd of rapporten gebaseerdop transacties. 
Er zijn verschillende vormen, waaronder elektronische facturen of transactielijstrapporten. De meeste landen implementeren validatiecontroles en kruiscontroles naar klantrecords (in realtime) voordat facturen worden uitgegeven.

De trend begon in Zuid-Amerika, met pioniers als Chili en Mexico, en strekt zich nu uit tot Europa en Azië. De EU evalueert haar eigen versie van de digitale rapportagevereisten.

Er is echter een grote verscheidenheid aan normen in de lidstaten doordat dat veel landen hun eigen systemen hebben gelanceerd, wat aanzienlijke uitdagingen voor de interoperabiliteit met zich meebrengt.

Daarom streeft de Europese Commissie naar een zekere harmonisatie, op basis van haar werkzaamheden met betrekking tot de standaardisatie van de belangrijkste elektronische factuur. 

De Europese Commissie wil digitale opties harmoniseren

De Europese Commissie wil de verschillende digitale opties harmoniseren van Continue Transactie Controles (CTC) voor elektronische btw-facturatie en real-time rapportage.

Daartoe is zij begonnen met een herziening om geharmoniseerde digitale rapportagevereisten (DRR's), voorheen bekend als "op transacties gebaseerde rapportages", in te voeren in de 27 lidstaten.

De evaluatie omvat een openbare raadpleging die in januari 2022 van start is gegaan en waarvan de resultaten in aanmerking zullen worden genomen bij het aanbrengen van wijzigingen in de btw-richtlijn vóór eind 2022.

Het doel van de DRR-evaluatie is te begrijpen welke gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld tussen belastingautoriteiten om betrouwbare live transactiegegevens te produceren, om zo uiteindelijk btw-fraude op te sporen.

De EC verwacht eind 2022 de btw-richtlijn uit te vaardigen tot wijziging van de wetgeving, en deze zou in 2024 kunnen worden geïmplementeerd.

Elektronische facturatie in Zweden

Elektronische facturatie in Zweden bestaat sinds 2008, sinds de Zweedse nationale autoriteit voor financieel beheer (Ekonomistyrningsverket /ESV) vaststelde dat dit verplicht is voor leveranciers van de Zweedse centrale overheid.

De verplichting wordt geregeld door twee verordeningen: de ordonnantie betreffende de boekhouding van autoriteiten (Förordning (2000: 606) om myndigheters bokföring §21f) en de elektronische uitwisseling van informatie van overheidsinstanties (Förordning (2003: 770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte § 3).

In genoemde publicaties worden de drie elektronische factuurformaten vermeld die het staatsagentschap accepteert:

  • Svefaktura
  • PEPPOL BIS 3.0
  • SFTI Fulltextfaktur

Sindsdien is het Zweedse e-factureringssysteem in ontwikkeling.

In november 2018 verplichtte Zweden alle leveranciers die elektronische facturen uitwisselden met de centrale overheid om het PEPPOL netwerk te gebruiken.

In 2019 is deze verplichting uitgebreid naar regionale en gemeentelijke overheidsleveranciers, zoals aangegeven in de Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten.

Deze richtlijn, goedgekeurd in juni 2018, verplicht alle leveranciers van de overheid, of ze nu centraal, regionaal of lokaal zijn, om hun facturen in elektronisch formaat te verzenden.

Het doel is bevordering van het gebruik van PEPPOL als uitwisselingsnetwerk en standaardisering van het factuurformaat naar PEPPOL BIS INVOICE 3.0.

Momenteel vereist de Zweedse wetgeving dat overheidsinstanties niet alleen elektronische facturen kunnen ontvangen, maar ook facturen via het PEPPOL-netwerk kunnen versturen naar andere overheidsinstanties.
Naast elektronische facturatie kunnen ze ook elektronische bestellingen en catalogi uitwisselen via het PEPPOL-netwerk.

De verplichte vereisten worden beoordeeld door de DIGG (Myndigheten för digital förvaltning), de entiteit die verantwoordelijk is voor de digitalisering van de Zweedse overheid en ook de PEPPOL-autoriteit van Zweden, en de niet-naleving ervan kan leiden tot aanzienlijke sancties.

In de particuliere sfeer kunnen bedrijven op vrijwillige basis facturen uitwisselen.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

B2G e- facturatie in de Duitse deelstaten

Status van de implementatie van B2G e- facturatie in de Duitse federale staten