SII AEAT | Immediate Supply of Information in Spanje

Sinds de ingangsdatum van het SII-systeem op 1 juli 2017 moeten alle btw-aangiften en belastinggegevens in Spanje elektronisch en in realtime bij AEAT worden ingediend.

Zorg dat uw bedrijf in compliance is met het AEAT SII-systeem voor elektronische btw-aangiften

Het systeem voor onmiddellijke verstrekking van informatie (AEAT SII) van de Spaanse belastingdienst trad op 1 juli 2017 in werking en heeft gevolgen voor meer dan 62.000 grote bedrijven in Spanje.

Het AEAT SII-systeem is een rapportage-instrument dat door de belastingdienst voor elektronische btw-rapportages is ontwikkeld. Het systeem vereist dat binnen vier kalenderdagen de details van alle uitgegeven en ontvangen facturen bij de AEAT worden ingediend.

Het doel van het invoeren van elektronisch btw-beheer is drieledig: de compliance vereenvoudigen, kosten verlagen door middel van automatisering en belastingcontroles verbeteren. 

Voor wie heeft SII gevolgen?

  • Grote ondernemingen (met een jaaromzet van meer dan 6.010.121,04 euro).

  • Belastingplichtige bedrijfsgroepen.

  • Bedrijven die aan de maandelijkse belastingteruggaafregeling deelnemen (REDEME).

  • Andere bedrijven kunnen zich ook vrijwillig aansluiten als zij dat wensen.

Termijnen voor registratie en verslaglegging

  • Uitgestuurde facturen: vier kalenderdagen na het versturen van de factuur.

  • Ontvangen facturen: vier kalenderdagen na boeking (altijd vóór de 16e van de volgende maand).

  • Transacties binnen de EU: vier kalenderdagen vanaf het versturen of ontvangen van goederen.

  • Beleggingen: laatste afwikkelingsdatum van elk kalenderjaar (30 januari).

SII XML-schema

AEAT heeft een speciaal XML-schema opgesteld voor elk type gegevensinvoer, afhankelijk van de gerapporteerde handeling (registratie, wijziging of annulering). Deze XML-schema's zijn gebaseerd op de W3C-norm van 28 oktober 2004.

Connectiviteit met het AEAT SII-systeem

Het SII-systeem heeft een webdienst voor automatische en directe connectiviteit met het elektronische hoofdkantoor van AEAT en een webportal voor belastingplichtigen met beperkte transacties of degenen die niet over de technologische middelen beschikken.

Integrale oplossing voor het Immediate Supply of Information-systeem – AEAT SII

Een oplossing die het volledige proces van het melden van informatie aan de AEAT automatiseert, van het genereren van een standaard-XML-bestand tot de indiening van records bij het elektronische hoofdkantoor van de belastingdienst. Bovendien met inbegrip van gecertificeerde ontvangst van documenten in afzonderlijke bestanden, waardoor elk record gemakkelijk kan worden geraadpleegd.

Elektronische btw-aangifte

100% naadloze integratie met toonaangevende ERP's op de markt. Onze SII-oplossing integreert een krachtige mapping-module waarmee u btw-gegevens in het XML-schema genereert die door de AEAT zijn gestandaardiseerd.

Het EDICOM-platform implementeert een workflow met complete XML-messaging en uitwisseling. Btw-registraties aan de bron, wijzigingen, annuleringen en statusberichten van de belastingdienst worden allemaal in uw boekhoudsysteem geïntegreerd

Connectiviteit met AEAT

Onze HUB voor overheidsdiensten biedt beveiligde connectiviteit met AEAT via webdiensten die levering van gegevens en ontvangst van statusberichten van belastingautoriteiten garanderen. 

AEAT's SII - Immediate Supply of Information - implementeert een communicatiestroom in twee richtingen op basis van de uitwisseling van verschillende XML-berichten. Hiermee wordt alles mogelijk, van de wijziging van btw-gegevens tot de ontvangst van statusberichten betreffende ingediende btw-aangiften (volledige of gedeeltelijke aanvaarding of afwijzing). In dit verband is het van essentieel belang over een oplossing te kunnen beschikken die naadloze connectiviteit garandeert met ononderbroken levering en ontvangst van gegevens.

Btw-gegevens archiveren en afstemmen

Ons SII AEAT-platform biedt langetermijnarchivering, een oplossing die in de Europese certificering is opgenomen en EDICOM de status van gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener verleent.

Deze dienst wordt geleverd via een EDICOM-vertrouwde derde partij in overeenstemming met EU-verordening 910/2014, wat inhoudt dat gearchiveerde btw-gegevens in geval van een afwijking of een geschil met derden als bewijs kunnen dienen.

Daarom worden zowel ingediende btw-gegevens als statusberichten van de belastingdienst en eventuele wijzigingen of annuleringen veilig in een elektronisch bestandsformaat gearchiveerd.

Met onze oplossing kunt u de bij de belastingdienst ingediende btw-gegevens met de in uw interne systemen geregistreerde btw-gegevens vergelijken. Dit maakt de taak van afstemming en analyse van boekingen die mogelijk afwijkingen veroorzaken, eenvoudiger.

Krijg met een gemachtigde derde partij meer tijd om belastingaangiften te doen

Artikel 164 van RD 1619/2012 bepaalt dat de termijn voor btw-rapportage aan de AEAT met acht dagen wordt verlengd wanneer facturen door een geautoriseerde derde partij worden uitgegeven. Als dienstverlener voor e-facturatie fungeert EDICOM als een geautoriseerde derde partij voor klanten die met onze facturatie-oplossingen facturen uitgeven. Hierdoor krijgen zij waardevolle extra tijd om hun interne processen aan te passen.

Captura de los datos de IVA

100% gegevens vastleggen

Om te kunnen profiteren van de voordelen van het uitgeven van facturen via een geautoriseerde derde partij zoals EDICOM, moet 100% van de factuurgegevens zich in ons e-facturatieplatform bevinden. Daartoe worden gegevens uit elke applicatie gehaald, ongeacht gebruikte taal of connectiviteitssysteem.

SII XML construction

Opbouw van het elektronisch origineel

Onze multi-format datavertalingsmodule geeft elektronische facturen af in het door de ontvanger vereiste formaat, ongeacht dataformaat of taal. Bovendien worden uw facturen uitgegeven door een geautoriseerde derde partij zoals dat vereist is door de regelgeving.

Conversion to SII XML schema

Conversie naar SII XML-schema

Wij kunnen met de factuurgegevens in onze systemen de door de AEAT vereiste verplichte velden ophalen om het XML-bestand van de records van de uitgegeven facturen op te bouwen die bij de AEAT moeten worden ingediend.

send electronic invoices

Maak de cirkel rond door facturen te sturen

Onze oplossingen voor elektronische facturering zijn multi-channel, zodat u via aanvullende diensten zoals Business@Mail elke ontvanger automatisch elektronische facturen kunt sturen, ongeacht zijn technologische capaciteiten.

Grote bedrijven die al op het AEAT SII-platform van EDICOM vertrouwen

Antwoorden op uw vragen over het AEAT SII-systeem


 

Om de btw op uitgavenbonnen (bijv. taxi's, dagvergoedingen, enz.) af te trekken, volstaat het bonnetje alleen niet. U moet een factuur aanvragen. Als geen factuur wordt ingediend, is de btw niet aftrekbaar.

Een van de basisdoelstellingen van dit systeem is de bestrijding van belastingfraude. De strikte termijnen brengen het tijdstip van de transactie dichter bij het tijdstip waarop de informatie wordt geregistreerd. Dit betekent dat belastingaangiften nauwkeuriger zijn. Bovendien maakt de controle van de gegevens het mogelijk een belastingplichtige op te sporen die btw aftrekt die door de andere belastingplichtige nog niet is betaald. De btw-gegevens moeten op transactieniveau overeenstemmen met de gegevens van de klant.

De gegevens of blokken van XML-berichten worden niet ondertekend. U moet zich identificeren met een erkend certificaat om WS-communicatie met AEAT tot stand te brengen. EDICOM werkt aan het project Business Collaborator, waarmee we met een EDICOM-certificaat namens onze klanten documenten kunnen indienen.

EDICOM is al een certificeringsautoriteit in Europa en is daarom gemachtigd om erkende certificaten voor het SII-project uit te geven en partijen bij de communicatie te verifiëren.

Bedrijven met contante transacties van meer dan 6.000 euro moeten btw aangeven en zijn verplicht het kasregister te gebruiken. Deze informatie wordt apart van de factuurgegevens in de gegevens van de uitgegeven facturen vastgelegd. Voor elke persoon of rechtspersoon van wie contant geld wordt ontvangen, moet maandelijks een apart gegevensdossier worden ingediend.

Het elektronische AEAT-bureau houdt twee reeksen van gegevens bij. Enerzijds de door het bedrijf gerapporteerde gegevens die de uitgegeven en ontvangen facturen bevatten. Anderzijds de contrastgegevens waarin de AEAT de door de handelspartners van het bedrijf gemelde gegevens kruiselings controleert.

Het is belangrijk te bedenken dat facturen van bedrijven met een omzet van minder dan 6.000 euro zullen ontbreken. Dus zeer waarschijnlijk zijn de cijfers enigszins uit balans. 

Ten eerste, de documentgegevens. Ten tweede, het soort verrichting dat wordt geïdentificeerd door middel van sleutels en subsleutels. Ten derde de factuurgegevens of vereenvoudigde factuurgegevens en ten slotte alle aanvullende gegevens die het bedrijf moet aangeven.

De validatie die door de SII-oplossing van EDICOM wordt uitgevoerd, wordt met de AEAT-validatie gesynchroniseerd. Syntactische validaties worden in realtime uitgevoerd, zodat het verzonden bericht volgens de XML-schema's is opgebouwd en het AEAT op de juiste manier bereikt.

AEAT voert ook semantische validaties uit. Als het bericht de validaties op XML-formaatniveau doorstaat, worden bedrijfsvalidaties uitgevoerd, waarbij een antwoordbericht wordt teruggestuurd met het resultaat van de validatie en of het al dan niet door AEAT is geaccepteerd.

Het kasstroomcriterium wijst inkomsten en uitgaven toe aan de periode waarin zij worden ontvangen of betaald, ongeacht wanneer deze transacties plaatsvinden. Het systeem voorziet in deze mogelijkheid met een speciaal XML-bericht voor verstuurde en ontvangen facturen

Ja, als het bedrijf een Spaanse TIN-code heeft en in Spanje facturen uitreikt.

U kunt zich met de censusaangifte (formulier 036) in de maand november vóór het kalenderjaar waarin de optie van kracht wordt, aanmelden of wanneer u het formulier voor het begin van de werkzaamheden indient, dat in het lopende kalenderjaar van kracht wordt.

Exporten worden geregistreerd in het gegevensveld Uitgegeven facturen. In het veld 'Special Regime' of  'Importance Code' vult u de waarde 15 in. De klant moet worden geïdentificeerd. Als de klant niet Spaans is, moet 'Landcode' worden geselecteerd en nummer 3 'Paspoort' of 4 'Officieel identiteitsbewijs afgegeven door het land of gebied van verblijf' of 5 'Bewijs van verblijf' of 6 'Andere geldige vorm van identiteitsbewijs' in het veld 'IDType'. De heffingsgrondslag van de factuur wordt als 'Vrijgesteld' ingevoerd in het veld 'Transactietype' in het blok 'Levering'. Vul code E2 'Vrijgesteld op grond van artikel 21' in als reden van vrijstelling.

Integratie met het TicketBAI -TBAI en LROE-systeem in Baskenland Vasco

Wij zijn een TicketBAI-softwaregarantieverlener in Baskenland voor gegarandeerde compliance met de belastingwetgeving. Onze oplossing automatiseert het volledige proces van het genereren van TBAI- en LROE-bestanden, het elektronisch indienen van de bestanden bij de belastingdienst en het distribueren van facturen naar eindgebruikers.

Waarom zou u kiezen voor een AEAT SII-oplossing van EDICOM?

Productinterface geïntegreerd met AEAT-communicatiestromen

De EDICOMSii-oplossing werd ontwikkeld met de gebruikerservaring in het achterhoofd. Het functionele ontwerp is 100% compatibel met de informatie die door bedrijven en AEAT moet worden uitgewisseld.

Dankzij de gebruiksvriendelijke visuele lay-out vinden zelfs onervaren gebruikers elke invoer terug die naar de AEAT wordt gezonden, samen met de bijbehorende antwoorden of kennisgevingen. De oplossing biedt ook aanpasbare grafische weergaven van statistische gegevens. 

Whitepaper over VAT-compliance

Deze analyse van International Electronic Tax Compliance (in het Engels en Spaans) is een hulpmiddel voor bedrijven die op dit moment in verschillende landen actief zijn of plannen hiervoor hebben.

Lees hoe indirecte btw werkt, hoe dit is geregeld en wat de implicaties zijn voor zowel bedrijven als belastingdiensten.

Moet u in andere landen belastingaangiften doen?

Het EDICOM-platform maakt het communiceren met belastingautoriteiten in multinationale contexten eenvoudiger met een oplossing voor meerdere standaarden en protocollen en die compatibel is met toonaangevende ERP-systemen op de markt.

SII - Spanje

Suministro Inmediato de Información

 

MTD - Verenigd Koninkrijk

Making Tax Digital

 

SAFT PT - Portugal

Standard Audit Tax Purposes 

 

RTIR - Hongarije

Real Time Invoice Reporting

 

 

myDATA - Griekenland

My Digital Accounting & Tax Application

 

i.MAS - Litouwen

Smart Tax Administration System

 

SAFT - Noorwegen

Standard Audit Tax Purposes

 

 

SAFT Roemenië

SAFT Roemenië

 

 

 

Polen - SAF-T

Standard Audit Tax Purposes

Oostenrijk - SAF-T

Standard Audit File for Tax

 

eReporting - Frankrijk

Gegevens met betrekking tot transacties.

Laatste nieuws over compliance

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

Volgend jaar januari zal voor bedrijven het nieuwe Franse e-reporting systeem in werking treden

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.

Hoe het eWay Bill-systeem werkt in India

e-Way Bill is een elektronisch document dat wordt gebruikt voor de aangifte van het vervoer van goederen in India

Stuur ons uw contactgegevens en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.