e-Facturatie

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Peru's elektronische facturatiesysteem

Peru wordt beschouwd als een van de landen met een van de meest wijd verspreide elektronische facturatie modellen in Latijns-Amerika. Het massificatieproject genaamd Elektronisch Emissie Systeem - SEE, staat op het punt de implementatie ervan af te ronden met de toetreding van 100% van de bedrijven van het land. De Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de belastingdienst van Peru, coördineert de werking van de SEE.

 

Inhoudsopgave [Verberg]

Status van e-facturatie in Peru

In 2022 heeft de Nationale Toezichthouder voor Douane en Belastingdienst (SUNAT) zich toegelegd op het voltooien van het e-facturatieproces, waarbij de resterende bedrijven van het land werden opgenomen, met name middelgrote en kleine belastingbetalers die dit systeem nog niet hadden ingevoerd. Vandaag de dag is 100% van de belastingplichtigen verplicht om facturen in elektronisch formaat uit te reiken en te ontvangen, dankzij de inspanningen van de belastingdienst.

Wat zijn de belangrijkste nieuwe kenmerken van resolutie 000032/2024? 

Het hoofddoel van de huidige resolutie is commerciële luchtvaartmaatschappijen die betalingsbewijzen voor elektronische betalingen uitgeven, de bevoegdheid te geven de afgegeven vliegtickets aan te passen. Dit wordt bereikt door de uitgifte van elektronische credit- en debetnota's. Kortom, deze bedrijven kunnen nu de informatie op vliegtickets corrigeren of wijzigen met behulp van deze elektronische hulpmiddelen.

In de eerste plaats zijn er belangrijke wijzigingen aangebracht in de resoluties van de Toezichthouder nr. 097-2012/SUNAT en nr. 117-2017/SUNAT, waarin de bepalingen inzake elektronische nota's met betrekking tot betalingsbewijzen worden geregeld. 

Elektronische uitgevers hebben nu de mogelijkheid om elektronische credit- en debetnota's te genereren die specifiek zijn voor luchtvervoerstickets, hetzij via de SEE van de belastingbetaler hetzij die van de SBI, naargelang het geval.

Om de effectieve tenuitvoerlegging van deze elektronische nota's te waarborgen, zijn in de resolutie bijlagen opgenomen waarin de noodzakelijke technische specificaties worden beschreven. 

Bijlage I, die verwijst naar de elektronische creditnota, introduceert belangrijke gebieden zoals de nummering bestaande uit reeksen en volgnummers, en een gedetailleerde beschrijving van de geleverde dienst of het verkochtegoed, wat zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie bij handelstransacties.

Aan de andere kant stelt bijlage II, die betrekking heeft op de elektronische debetnota, ook de nummering vast die bestaat uit reeksen en volgnummers, waardoor een ordelijke en systematische registratie van de verrichte transacties wordt gewaarborgd.

Elektronisch betalingsbewijs – CPE en levertijden

Elektronische betalingsbewijzen is de naam die wordt gegeven aan belastingdocumenten in elektronisch formaat, zoals facturen, verkoopbonnen of creditnota's in Peru. Een CPE is elk document dat door SUNAT wordt gereguleerd en dat de levering van goederen of diensten accrediteert.

De vorige regelgeving, vastgesteld door Superintendent Resolutie No. 000193-2020 / SUNAT, vereiste dat facturen werden verzonden op de kalenderdag na de datum van uitgifte. SUNAT ontdekte dat dit percentage van de uitgifte minder dan 90% van de totale verzonden elektronische facturen bedroeg.

Daarom werd opgemerkt dat het handig was om de bepalingen van de vorige resolutie opnieuw te evalueren en door de publicatie van een nieuwe resolutie nr. 000003-2023 / SUNAT, de bovengenoemde periode te verlengen tot de derde kalenderdag na de datum van uitgifte van de elektronische factuur.

Andere wijzigingen in het elektronische factureringssysteem in Peru, geregeld in resolutie nr. 000003-2023/SUNAT.

De elektronische uitgever moet SUNAT een kopie sturen van:

 • De DAE, het elektronische ontvangstbewijs van de SP en de daaraan gekoppelde elektronische nota op de datum van afgifte die in deze documenten zijn geregistreerd of zelfs tot een maximumperiode van zeven kalenderdagen, gerekend vanaf de kalenderdag na die datum.
 • De afwikkeling van de elektronische aankoop op de datum van uitgifte die in deze documenten is vastgelegd of zelfs tot de kalenderdag na die datum.
 • De factuur en de daaraan gekoppelde elektronische nota op de datum van afgifte die in deze documenten zijn geregistreerd of zelfs tot een maximumperiode van drie kalenderdagen, te rekenen vanaf de kalenderdag die op die datum volgt.

Soorten elektronische betalingsbewijzen

 • Factuur:
 • Verkoopstrook (individueel of dagelijks overzicht).
 • Creditnota's
 • Debetnota 's
 • Bewijs van inhouding (CRE).
 • Bewijs van percepties (CPE).
 • Kwijtscheldingsgids.
 • Ontvangstbewijs van de openbare dienst.
 • Elektronische aankoopafwikkelingen

Formaat CPE

De CPE moet worden gegenereerd in het standaardformaat UBL V2.1 (Universal Business Language), gebaseerd op XML en ontwikkeld door de technische commissie van de OASIS-organisatie. 

CPE-opslag

Betalingsbewijzen moeten worden opgeslagen door zowel verzenders als ontvangers. In het geval van afzenders moeten zij het CPE gedurende ten minste één jaar ter beschikking stellen van de ontvangers voor raadpleging, afdrukken of downloaden, waarbij hun vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. 
Elektronische emittenten moeten alle CPE's, evenals dagelijkse samenvattingen en afwijzingscertificaten opslaan, archiveren en bewaren met behulp van magnetische, optische of andere middelen. 

Elektronisch emissiesysteem – SEE

Het elektronische emissiesysteem wordt geregeld door resolutie nr. 300/2014 van de SUNAT. Om CPE's te kunnen uitgeven, moeten belastingbetalers een elektronische serviceprovider - PSE hebben, die verantwoordelijk is voor de constructie en ondertekening van de vouchers. Uitgegeven elektronische betaalbewijzen moeten vooraf gevalideerd zijn door een Electronic Service Operator (OSE-SEE). De OSE-SEE verifieert de geldigheid van de CPE door het certificaat van ontvangst - CDR uit te geven. Het OSE-SEE zendt het CDR zowel door aan de uitgever van de elektronische voucher als aan SUNAT, aan wie het ook de XML van het CPE stuurt. 

Vereisten om een elektronische emittent in Peru te zijn

 • Beschikken over het unieke fiscaal registratienummer (RUC). 
 • Geregistreerd zijn als elektronische emittent in het ESS. 
 • In het bezit zijn van een digitaal certificaat. 
 • Beschikken over een Eectronic Srvice Povider – PSE en een Electronic Service Operator (OSE-SEE).

Digitalisering van elektronische factoring

Dit door de Peruaanse belastingdienst (SUNAT) goedgekeurde systeem maakt het mogelijk om commerciële facturen te koppelen aan verhandelbare facturen om snel liquiditeit te verkrijgen en verder te kunnen werken.

Een van de belangrijkste aspecten is dat de elektronische verwerver de elektronische facturen van zijn elektronische leveranciers binnen 8 werkdagen na ontvangst moet aanvaarden (Conformiteit) of verwerpen (Disconformiteit). Dit antwoord is verplicht voor de ontvanger van de e-facturen als hij/zij gebruik wil maken van het belastingkrediet.

De nieuwe wet breidt het aantal bedrijven dat financiële activa kan uitgeven uit en biedt meer betrouwbaarheid en zekerheid voor de uitgeschreven inkooporders. Dit is van cruciaal belang voor de economie omdat het de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen, startende bedrijven en bedrijven van alle groottes vergemakkelijkt.

Het omzetten van overheidsfacturen en inkooporders in waardepapieren is een effectieve manier om de cashflow van bedrijven te verbeteren, waardoor ze de liquiditeit krijgen die ze nodig hebben om hun dagelijkse activiteiten voort te zetten en toekomstig werk veilig te stellen.

Toegang tot kortetermijnfinanciering voor werkkapitaal is een van de grootste uitdagingen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Een gebrek aan dergelijke financiering leidt vaak tot een tekort aan liquide middelen, wat een negatieve invloed kan hebben op de economische prestaties en groei.

In dit verband is het vermeldenswaard dat EDICOM een elektronische factuuroplossing biedt, aangepast aan de voorwaarden van SUNAT, om het hele proces te automatiseren. Ons platform communiceert op geïntegreerde wijze met het SUNAT-platform, zowel voor het communiceren van uw conformiteit of non-conformiteit als voor het ontvangen van berichten die u van uw klanten kunt ontvangen. Op deze manier ontvangt u alle communicatie centraal in uw eigen oplossing, zonder dat u daarvoor naar het SUNAT-platform hoeft te gaan.

Internationaal platform voor elektronische facturatie EDICOM

EDICOM biedt belastingbetalers een oplossing voor elektronische facturering die processen automatiseert en is aangepast aan de voorschriften van de SUNAT. De oplossing van EDICOM vereenvoudigt het proces van uitgifte en ontvangst van elektronische betaalbewijzen Het EDICOM-platform stelt u in staat om tegelijkertijd de CPE's uit te geven, te ondertekenen, te valideren en te verzenden, het hele proces te automatiseren en alle communicatie met uw ERP te integreren. 
Deze service transformeert de gegevens naar het vereiste XML-schema, garandeert de integriteit door middel van digitale handtekeningen en verzorgt de aangifte van documenten bij de SUNAT.

Het platform van EDICOM is gereed voor zowel de verzending van elektronische documenten aan de SUNAT, de verzending naar geadresseerden, als de ontvangst van CPE‘s door de ontvangers. Verzending naar de ontvangers kan elektronisch plaatsvinden, ook als deze niet over een EDI-oplossing beschikken. De oplossing herkent de ontvanger van de factuur en, afhankelijk van wie de ontvanger is, beheert de verzending ervan via het voor elke klant vereiste kanaal.

 • Ontvangers met een elektronische factuur oplossing: Partners ontvangen automatisch het elektronische betalingsbewijs in het XML-schema dat is bepaald door de SUNAT, en dat gereed is om te worden verwerkt door uw oplossing en geïntegreerd is met uw interne beheersysteem.
 • Ontvangers zonder oplossing voor elektronische factuur: de factuur wordt gepubliceerd in de Business@Mail service, een webportaal met een hoog beveiligingsniveau, waarmee de ontvangers verbinding maken om de facturen te raadplegen en te downloaden. Met dit systeem automatiseert de uitgever van de elektronische factuur 100% van de uitgifte van de betalingsbewijzen, die op hun bestemming aankomen.

Bovendien is het Global e-Invoicing Platform in staat om elektronische facturen uit te reiken, niet alleen in overeenstemming met de vereisten van Peru, maar aangepast aan meer dan 70 landen over de hele wereld. Dat wil zeggen, het is een volledige en schaalbare oplossing voor iedere multinational.

Wilt u meer weten over e-Invoicing in Colombia?

Neem contact op met onze e-facturatie experts

Neem contact met ens op

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Taiwan stelt elektronische facturering verplicht voor alle belastingbetalers

Sinds januari 2021 moet elk buitenlands of nationaal bedrijf in Taiwan elektronisch factureren.