e-Facturatie

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Peru's elektronische facturatiesysteem

Peru wordt beschouwd als een van de landen met een van de meest wijd verspreide elektronische facturatie modellen in Latijns-Amerika. Het massificatieproject genaamd Elektronisch Emissie Systeem - SEE, staat op het punt de implementatie ervan af te ronden met de toetreding van 100% van de bedrijven van het land. De Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), de belastingdienst van Peru, coördineert de werking van de SEE.

 

Inhoudsopgave [Verberg]

Staat van massificatie van elektronische facturering in Peru

Om de integratie van belastingbetalers in het nieuwe systeem te vergemakkelijken, heeft SUNAT een progressieve toetredingskalender opgesteld, die begon in 2017 en zal eindigen in 2022.  Een strategie die het model volgt van veel andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Argentinië of Chili. 

Sinds 2010 kan elk bedrijf zich echter vrijwillig bij het systeem aansluiten, hiervoor moet een aanvraagprocedure worden doorlopen die culmineert in de autorisatie en homologatie van het uitgevende bedrijf om elektronische betalingsbewijzen te genereren, de naam die de elektronische factuur in Peru heeft. 

Met de massificatie van deze technologie zal SUNAT de controle op belastingontduiking verbeteren, de belastingnaleving vereenvoudigen en het concurrentievermogen en de kostenreductie voor Peruaanse bedrijven bevorderen.

Elektronisch betalingsbewijs – CPE

Elektronische betalingsbewijzen is de naam die wordt gegeven aan belastingdocumenten in elektronisch formaat, zoals facturen, verkoopbonnen of creditnota's in Peru. Een CPE is elk document dat door SUNAT wordt gereguleerd en dat de levering van goederen of diensten accrediteert. 

SUNAT heeft nooddecreet 113-2021 gepubliceerd, dat de geldigheid van decreet 050-2021 verlengt, met betrekking tot de termijnen voor het verzenden van elektronische facturen en ontvangst voor elektronische vergoedingen:

 • Tot 30/06/2022: Maximale verzendperiode van 4 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van uitgifte.

Soorten elektronische betalingsbewijzen

 • Factuur:
 • Verkoopstrook (individueel of dagelijks overzicht).
 • Creditnota's
 • Debetnota 's
 • Bewijs van inhouding (CRE).
 • Bewijs van percepties (CPE).
 • Kwijtscheldingsgids.
 • Ontvangstbewijs van de openbare dienst.
 • Elektronische aankoopafwikkelingen

Formaat CPE

De CPE moet worden gegenereerd in het standaardformaat UBL V2.1 (Universal Business Language), gebaseerd op XML en ontwikkeld door de technische commissie van de OASIS-organisatie. 

CPE-opslag

Betalingsbewijzen moeten worden opgeslagen door zowel verzenders als ontvangers. In het geval van afzenders moeten zij het CPE gedurende ten minste één jaar ter beschikking stellen van de ontvangers voor raadpleging, afdrukken of downloaden, waarbij hun vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. 
Elektronische emittenten moeten alle CPE's, evenals dagelijkse samenvattingen en afwijzingscertificaten opslaan, archiveren en bewaren met behulp van magnetische, optische of andere middelen. 

Elektronisch emissiesysteem – SEE

Het elektronische emissiesysteem wordt geregeld door resolutie nr. 300/2014 van de SUNAT. Om CPE's te kunnen uitgeven, moeten belastingbetalers een elektronische serviceprovider - PSE hebben, die verantwoordelijk is voor de constructie en ondertekening van de vouchers. Uitgegeven elektronische betaalbewijzen moeten vooraf gevalideerd zijn door een Electronic Service Operator (OSE-SEE). De OSE-SEE verifieert de geldigheid van de CPE door het certificaat van ontvangst - CDR uit te geven. Het OSE-SEE zendt het CDR zowel door aan de uitgever van de elektronische voucher als aan SUNAT, aan wie het ook de XML van het CPE stuurt. 

Vereisten om een elektronische emittent in Peru te zijn

 • Beschikken over het unieke fiscaal registratienummer (RUC). 
 • Geregistreerd zijn als elektronische emittent in het ESS. 
 • In het bezit zijn van een digitaal certificaat. 
 • Beschikken over een Eectronic Srvice Povider – PSE en een Electronic Service Operator (OSE-SEE).

Internationaal platform voor elektronische facturatie EDICOM

EDICOM biedt belastingbetalers een oplossing voor elektronische facturering die processen automatiseert en is aangepast aan de voorschriften van de SUNAT. De oplossing van EDICOM vereenvoudigt het proces van uitgifte en ontvangst van elektronische betaalbewijzen Het EDICOM-platform stelt u in staat om tegelijkertijd de CPE's uit te geven, te ondertekenen, te valideren en te verzenden, het hele proces te automatiseren en alle communicatie met uw ERP te integreren. 
Deze service transformeert de gegevens naar het vereiste XML-schema, garandeert de integriteit door middel van digitale handtekeningen en verzorgt de aangifte van documenten bij de SUNAT.
Het platform van EDICOM is gereed voor zowel de verzending van elektronische documenten aan de SUNAT, de verzending naar geadresseerden, als de ontvangst van CPE‘s door de ontvangers. Verzending naar de ontvangers kan elektronisch plaatsvinden, ook als deze niet over een EDI-oplossing beschikken. De oplossing herkent de ontvanger van de factuur en, afhankelijk van wie de ontvanger is, beheert de verzending ervan via het voor elke klant vereiste kanaal.

 • Ontvangers met een elektronische factuur oplossing: Partners ontvangen automatisch het elektronische betalingsbewijs in het XML-schema dat is bepaald door de SUNAT, en dat gereed is om te worden verwerkt door uw oplossing en geïntegreerd is met uw interne beheersysteem.
 • Ontvangers zonder oplossing voor elektronische factuur: de factuur wordt gepubliceerd in de Business@Mail service, een webportaal met een hoog beveiligingsniveau, waarmee de ontvangers verbinding maken om de facturen te raadplegen en te downloaden. Met dit systeem automatiseert de uitgever van de elektronische factuur 100% van de uitgifte van de betalingsbewijzen, die op hun bestemming aankomen.

Bovendien is het Global e-Invoicing Platform in staat om elektronische facturen uit te reiken, niet alleen in overeenstemming met de vereisten van Peru, maar aangepast aan meer dan 70 landen over de hele wereld. Dat wil zeggen, het is een volledige en schaalbare oplossing voor iedere multinational.

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De "Crea y Crece"-wet maakt het gebruik van de elektronische factuur verplicht tussen bedrijven, kmo's en zelfstandigen in Spanje

De goedkeuring van de "Crea y Crece"-wet verplicht tot het gebruik van de B2B-factuur in Spanje.

Slowakije boekt vooruitgang in zijn project voor elektronische facturering

Slowakije voltooit de voorbereiding van zijn IS EFA e-Invoicing platform voor B2G e-Invoicing management

Saoedi-Arabië stelt het gebruik van elektronische facturatie verplicht

EDICOM neemt deel aan het pilotprogramma voor e-invoicing in Saoedi-Arabië, op uitnodiging van ZATCA