e-Facturatie

Elektronische facturatie wordt verplicht voor Spaanse bedrijven

Spanje Elektronische facturatie

Spanje heeft besloten om het gebruik van elektronische facturen verplicht te stellen bij bedrijven. De maatregel is door de algemene directie economisch beleid gepubliceerd in het wetsontwerp betreffende de oprichting en de groei van ondernemingen. 

Op 30 november 2021 keurde de ministerraad het wetsontwerp goed over elektronische facturatie tussen bedrijven en zelfstandigen in Spanje. Naar verwachting wordt het in de komende maanden in de BOE gepubliceerd. Onmiddellijk na de officiële publicatie hebben bedrijven die meer dan acht miljoen euro per jaar factureren, 12 maanden de tijd om zich aan deze verplichting aan te passen. Voor de rest van de bedrijven, kmo's en zelfstandigen zal de komende 3 jaar een geleidelijke kalender worden opgesteld.

Dit initiatief maakt deel uit van het herstel- en veerkrachtplan, een door de Europese Unie gefinancierd steunpakket om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten.

Met de massificatie van het gebruik van elektronische facturatie wil men de digitalisering van bedrijven bevorderen en wanbetaling bij commerciële activiteiten bestrijden, om de bedrijfsgroei in Spanje te stimuleren.

Belangrijkste voordelen van het gebruik van elektronische facturatie

  • Digitalisering van zakelijke relaties.
  • Vermindering van transactiekosten.
  • Meer transparantie in commercieel verkeer.
  • Vermindering van betalingsachterstanden bij commerciële activiteiten.

Verplichtingen van ondernemingen

Bij gebreke van de publicatie van de technische voorschriften voor het nieuwe e-facturatiesysteem, moeten bedrijven:

  • Elektronische facturen versturen en doorsturen naar andere bedrijven en freelancers.
  • De toegang, het bekijken, downloaden en afdrukken van de elektronische factuur voor ontvangers vergemakkelijken.
  • De toegang tot elektronische facturen gedurende 4 jaar faciliteren, zelfs als de ontvangers hiervan geen klanten meer zijn van de uitgevende bedrijven.

Implementatieschema

Er zijn verschillende implementatietermijnen voorzien, afhankelijk van de grootte van de bedrijven.

  • 1e Fase: Grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan 8 miljoen euro (1 jaar na de publicatie van de wet).
  • 2e fase: Andere vennootschappen (3 jaar na de publicatie van de wet).

Stimulansen voor bedrijven

De overheid heeft het Digital Toolkit Programma gelanceerd, dat tot doel heeft bedrijven financieel te helpen de technologie te gebruiken die nodig is om elektronische facturatie te implementeren als maatregel voor bedrijfsdigitalisering.

Daarnaast stipuleert het ontwerp dat het gebruik van elektronische facturering een vereiste wordt voor toegang tot subsidies en overheidsopdrachten, evenals andere prikkels voor de naleving van betalingstermijnen.

Huidige status van e-facturatie in Spanje

In afwachting van de goedkeuring in de wet van het huidige ontwerp, is elektronische facturatie tussen bedrijven momenteel vrijwillig, behalve in relaties met overheidsdiensten, waar het sinds 2015 verplicht is.
Spanje sluit zich dus aan bij de veralgemening van het gebruik van elektronische facturering, ook op B2B-gebied, in navolging van andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Polen of Albanië.

 

EDICOM coordinates GOVEIN2019 project (Action No: 2019-EU-IA-0046)

GOVEIN 19 EDICOM

*The contents of this publication belong solely to EDICOM GROUP and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

De Verenigde Staten beginnen met hun proefproject voor elektronische facturatie

De Business Payments Coalition heeft samen met de Federal Reserve de lancering van een proefproject aangekondigd.

Polen gaat het gebruik van B2B elektronische facturatie verplicht stellen

De massificatie start vrijwillig in oktober 2021 en is verplicht vanaf 2023

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

De Belgische regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de invoering van elektronische factu