e-Facturatie

De "Crea y Crece"-wet maakt het gebruik van de elektronische factuur verplicht tussen bedrijven, kmo's en zelfstandigen in Spanje

Spanje Elektronische facturatie

Elektronische facturatie wordt verplicht voor Spaanse bedrijven 

Dit is een van de gevolgen van de goedkeuring op 15 september 2022 van de wet op de oprichting en groei van bedrijven, beter bekend als de "Crea y Crece"-wet, die elektronische facturatie aanmerkt als het enige systeem dat kan worden gebruikt in commerciële relaties tussen bedrijven en freelancers zodra de regel van kracht wordt. 

Met de massificatie van het gebruik van elektronische facturatie wil men de digitalisering van bedrijven bevorderen en wanbetaling bij commerciële activiteiten bestrijden, om de bedrijfsgroei in Spanje te stimuleren.

Implementatieschema elektronische facturatie

De verordening stelt een termijn van 6 maanden vanaf de bekendmaking van de wet vast waarbinnen de betrokken overheidsdiensten de technische en informatievereisten moeten vaststellen die in de elektronische factuur moeten worden opgenomen.

De aspecten in verband met de betaling (registratie van data en gemiddelde betalingstermijnen), de eisen waaraan aanbieders van technologische oplossingen moeten voldoen om onderlinge interoperabiliteit mogelijk te maken, of kwesties in verband met beveiliging, controle of standaardisering van devices en IT-systemen, zullen de kernpunten vormen waarop de technische specificaties van het project zullen worden ontwikkeld.

Zodra deze specificaties zijn gepubliceerd, zullen de bedrijven verschillende implementatietermijnen hebben, afhankelijk van hun omzet:

 • Voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 8 miljoen euro, is de implementatieperiode 1 jaar vanaf de publicatie van de "Crea y Crece"-wet in het BOE.
 • Voor de rest van de bedrijven, met een omzet van minder dan 8 miljoen euro, wordt de implementatieperiode verlengd tot 2 jaar na de publicatie van de wet in het BOE.

*Vaststellingsdata kunnen worden gewijzigd na de officiële bekendmaking van de wet in het BOE (officieel staatsbulletin van de Spaanse regering).

Verplichtingen van bedrijven en freelancers 

In afwachting van de publicatie van de technische voorschriften voor het nieuwe e-facturatiesysteem, moeten bedrijven:

 • Elektronische facturen versturen en doorsturen naar andere bedrijven en freelancers.
 • De toegang, het bekijken, downloaden en afdrukken van de elektronische factuur voor ontvangers vergemakkelijken.
 • De toegang tot elektronische facturen gedurende 4 jaar faciliteren, zelfs als de ontvangers hiervan geen klanten meer zijn van de uitgevende bedrijven.

Elektronisch factureren als fiscale controlemaatregel

Met de goedkeuring van de "Crea y Crece"-wet zijn bedrijven verplicht om andere bedrijven of freelancers elektronisch te factureren voor de levering van hun diensten. In de publieke sfeer gebeurt dit al sinds 2015 met het versturen van elektronische facturen naar de overheid door leveranciers. 

Nu dit model is overgedragen aan de private sfeer, moeten bedrijven hun systemen aanpassen aan de technische vereisten die door de wet zijn vastgelegd om facturen te kunnen uitgeven en ontvangen in het gevestigde elektronische formaat. Het doel van deze wet met de invoering van elektronische facturatie is het verbeteren van de controle op de facturatie van Spaanse bedrijven en het verminderen van belastingontduiking, terwijl het hen helpt hun productiviteit te verhogen en hun commerciële relaties te digitaliseren.

Belangrijkste voordelen van het gebruik van de elektronische B2B-factuur

Het gebruik van elektronische facturatie biedt grote voordelen in de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven:

 • Digitalisering en optimalisatie van zakelijke relaties
 • Reductie van tijd en kosten
 • Productiviteitsverhoging
 • Grotere veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische transacties
 • Vermindering van betalingsachterstanden bij commerciële activiteiten.
 • Traceerbaarheid en controle van betalingen tussen bedrijven en freelancers
 • Vermindering van menselijke fouten dankzij de automatisering van boekhoudprocessen.

Spanje zet in op elektronische facturatie in de private sector

Spanje sluit zich dus aan bij de veralgemening van het gebruik van elektronische facturatie, ook op B2B-gebied, in navolging van andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Polen of Albanië. De invoering van deze elektronische facturatiesystemen biedt concurrentievoordelen voor alle particuliere bedrijven, aangezien ze de kosten verlagen van de middelen die worden gebruikt voor het verwerken en beheren van papieren facturen, met een betere behandeling van informatie en communicatie tussen betrokkenen bij het facturatieproces. 

EDICOM heeft in dit opzicht ruime ervaring in het ontwikkelen van elektronische facturatieoplossingen op het gebied van B2B, B2G en B2C. Om dit te doen, biedt het zijn klanten een oplossing die hen kan verbinden met elke partner in de publieke of private sfeer.

EDICOM wereldwijd platform voor elektronische facturatie

EDICOM, een van de internationale benchmarks op het gebied van elektronische facturatie, is de provider die het meest wordt gebruikt door grote Spaanse bedrijven om elektronische facturen met elkaar uit te wisselen. Ons platform is ook een van de meest gebruikte door Spaanse en andere bedrijven van over de hele wereld om elektronische facturatie met Spaanse overheidsdiensten te beheren, evenals andere telematica-procedures van fiscale aard zoals de SII (Onmiddellijke Levering van Informatie).

Onze diensten zijn gebaseerd op zelfontwikkelde technologie, zodat elke aanpassing of update hiervan snel wordt uitgevoerd zonder dat dit gevolgen heeft voor de interne procedures van de meer dan 17.000 bedrijfsklanten die onze oplossingen dagelijks gebruiken.

In afwachting van de officiële publicatie in het BOE van het technisch reglement dat het nieuwe facturatiesysteem tussen bedrijven en zelfstandigen regelt, evenals de verschillende eisen waaraan elektronische facturatieoplossingen moeten voldoen. EDICOM werkt aan het bewaken en naleven van de verplichtingen die vereist zijn door de "Crea y Crece"-wet, om haar klanten een goedgekeurde oplossing te bieden voor elektronische facturatie tussen particuliere bedrijven in Spanje.

Wilt u meer weten?

Vraag meer informatie aan

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over...

Azië-Stille Oceaan: Status van de elektronische factuur en elektronische belastingaangiften

Van Japan tot Nieuw-Zeeland versnelt de APAC-regio de implementatie van e-facturatievereisten

Brazilië stelt het gebruik van de GTIN-code verplicht in de elektronische factuur (NF-e)

Vanaf 12 september 2022 is het gebruik van het Global Trade Item Number (GTIN) in de elektronische factuur (NF-e)

Nieuwe parameters voor CFDI Bulk Download in Mexico

EDICOM is als geautoriseerde certificeringsprovider geautoriseerd om tot 200K XML-documenten per aanvraag te downloaden.