Wereldwijde compliance en onbeperkt bereik van al uw partners met één enkel platform

Centraliseer al uw EDI- en e-facturatieprocessen met één enkele internationale aanbieder.

Automatiseer uw elektronische transacties met klanten, leveranciers of overheidsdiensten via een krachtige technologische infrastructuur die transparant in SaaS-modus werkt. Optimaliseer uw zakelijke, financiële en logistieke activiteiten via schaalbare oplossingen die zijn aangepast aan de geldende wetgeving in elk land waar u actief bent.

 

EDI-oplossingen

EDI-oplossingen

EDI-oplossingen voor meerdere standaarden en protocollen voor de uitwisseling van zakelijke transacties met alle B2B EDI-zakenpartners.

Wereldwijde e-facturatie

Wereldwijde e-facturatie

Wij vereenvoudigen de aanpassing van uw informatiesystemen aan de e-facturatievereisten in elk land waar uw bedrijf actief is.

e-Invoicing Europe

Compliance in Europa

Wij implementeren technologieën voor datatransformatie, handtekeningen en communicatie om aan de vereisten van elektronische facturatie en belastingaangiften in Europa te voldoen.

PEPPOL-netwerk

PEPPOL-netwerk

EDICOM is gecertificeerd als PEPPOL Access Point en kan daarom het elektronisch uitwisselen van documenten aanbieden (bv. aankooporders en facturen) met elke overheidsinstantie die op het PEPPOL-netwerk aangesloten is.

Elektronische belastingaangiften

Elektronische belastingaangiften

Wij ontwikkelen gecertificeerde elektronische diensten om elektronische btw-rapportages en belastingaangiften bij de belastingautoriteiten in Europese en Latijns-Amerikaanse regio's te automatiseren.

eIDAS-vertrouwensdiensten

eIDAS-vertrouwensdiensten

EDICOM is eIDAS-vertrouwensdienstverlener voor heel Europa en biedt geavanceerde cryptografische diensten aan die de integriteit en authenticiteit van al uw digitale documenten garanderen en zo rechtszekerheid bieden.

E-facturatie in de Benelux

Pas uw informatiesystemen en -processen aan de vereisten van de wetgeving over elektronische facturatie in Nederland, Luxemburg en België aan. Verzend elektronische gegevens in overeenstemming volgens de gereguleerde norm en met totale transparantie door uw systemen met het door EDICOM aangeboden Tax Compliance-platform voor de Benelux te integreren.

Integratie met al uw partners

Integratie met al uw partners

EDICOM vereenvoudigt het verzenden en ontvangen van elektronische facturen met alle publieke of private partners.

Gegarandeerd 99,9% beschikbaar

Gegarandeerd 99,9% beschikbaar

Inzet voor totale beschikbaarheid, reactietijden en probleemoplossing door contractueel een hoge beschikbaarheid van het systeem te garanderen.

PEPPOL Access Point

PEPPOL Access Point

Via het PEPPOL-netwerk kan met alle Europese overheidsinstellingen gecommuniceerd worden. EDICOM is in geheel Europa gecertificeerd PEPPOL Access Point binnen het PEPPOL-netwerk.

E-facturatie in België

Op B2G-niveau is e-facturatie voor zowel centrale als decentrale overheidsinstanties en hun leveranciers verplicht. In de particuliere sector zal het gebruik van e-facturering vanaf januari 2026 verplicht zijn voor alle bedrijven.

E-facturatie in Nederland

Alle overheidsinstanties en aanbestedende diensten moeten e-facturen kunnen ontvangen. Leveranciers ervan met nieuwe contracten vanaf 2017 moeten ook e-facturen kunnen versturen. Particuliere bedrijven kunnen e-facturen gebruiken zolang hun klanten deze aanvaarden en de factuur aan de wettelijke vereisten voldoet.

E-facturatie in Luxemburg

De Luxemburgse overheid is begonnen met een geleidelijke uitrol van verplichte e-facturatie met overheidsinstellingen via het PEPPOL Netwerk. De implementatie moet 18 maart 2023 voltooid zijn en geldt voor alle bedrijven die hun facturen momenteel niet in digitaal formaat indienen.

Internationale aanbieder van elektronische facturatie en belastingrapportages

EDICOM vereenvoudigt de activiteiten van uw organisatie op meerdere markten door de gegevensstructuren van uw boekhoud-, belasting- of facturatiesystemen aan de vereisten van elk land aan te passen waar uw organisatie dochterondernemingen of bedrijven heeft.

Optimaliseer uw verplichtingen op het gebied van elektronische facturatie en tax compliance door vanuit één centrale EDI-oplossing elektronische facturen en rapporten niet alleen naar overheidsinstanties of organisaties te verzenden, maar ook naar uw handelspartners.

 

Internationaal e-facturatieplatform

Compliance-oplossingen die voldoen aan de eisen van de landen waar bedrijven, particulieren en overheidsinstanties actief zijn en elektronische facturen verzenden. Hieronder volgen enkele systemen die de grootste impact hebben op bedrijven in de Benelux-regio:

Internationale elektronische VAT- en belastingrapportages

Bedrijven die op verschillende markten actief zijn, kunnen profiteren van één enkel, voortdurend bijgewerkt platform voor het indienen van elektronische btw-aangiften volgens de toepasselijke wetgeving in elk Europees land:

PEPPOL Access Point

Het PEPPOL-netwerk maakt verbinding met Europese overheidsinstanties mogelijk. EDICOM is een PEPPOL Access Point dat gecertificeerd is om in heel Europa in het PEPPOL-netwerk te opereren.

PEPPOL-connectiviteit

 E-facturatiesystemen in de Benelux gebruiken het PEPPOL-netwerk om bestanden uit te wisselen en het XML-schema op basis van het PEPPOL BIS 3.0-formaat om bestanden samen te stellen.

Welke EDI-behoeften heeft u in uw sector of bedrijf?

Wij ontwikkelen verticale oplossingen voor EDI en e-facturatie die aangepast zijn aan uw sector. 

Bewaking, monitoring en beheer van uw SaaS EDI platform

Besteed het beheer van uw EDI platform volledig uit aan een internationale provider met meer dan 25 jaar ervaring.

De uitbesteding aan een wereldwijde leverancier zoals EDICOM van de technologische middelen die verband houden met uw EDI B2B-communicatieplatform, en de delegatie van de beheerprocedures die nodig zijn voor het onderhoud ervan, garandeert een constante actualisering en optimale werking van commerciële, logistieke en fiscale communicatie met uw publieke of private partners.

Certified EDI Service

Gecertificeerde EDI Service

Wij garanderen de hoogste kwaliteit in de levering van onze SaaS-diensten door middel van internationale certificeringen die de kwaliteit en protocollen garanderen op basis waarvan wij onze diensten leveren.

ISO 27001 | ISO 20000 | ISAE 3402

EDI Cloud Computing Platform

EDI Cloud Computing Platform

EDICOM stelt u een technologische infrastructuur ter beschikking met maximale veiligheid, permanent gemonitord (24x7) en verzorgd door fulltime professionals die ervoor zorgen dat uw oplossing altijd beschikbaar is.

International Support Center

International Support Center

Een EDICOM-technicus fungeert als operator van uw SaaS EDI-platform en beheert al uw beheerparameters als een geavanceerde gebruiker van uw EDI-communicatiesysteem.

Belangrijkste dekkingen van EDICOM's SaaS EDI-service

Via onze diensten voor het gedelegeerde beheer van uw EDI-platform fungeert een gespecialiseerde EDICOM-technicus als uw toegewijde operator, lost alle geproduceerde alarmen op, en brengt de klant onmiddellijk op de hoogte van incidenten en de maatregelen die zijn genomen om uw oplossing altijd up-to-date en operationeel te houden.

 

 • Systeemadministratie en -bewaking

 • Niveaucontrole van beschikbaarheid van data

 • Oplossen van incidenten

 • E-facturering (certificatenbeheer, platformparametrisering, testen van zakenpartners)

 • Connectiviteitsbeheer met VAN (Value Added Networks)

 • Nauwkeurige informatie-uitwisseling met interne en externe zakenpartners

 • Wereldwijd installatieonderhoud

 • Bijwerken van de zakenpartnerlijst op uw platform

 • Integratie van klanten voor e-facturering (uploaden van certificaten, configuratie van agenda's, communicatie- en formattests, enz.)

 • Aanpassingen van het platform

 • Herziening van interfaces en specificatie van wijzigingen die moeten worden aangebracht om verbeteringen te bevorderen. (Dit omvat niet de ontwikkeling van wijzigingen en nieuwe interfaces).

 • Uitvoeren van berichtenuitwisselingstests tot en met het implementeren van nieuwe EDI-berichtenuitwisselingen (nieuwe zakenpartners, nieuwe berichten).

 • Validiteitscontrole van de verbinding met uw EDI-partners.

 • Analyse van documenten met buitensporige vertragingen in het overdrachtsproces.

 • Analyse van mogelijke incidenten als gevolg van buitensporige vertragingen bij de ontvangst van documenten.

 • Bevestiging van de correcte ontvangst van de bestemming van alle verzonden documenten.

 • Bevestiging van de correcte verwerking van alle ontvangen documenten om hun integratie in de ERP van de klant te verzekeren.

 • EDICOM onderwerpt zijn EDI-software en -diensten voortdurend aan strenge beveiligingsaudits.

 • De methodologie voor de audit is gebaseerd op de internationale standaard OWASP (Open Web Application Security Project).

 • Om zwakke plekken in de beveiliging op te sporen, voeren ze kwetsbaarheidsanalyses en interne en externe inbraaktests uit op de infrastructuur, services en webapplicaties van EDICOM.

 • Deze activiteiten worden uitgevoerd door een team van onafhankelijke auditors.

EDICOM, eIDAS-vertrouwensdienstverlener

EDICOM is een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener in overeenstemming met EU-verordening 910/2014, beter bekend als eIDAS. Deze certificering op Europees niveau erkent EDICOM als een vertrouwde derde partij die over de vereiste certificeringen en de nodige technische capaciteit beschikt om elektronische transacties van de vereiste vertrouwensmechanismen te voorzien.

Uitgifte van gekwalificeerde handtekening/elektronisch zegel

De elektronische handtekening is juridisch en functioneel gelijkwaardig aan de handgeschreven handtekening. De handtekening die via gekwalificeerde certificaten is verkregen en uitgegeven wordt door een eIDAS-vertrouwensdienstverlener, verleent het ondertekende document volledige rechtsgeldigheid en verzekert de integriteit en authenticiteit ervan met grotere veiligheidsgaranties dan de handgeschreven handtekening.

Meer informatie over EDICOMSignADoc

Validatie van de handtekening/gekwalificeerd elektronisch zegel

EDICOM is door de eIDAS-verordening geaccrediteerd om handtekeningen en certificaten te valideren zodat hun geldigheid kan worden vastgesteld.

Meer informatie over onze eIDAS-diensten

Conservering van gekwalificeerde elektronische zegels

De conservering van gekwalificeerde elektronische zegels biedt aanvullende garanties voor de gegevens die na een handtekeningproces worden bewaard en die samen met de originele documenten zorgen voor vertrouwen in het conserveringsproces in de loop van de tijd.

EDICOM-langetermijnarchivering

Generatie van gekwalificeerde elektronische tijdstempels

Dankzij elektronische chronologische validatie is het mogelijk het bestaan aan te tonen van een reeks gegevens en dat deze ongewijzigd zijn gebleven vanaf het exacte tijdstip waarop zij werden verkregen. Dit mechanisme wordt toegepast door in het document een record in te voegen op basis van gecoördineerde universele wereldtijd, waardoor bewijsmateriaal wordt gegenereerd dat het bestaan van de gegevens op dat specifieke tijdstip bewijst.

Tijdstempelservice

Gekwalificeerde electronische delivery service

Gekwalificeerde elektronische leveringsdiensten zijn bedoeld om het bewijs te leveren dat een document of elektronisch bericht op een bepaald tijdstip bij een ontvanger is afgeleverd. Het is een mechanisme dat is ontwikkeld om de verzending en de correcte ontvangst van dergelijke gegevens vast te leggen.

EDICOM SecureDelivery

Wilt u meer weten over EDI-technologie of e-facturatie?

U wilt EDI in uw bedrijf invoeren, u wilt de wettelijke kenmerken van e-facturatiesystemen in een bepaalde regio van de wereld kennen of u wilt gewoon op de hoogte blijven van fiscale updates... Neem contact op met ons en wij zullen persoonlijk al uw vragen beantwoorden. Bekijk in de tussentijd onze uitgebreide informatiepagina's of resources.

Meer dan 17.000 bedrijven wereldwijd vertrouwen op de EDI-oplossingen van EDICOM

Wij zijn een van de meest vooraanstaande internationale leiders in EDI-oplossingen, e-facturatie en business-to-business applicatie-integratie.

Sinds 1995 bieden wij technologische diensten om te helpen bij het optimaliseren van de management- en digitale transformatieprocessen van duizenden bedrijven wereldwijd via een B2B2G-platform in de cloud met een beschikbaarheid van 99,9%.

Wij ontwikkelen internationale bedrijfsprojecten in meer dan 80 landen wereldwijd vanuit onze vaste hoofdkantoren in Europa en Amerika.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over digitale transformatie en EDI

E-facturatie in de Verenigde Staten: interoperabel uitwisselingsnetwerk DBNAlliance

De deelnemers aan het BPC pilootproject voor elektronische uitwisseling van facturen hebben de Digital Business Networks

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Oekraïne: Elektronische SAF-T-rapportage wordt verplicht in 2025

Meer informatie over de verplichte vereisten in Oekraïne voor SAF-T en de btw-factuur (Tax-invoice)

Stuur ons uw contactgegevens en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.