e-Facturatie

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

België B2G elektronische facturatie

De Belgische regering geeft goedkeuring via het Koninklijk Besluit van 9 maart betreffende de invoering van elektronische facturering naar overheidsdiensten van het land, dat op 31 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Het doel van het decreet is om de verplichting om elektronische facturen uit te reiken uit te breiden naar alle leveranciers van openbare instellingen in het land. De verplichte werkzaamheden zullen geleidelijk worden uitgevoerd, afhankelijk van de omvang van de overheidsopdrachten.

Deze verplichting bestaat reeds voor leveranciers van gecentraliseerde entiteiten in verschillende gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië). Nu zal het worden uitgebreid naar de leveranciers van overheidsentiteiten in alle regio's. 

België sluit zich daarmee aan bij de rest van de landen van de Europese Unie zoals Frankrijk of Italië, die beslist hebben om de verplichting tot het gebruik van elektronische facturatie, gemarkeerd door de Europese richtlijn 2014/55, niet alleen uit te breiden naar hun administraties, maar ook naar hun leveranciers.

Ingangsdata voor het versturen van elektronische facturen

  • 1 november 2022: Zes maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad, op de eerste dag van elke maand, moeten elektronische facturen voor alle overheidsopdrachten gelijk aan of boven de Europese drempel (€ 214.000 voor producten en diensten) worden ingediend. 
  • 1 mei 2023: 12 maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad, op de eerste dag van elke maand, moeten elektronische facturen voor alle overheidsopdrachten gelijk aan of groter dan € 30.000 worden ingediend. 
  • 1 maart 2024: 18 maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad geldt de verplichting ook voor contracten van minder dan € 30.000. 

Opdrachten onder de €3.000 zijn vrijgesteld, maar elke bestuursniveau kan besluiten deze vrijstelling niet toe te passen of een andere verplichte datum te eisen.

Kenmerken van elektronische facturatie in België

België zal elektronische facturatie implementeren op het B2B-gebied. Het doel is om belastingfraude tegen te gaan, die in 2018 inkomsten van 10,8% minder betekende dan geraamd, zo'n 3.600 miljoen euro.

De federale regering houdt in haar begroting voor 2022 rekening met investeringen voor de implementatie van elektronische facturatie. 

Elektronische facturen in België worden verzonden naar overheidsdiensten volgens het PEPPOL-interoperabiliteitsmodel. De ontvangst van facturen gebeurt via het Mercurius-platform, dat toegang geeft aan alle overheden of rechtstreeks tot de PEPPOL AP van de overheidsinstantie.

EDICOM heeft een internationale oplossing die toegang biedt tot meer dan 70 overheidsdiensten: EDICOM Wereldwijd e-Invoicing Platform.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Roemenië: B2B en B2C e-facturatie verplicht

B2B e-facturatie is verplicht vanaf 1 januari 2024 en B2C e-facturatie zal verplicht zijn vanaf januari 2025