e-Facturatie

België breidt B2G elektronische facturatie uit naar al zijn leveranciers

België B2G elektronische facturatie

De Belgische regering geeft goedkeuring via het Koninklijk Besluit van 9 maart betreffende de invoering van elektronische facturering naar overheidsdiensten van het land, dat op 31 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Het doel van het decreet is om de verplichting om elektronische facturen uit te reiken uit te breiden naar alle leveranciers van openbare instellingen in het land. De verplichte werkzaamheden zullen geleidelijk worden uitgevoerd, afhankelijk van de omvang van de overheidsopdrachten.

Deze verplichting bestaat reeds voor leveranciers van gecentraliseerde entiteiten in verschillende gewesten (Brussel, Vlaanderen, Wallonië). Nu zal het worden uitgebreid naar de leveranciers van overheidsentiteiten in alle regio's. 

België sluit zich daarmee aan bij de rest van de landen van de Europese Unie zoals Frankrijk of Italië, die beslist hebben om de verplichting tot het gebruik van elektronische facturatie, gemarkeerd door de Europese richtlijn 2014/55, niet alleen uit te breiden naar hun administraties, maar ook naar hun leveranciers.

Ingangsdata voor het versturen van elektronische facturen

  • 1 november 2022: Zes maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad, op de eerste dag van elke maand, moeten elektronische facturen voor alle overheidsopdrachten gelijk aan of boven de Europese drempel (€ 214.000 voor producten en diensten) worden ingediend. 
  • 1 mei 2023: 12 maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad, op de eerste dag van elke maand, moeten elektronische facturen voor alle overheidsopdrachten gelijk aan of groter dan € 30.000 worden ingediend. 
  • 1 november 2023: 18 maanden na de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad geldt de verplichting ook voor contracten van minder dan € 30.000. 

Opdrachten onder de €3.000 zijn vrijgesteld, maar elke bestuursniveau kan besluiten deze vrijstelling niet toe te passen of een andere verplichte datum te eisen.

Kenmerken van elektronische facturatie in België

België zal elektronische facturatie implementeren op het B2B-gebied. Het doel is om belastingfraude tegen te gaan, die in 2018 inkomsten van 10,8% minder betekende dan geraamd, zo'n 3.600 miljoen euro.

De federale regering houdt in haar begroting voor 2022 rekening met investeringen voor de implementatie van elektronische facturatie. 

Elektronische facturen in België worden verzonden naar overheidsdiensten volgens het PEPPOL-interoperabiliteitsmodel. De ontvangst van facturen gebeurt via het Mercurius-platform, dat toegang geeft aan alle overheden of rechtstreeks tot de PEPPOL AP van de overheidsinstantie.

EDICOM heeft een internationale oplossing die toegang biedt tot meer dan 70 overheidsdiensten: EDICOM Wereldwijd e-Invoicing Platform.

Wilt u meer weten over e-Facturatie in Nederland?

Vertel ons over uw project. Ons team van consultants in Nederland neemt binnen 24 uur contact met u op om al uw vragen te beantwoorden.
Contact EDICOM Nederland

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Polen: B2B e-facturatie via het KSeF-platform

Op 1 juli 2024 gaat verplichte B2B-e-facturering via KSeF van start

Hoe werkt de elektronische factuur in Bolivië

Lees meer over de status van de implementatie van elektronische facturatie in Bolivië.

Maleisië introduceert elektronische facturatie

Maleisië start met de gefaseerde invoering van e-facturatie van 2024 tot 2027