e-Facturatie

DIAN publiceert een nieuwe wetsontwerpresolutie om het elektronische factuursysteem en vergelijkbare documenten volledig te reguleren

e-invoicing colombia

Wat zijn de implementatietermijnen voor de wijzigingen in technische bijlage 1.9 van de elektronische factuur?

Op 31 januari publiceerde de DIAN resolutie nr. 8, waarin wordt voorgesteld om de termijn voor de inwerkingtreding van bijlage 1.9 van de elektronische factuur en bijlage V1.0 van het elektronisch gelijkwaardig document te verlengen. Het volledige document kan worden geraadpleegd via de volgende link: Resolutie nr. 8 van 31-01-2024.

De nieuwe voorgestelde datum is als volgt

 • Elektronische facturatie: De entiteiten verplicht te factureren, moeten uiterlijk op 1 mei 2024 versie 1.9 van de technische bijlage toepassen.

Wat is het tijdschema voor de implementatie van het elektronisch gelijkwaardig document?

 • Elektronisch gelijkwaardig document: Het implementatieschema zal worden aangepast in overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe decreet.

Tijdschema voor de implementatie van het elektronische gelijkwaardige document, het elektronische kassaticket van het P.O.S.-systeem, afhankelijk van de status van de belastingplichtige met betrekking tot de inkomstenbelasting en aanvullende belastingen.

 • 01 mei 2024: Grote belastingplichtigen.
 • 01 juni 2024: Inkomstenbelastingplichtigen die niet de status van grote belastingplichtigen hebben.
 • 01 juli 2024: Niet belastingplichtig voor inkomstenbelasting. Personen die geen van de bovengenoemde kwalificaties hebben.

Implementatieschema voor de andere elektronische gelijkwaardige documenten.

 • 01 augustus 2024: nutsvoorzieningen
 • 01 augustus 2024: Vervoersbewijs
 • 01 augustus 2024: Extract
 • 01 september 2024. Extract ticket of vliegbewijs voor passagiersvervoer.
 • 01 september 2024: Het ticket, de fractie, het formulier, het karton, het biljet of het middel bij kansspelen anders dan gelokaliseerde spelen.
 • 01 september 2024: Het document dat wordt uitgegeven voor het innen van tol.
 • 01 oktober 2024: Het door de effectenbeurs uitgegeven bewijs van vereffening van transacties.
 • 01 oktober 2024: Het document voor transacties van de landbouwbeurs en andere grondstoffen.
 • 01 oktober 2024: Het toegangsbewijs voor openbare voorstellingen van podiumkunsten.
 • 01 november 2024: Het toegangsbewijs voor openbare voorstellingen, stierengevechten, sportevenementen, ambachtsbeurzen, modeshows, optochten, kermissen, mechanische attracties, hanengevechten, paardenraces, optochten op openbare plaatsen met als doel het tentoonspreiden van ideeën of collectieve belangen van politieke, economische, religieuze of sociale aard.
 • 01 november 2024: Bioscoopticket

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen aan het elektronische factuursysteem?

Deze wijzigingen hebben invloed op de documenten Factuur, Creditnota en Debitnota en omvatten aanpassingen in de validatie van velden, catalogi van waarden, de invoering van nieuwe velden en het schrappen van verouderde elementen. Daarnaast zijn er nieuwe structuren toegevoegd om informatie over specifieke sectoren te rapporteren.

 • Certificering van Documenten: Voortaan moeten documenten op dezelfde dag worden gecertificeerd als waarop ze worden uitgegeven, met validatie van de overeenkomst tussen de uitgiftedatum en de datum van ondertekening/certificering. Het is niet toegestaan om documenten uit te geven met datums die vijf dagen eerder of tien dagen later liggen, zoals voorheen was toegestaan.
 • Validatie van Bedrijfsnaam en NIT: Er wordt een strikte validatie ingevoerd voor de overeenstemming van de bedrijfsnaam en NIT met de gegevens die zijn gemeld in het RUT, waarbij het belang van deze verificatie wordt benadrukt, aangezien er voorheen geen strenge validatie was van de gemelde naam.
 • Nieuw Type Operatie voor Creditnota: Er wordt een nieuw type operatie geïntroduceerd, "Aanpassingsnota voor Geaccepteerde Elektronische Verkoopfactuur", waarmee geaccepteerde facturen kunnen worden aangepast. Dit type operatie mag niet worden gebruikt als de betreffende factuur niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is geaccepteerd, en het is niet mogelijk om een geaccepteerde factuur te annuleren.
 • Nieuwe Soorten Operaties voor Aankoop/Verkoop van Valuta voor Facturen: Er worden twee nieuwe soorten operaties toegevoegd, waarden 15 en 16, voor de aankoop en verkoop van valuta, respectievelijk. Waarde 15 staat voor "Aankoop Valuta" en waarde 16 voor "Verkoop Valuta".
 • Verplicht Periode van Aantasting voor Debitnota/Creditnota: Voor debitnota's/creditnota's die geen verwijzing bevatten (type 22 en 32), moet nu verplicht de periode van aantasting worden aangegeven, oftewel de periode waarop het betrekking heeft.
 • Nieuwe Cataloguswaarde voor Identificatie van de Ontvanger: De code 48 wordt toegevoegd voor de "Tijdelijke Beschermingsvergunning" als nieuwe cataloguswaarde voor het type identificatie van de ontvanger.
 • Nieuw Veld voor Code van Zorgvuldigheid in Wisselcontrole: Er wordt een nieuw veld toegevoegd voor de code van zorgvuldigheid in de wisselcontrole, specifiek voor de soorten operaties van aankoop en verkoop van valuta.
   
 • Er wordt een nieuw elektronisch document, de elektronische nota voor factuuraanpassing, opgesteld dat van toepassing zal zijn op facturen die al zijn aanvaard. Deze correctienota heeft alleen gevolgen voor het oorzakelijk verband dat eraan ten grondslag ligt, met effecten vanuit boekhoudkundig en fiscaal standpunt, maar heeft geen gevolgen voor de rechtsgedligheid
 • Het wordt verplicht om de belasting op plastic voor eenmalig gebruik op suikerhoudende dranken en sterk bewerkte voedingsmiddelen op de verkoopfactuur te vermelden, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 2277 van 2020. Hiervoor worden corresponderende aanpassingen gemaakt in technische bijlage 1.9.
 • Het regelt de procedure die moet worden gevolgd wanneer, als gevolg van bedrijfsreorganisaties of contractoverdrachten, een nieuwe technologische leverancier wordt geïntroduceerd. 
 • beoogt de regeling van het elektronisch gelijkwaardig document, dat het elektronisch document zal zijn via hetwelk de twaalf (12) gelijkwaardige documenten voorzien in decreet 358 van 2020 zullen worden gemeld aan de DIAN. De implementatieschema's voor elk gelijkwaardig document worden aangegeven, te beginnen met de kassabon of POS vanaf 15 december 2023, en met de laatste implementatiedatum voor het inkomensticket voor openbare voorstellingen van podiumkunsten op 1 augustus 2024. 
 • Het doel is om de beperking van 5 UVT voor de uitgifte van het POS ticket op te heffen als het elektronisch wordt uitgegeven. Ook wordt vastgesteld dat het zal dienen als bewijs voor kosten, uitgaven en aftrekbare belastingen in het geval dat de POS ticket wordt afgegeven met identificatie van de aankoper. 
 • Met betrekking tot het gelijkwaardige document van nutsvoorzieningen wordt gesteld dat het zal dienen als bewijs voor kosten, uitgaven en aftrekbare belastingen, ongeacht wie wordt geïdentificeerd als de ontvanger, zolang aan de vereisten van artikel 107 van het E.T. wordt voldaan. Deze verduidelijking komt voort uit de intrekking van artikel 1.6.1.4.8. van de DUR ter gelegenheid van decreet 442 van 2023.

Gecentraliseerde compliance-oplossing voor Colombia

De nieuwe wetsontwerpresolutie wordt momenteel technisch geëvalueerd door de werkgroep van het waarnemingscentrum voor Elektronische Facturering en het wachten is op de officiële publicatie van de DIAN met de data van definitieve verplichte aanpassing en instemming met de nieuwe regelgeving.

We raden u echter aan contact op te nemen met onze deskundige belastingadviseurs voor Colombia om meer informatie te verkrijgen en de aanpassing aan de nieuwe verplichtingen van de DIAN van tevoren te plannen.

EDICOM, een DIAN-geautoriseerde Technology Provider, implementeert elektronische facturatie oplossingen in SaaS-modus in overeenstemming met het Elektronische Factuur systeem in Colombia, aangepast aan uw technische behoeften voor integratie met uw informatiesystemen zoals facturatie applicaties of crediteurenbeheer.

Met een technologiepartner als EDICOM kunt u alle belastingbehoeften die momenteel in Colombia bestaan, centraliseren in één compliance-oplossing voor Colombia.

 1. Oplossing voor elektronische facturering: Met onze oplossing kunt u het proces van het maken en versturen van elektronische facturen automatiseren vanuit uw ERP en in realtime, waardoor papier in uw bedrijf volledig wordt geëlimineerd en de responstijden in het beheer van inning en/of betaling aan leveranciers worden verkort.
 2. Oplossing voor elektronische salarisadministratie: Los het beheer van elektronische salarisadministratie van begin tot eind op met een automatische en geïntegreerde oplossing om het project te beheren vanaf het verzamelen van gegevens tot het verzenden van de werknemer of ontvanger van uw loonstrook.
 3. Factoring oplossing voor RADIAN: EDICOM vergemakkelijkt het genereren, verzenden, leveren en registreren van events in RADIAN op een geïntegreerde en automatische manier, allemaal gecentraliseerd in onze door DIAN geautoriseerde e-factuuroplossing.
 4. Oplossing voor het document "Soporte de pago": Via de door EDICOM ontwikkelde oplossing kunnen belastingplichtigen die aankopen doen bij leveranciers die niet verplicht zijn om elektronische facturen of gelijkwaardige documenten uit te reiken, het elektronische document "Soporte de pago" manueel of geïntegreerd met hun boekhoudsysteem genereren en ter validatie naar de DIAN sturen.

Wilt u meer weten over e-Invoicing in Colombia?

Neem contact op met onze e-facturatie experts

Neem contact met ens op

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Hoe werkt het online elektronische facturatieregime - FEL van Guatemala

We leggen alle details uit van het nieuwe FEL elektronische facturatiesysteem

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Roemenië: B2B en B2C e-facturatie verplicht

B2B e-facturatie is verplicht vanaf 1 januari 2024 en B2C e-facturatie zal verplicht zijn vanaf januari 2025