e-Facturatie

Hoe werkt elektronische facturatie in El Salvador

e-facturatie El Salvador

El Salvador blijft de implementatie van elektronische facturering ontwikkelen. Een project dat door het ministerie van Financiën wordt beschreven als "hoge impact", essentieel binnen het Digitale Agenda Plan dat is ontwikkeld door de Salvadoraanse regering in de periode 2020-2030, vanuit het Secretariaat voor Innovatie.

Op 30 augustus 2022 keurde de wetgevende vergadering van El Salvador het "Decreet" goed dat 14 artikelen bijwerkt en nieuwe artikelen in de belastingwet introduceert, met als belangrijkste doel een verordening vast te stellen voor de uitgifte, verzending, ontvangst en ongeldigverklaring van elektronische belastingdocumenten (DTE).

Enkele van de in genoemd Decreet naar voren gebrachte voorschriften geven aan dat de Belastingdienst bevoegd is om vast te stellen:

•    De formele eisen waaraan de verschillende typen DTE moeten voldoen: Elektronische belastingtegoedbon, elektronische factuur, elektronische exportfactuur, elektronische overschrijvingsnota, elektronische credit- en debetnota's, elektronische vereffeningsvouchers, elektronische inhoudingsbon, elektronisch boekhoudkundig vereffeningsdocument, elektronische uitgesloten factuur en bewijs van elektronische donatie.
•    De regels, termijnen en voorwaarden voor de nakoming van de verplichting om documenten af te geven.
•    De technologische instructies en specificaties voor het genereren en leveren aan de ontvanger van de elektronische belastingdocumenten.
•    De gegevensstructuur en het elektronische formaat van de DTE, evenals de vorm, termijnen en voorwaarden voor de verzending ervan. […]

Ook zijn de richtlijnen voor de bewaring van Elektronische Belastingdocumenten (DTE) vastgesteld:

•    Elektronische belastingdocumenten moeten door belastingplichtigen worden bewaard gedurende een periode van tien jaar vanaf de datum waarop ze zijn aangemaakt. Evenzo moeten de grafische voorstellingen van de DTE in hetzelfde formaat en medium worden bewaard als waarin ze zijn uitgegeven. 

Opgemerkt moet worden dat belastingplichtigen die op de datum van inwerkingtreding van het besluit over documenten met betrekking tot btw-controle beschikken, deze kunnen blijven gebruiken totdat ze zijn uitgeput of totdat de Belastingdienst een besluit uitvaardigt waarin de verplichting tot afgifte van DTE wordt vermeld.

Het doel van de hervorming is om de Belastingdienst te moderniseren om de informatieoverdracht efficiënter te maken en de controles te verbeteren, zodat deze effectief en transparant zijn.

Nieuw portaal 'Conozca Fecha para ser Emisor'

Het ministerie van Financiën heeft een portaal gecreëerd zodat alle belastingplichtigen aan de hand van hun NIT (fiscaal identificatienummer) kunnen nagaan of zij verplicht zijn een elektronische factuur uit te reiken en welke datum daarbij hoort.

EDICOM verstuurt al elektronische facturen in El Salvador

Het ministerie van Financiën zit midden in een pilotplan met 50 grote bedrijven uit verschillende sectoren, waarin EDICOM participeert door facturen te verzenden naar een van haar klanten. Zodra deze eerste fase is afgerond, zal de overheid naar verwachting de fasen van massificatie van de verplichte elektronische factuur bekendmaken.

El Salvador volgt het pad van andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, Brazilië of Chili, leiders in de ontwikkeling van elektronisch bestuur.

Elektronisch factureren is een essentieel instrument om belastingvlucht te voorkomen en het inningsproces te optimaliseren.

Met het oog op de invoering van het nieuwe digitale model worden de medewerkers van de afdeling Tax Attention van de Algemene Directie Binnenlandse Belastingen opgeleid om fundamentele aspecten over de implementatie van elektronische facturatie bekend te maken.

De regering heeft een programma ter versterking van de belastingdienst opgesteld, waarin wordt nagedacht over de implementatie van de elektronische factuur en om in zijn geheel een elektronische overheid op te zetten die dicht bij de gebruiker staat en die op zijn beurt hand in hand gaat met het economisch startplan.
Een van de voordelen die El Salvador hanteert op het gebied van elektronische facturering is de besparing van economische en milieukosten door de eliminatie van papier, maar bovenal benadrukt het de nieuwe economische kansen:

  • Er worden nieuwe handelskanalen geopend.
  • Het moedigt het gebruik van e-commerce en nieuwe technologieën aan.
  • Nieuwe zakelijke kansen en banen ontstaan in de levering van diensten met betrekking tot elektronische facturering.

Daarbij komt nog de verbetering van de belastinginning die het systeem biedt, vooral door meer controle en minder belastingontduiking. Volgens het Salvadoraanse ministerie van Financiën zal het met de implementatie van elektronische facturering naar verwachting de inning met 1% van het bbp verhogen, aan het einde van de huidige periode van vijf jaar.

Oplossingen voor elektronische facturering aangepast aan uw behoeften

EDICOM is een internationale leverancier van e-Invoicing oplossingen. Het biedt wereldwijde oplossingen voor gegevensintegratie tussen bedrijven, met één internationaal elektronisch factureringsplatform dat is aangepast aan de technische en juridische specificaties van de verschillende landen waarin zijn klanten actief zijn.

Een van de voordelen van deze oplossing is de schaalbaarheid, die de implementatie van nieuwe tools mogelijk maakt volgens de behoeften van het bedrijf, evenals de wereldwijde capaciteit van EDICOM, wiens platforms voor het verzenden en ontvangen van elektronische facturen zijn aangepast aan de specificaties van de landen van herkomst en bestemming waarin haar klanten actief zijn.
 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

De staat van elektronische facturering in Panama

We analyseren de belangrijkste kenmerken en vereisten van het elektronische factureringssysteem van Panama (SFEP)

Roemenië: RO e-Transport systeem voor goederenvervoer

Vanaf 1 april 2024 zal RO e-Transport verplicht zijn voor alle internationale transporten.

De elektronische factuur in de Verenigde Arabische Emiraten: E-Billing systeem gepland voor 2026

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten bereidt de massificatie voor van elektronische B2B-facturen in 2026