Kenmerken van de e-facturatie in Chili

Het was het pioniersland in het ontwikkelen van een systeem voor elektronische facturatie in 2003. De principes ervan zijn gebruikt voor de ontwikkeling van andere geconsolideerde Latijns-Amerikaanse systemen zoals in Brazilië of Mexico. Ondanks dat het de voorloper was, duurde het tot 2014 voordat de Interne Belastingdienst (SII) begon met zijn proces van massificatie dat in februari 2018 eindigde met de toetreding van micro-ondernemingen op het platteland. Gedurende deze periode werden de fysieke of papieren documenten vervangen door de verschillende elektronische belastingdocumenten (DTE) die door de wetgeving worden bepaald.

Bevoegde autoriteit

Bevoegde autoriteit

Interne Belastingdienst (SII). Elektronische facturatie wordt gereguleerd door de SII en dit is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het faciliteren van belastingplichtigen als uitgevers en ontvangers van DTE's.

Verplichting

Verplichting

Elektronische facturatie is verplicht voor 100% van de bedrijven, zowel voor uitgevers als ontvangers.

Administatieve procedures

Administatieve procedures

Een voorafgaande aanvraagprocedure is vereist om te worden geaccrediteerd als elektronische uitgever en het digitale certificaat te verkrijgen. Na de aanvraag moet de belastingplichtige een certificeringsproces doorlopen, waarbij een testomgeving wordt ingericht voor simulaties en informatie-uitwisseling. De SII controleert de correcte aanmaak en ontvangst van de documenten. Zodra u aan alle vereisten voldoet, registreert de SII u als DTE-uitgever.  

Formaat

Formaat

Elektronisch belastingdocument (DTE), gestructureerd XML-formaat. In Chili zijn de meest relevante verplichte DTE's: Facturen, onbelaste of vrijgestelde facturen, inkoopfacturen, factuurafrekeningen, debetnota's, creditnota's, verzendgidsen, exportfacturen, exportcreditnota's en exportdebetnota's.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

De elektronische handtekening is verplicht, deze moet worden aangebracht met een eigen digitaal certificaat en in XMLDsig-formaat.

Fiscale controle

Fiscale controle

De belastingplichtige beheert Folio Autorisatie Codes (CAF) die moeten worden opgenomen bij het uitgeven van elektronische facturen. De CAF bevat een privésleutel om de elektronische stempel te versleutelen die wordt gegenereerd op basis van een vooraf gedefinieerde reeks gegevens die factuurinformatie bevat. Deze stempel maakt het gemakkelijker om het document te valideren.

Adrukformaat

Adrukformaat

Gestandaardiseerd afdrukformaat, moet een PDF417-streepjescode bevatten. 

Archivering

Archivering

Het is verplicht voor zowel verzender als ontvanger om facturen 6 jaar te bewaren. 

Aankoop/verkoop samenvatting

Aankoop/verkoop samenvatting

De SII heeft de aangifte van de inkoop- en verkoopboeken vervangen door de maandelijkse aangifte via het F29-document dat de SII zelf ter ratificatie naar bedrijven stuurt.

Wilt u meer weten over elektronisch factureren in Chili?

Neem contact op met een van onze e-facturatie specialisten.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren Selecteer een geldig voorvoegsel Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Bezig met verzenden

Even geduld aub. Dit kan enkele seconden duren.

Bedankt voor het doorsturen van uw gegevens!

Hoe werkt e-facturatie in Chili?

Hieronder vindt u het proces van het uitgeven en verzenden van elektronische belastingdocumenten (DTE) in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgesteld door de Interne Belastingdienst (SII).
1

Uitgifte en validatie

Het verkrijgen van de nodige gegevens uit het ERP van de klant voor het genereren van de DTE in de XML-standaard die door de SII is vastgesteld en de toepassing van gegevensvalidatiemechanismen om te controleren of deze de nodige informatie bevatten.

2

CAF en elektronische handtekening

Facturen krijgen de CAF (Folio Autorisatie Code) toegewezen in de volgorde die overeenkomt met het gebruikte folionummer en de elektronische handtekening wordt toegepast op het gestructureerde XML-document.

3

Verzending naar bestemming

Na de validatie van de DTE die bij de SII is aangegeven, verzendt EDICOM automatisch de DTE's naar elke ontvanger via beveiligde en betrouwbare communicatiekanalen (private VAN, EDI-gateway, https, sftp, x400, OFTP, AS2, AS4...).

4

Elektronische opslag

Elektronische archivering van facturen met volledige garanties van veiligheid en toegankelijkheid gedurende een wettelijke periode van 6 jaar en het genereren van het gedrukte formaat in overeenstemming met de technische regels vereist door de SII.

Veelgestelde vragen over e-facturatie in Chili

Hier helpen we u bij het oplossen van enkele van de meest voorkomende vragen met betrekking tot elektronische facturatie in Chili.

Een elektronisch belastingdocument (DTE) is een elektronisch document dat zakelijke en fiscale activiteiten ondersteunt, zoals onder andere facturen, credit- en debetnota's, verzendgidsen, en het is rechtsgeldig.

  • Een voorafgaande aanvraagprocedure is vereist om te worden geaccrediteerd als elektronische uitgever.
  • Beschikken over een digitaal certificaat.
  • Een kopie van elk elektronisch belastingdocument dat door de belastingplichtige wordt afgegeven, moet naar de SII worden gestuurd.
  • Naast de afgegeven belastingdocumenten moeten zij maandelijks de elektronische aan- en verkoopinformatie naar de SII sturen.
  • Zowel de factuur zelf als de gedrukte weergave ervan moeten altijd voorzien zijn van een naam die bevestigt dat het om een elektronische factuur gaat.
  • Het moet een elektronische handtekening bevatten (bestaande uit een reeks gecodeerde tekens waarmee de ontvanger de authenticiteit van de herkomst of uitgever van de factuur en de integriteit van het document kan verifiëren). 
  • Het moet de datum en tijd van de elektronische handtekening bevatten
  • Het moet een elektronisch SII-stempel bevatten waarmee het document kan worden gevalideerd.
  • De uitgever verkrijgt geautoriseerde folioreeksen (CAF's) die worden gebruikt bij de uitgifte van de DTE's.

De authenticiteit van een elektronische factuur wordt geverifieerd door de elektronische handtekening van de uitgever en de validatie van de SII.

In Chili zijn de meest relevante verplichte elektronische belastingdocumenten: Facturen, onbelaste of vrijgestelde facturen, inkoopfacturen, factuurafrekeningen, debetnota's, creditnota's, verzendgidsen, exportfacturen, exportcreditnota's en exportdebetnota's.

Elektronische facturen in Chili kunnen door de ontvanger worden betwist binnen een periode van maximaal 8 dagen na ontvangst bij de SII. Zodra de 8 dagen zijn verstreken zonder dat er actie is ondernomen op het elektronische document, wordt aangenomen dat de factuur onherroepelijk is aanvaard. Om de informatie op de geclaimde facturen te raadplegen, is het noodzakelijk dat de uitgever een oplossing heeft die verbinding maakt met de SII om op de hoogte te zijn van wat er met zijn elektronische facturen gebeurt.

Omdat bedrijven geen facturen van leveranciers hebben ontvangen, kunnen ze de gegevens niet controleren en bevestigen. Als de termijn van acht dagen is verstreken, beschouwt de SII de factuur automatisch als geldig en neemt deze op in het btw-aangiftevoorstel F29. Het is duidelijk dat de inconsistentie van de gegevens met de SII zal leiden tot discrepanties in formulier 29.

De oplossing van EDICOM is in staat om inconsistenties tussen formulier 29 en de ontvangen DTE op te sporen door middel van een dagelijkse en geautomatiseerde vergelijking van de facturen die door leveranciers aan de SII zijn gestuurd. De oplossing zelf kruist de informatie van de facturen in het ERP van de klant met de informatie van facturen die door de SII zijn ontvangen om te controleren of deze overeenkomt. In het geval dat wordt gedetecteerd dat een factuur in de SII staat maar niet in het ERP, geeft het een waarschuwing.

De elektronische kassabon is het aankoopbewijs van een goed of dienst dat door de eindconsument is ontvangen. Elke gegenereerde elektronische kassabon moet binnen maximaal één uur naar de SII worden gestuurd. Naast de elektronische kassabonnen moeten belastingplichtigen maandelijks een aan- en verkoopaangifte genereren die de SII zelf ter ratificatie naar bedrijven stuurt.

Informatiebronnen met betrekking tot e-facturatie in Chili

Toegang tot de beste content over e-facturatie en btw-compliance.

Gerelateerd nieuws over elektronische facturen in Chili

Hoe werkt de elektronische factuur in Chili

Lees meer over de hoofdpunten van het elektronische facturatiesysteem in Chili dat is opgezet door de SII.

Alles over de aanvulling voor buitenlandse handel voor CFDI-facturen in Mexico

Met de aanvulling buitenlandse handel voor CFDI kunt u sneller exporteurs en importeurs identificeren
Een oplossing voor e-facturatie. Meerdere voordelen
Neem contact op met onze specialisten en neem al uw twijfels weg over hoe u zich kunt aanpassen aan elk elektronisch facturatiesysteem ter wereld.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Praten?