Elektronische facturatie tussen bedrijven

Elektronische facturen die tussen bedrijven worden verzonden, moeten aan vastgestelde voorschriften voldoen om de integriteit en de authenticiteit van digitale documenten te bewaken.

E-facturatie tussen particuliere bedrijven

De toename van de invoering van elektronische modellen in de overheidssector, leidt tot een uitbreiding van e-facturatiesystemen in de particuliere sector.

Deze overstap naar elektronische modellen biedt alle ondernemingen voordelen op de middellange en lange termijn. Bedrijven zien een verlaging in de verwerkingskosten en in de kosten voor archivatie van papier. Zij zien ook een betere informatieverwerking. Bedrijven die al over EDI-systemen beschikken, kunnen hun voordeel doen met de gedane investeringen en elektronische processen aan hun andere workflows aanpassen. Hun belangrijkste doelstelling is technologieën te consolideren of implementeren die gericht zijn op het automatiseren van werkprocessen en het optimaliseren van bedrijfsactiviteiten.

Het streven naar efficiëntie en concurrentievermogen in een mondiale omgeving leidt tot een betere interoperabiliteit tussen alle betrokkenen in het facturatieproces.

De stand van zaken van B2B e-Facturatie in Europa

B2B e-Facturering in Europa is geregeld door de richtlijn 2010/45/EU. Deze legt uitdrukkelijke criteria van authenticiteit van oorsprong en inhoudelijke integriteit op, die op drie mogelijke manieren moeten worden verkregen. In dit verband was Italië het eerste land in de Europese Unie dat, naast de wetgeving over e-Facturatie, een verplicht systeem van e-Facturatie tussen particuliere bedrijven invoerde. Ook Frankrijk heeft dit B2B-model voor e-Facturatie in de wetgeving opgenomen. De verplichting hiervan gaat in 2023 in.

 

  • Op basis van EDI-uitwisseling

  • Met een geavanceerde elektronische handtekening.

  • Door middel van interne auditprocessen die het bijhouden van facturen analyseren.

Landen met wetgeving op het gebied van B2B elektronische facturatie

Elektronische facturatie wordt verplicht voor Spaanse bedrijven

Spanje bereidt zich voor op een implementatie van elektronische facturatie tussen bedrijven en freelancers, te beginnen met grote belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan 8 miljoen euro.

Elektronische facturatie en e-Reporting in Frankrijk

De regering heeft een schema opgesteld voor toetreding tot het nieuwe systeem voor factuuruitgifte en e-rapportage op basis van hun omvang.

B2B/B2C elektronische factuur in Italië

De elektronische B2B-factuur is sinds 2019 verplicht in Italië via het nationale SdI-platform, dat fungeert als tussenpersoon tussen verzender en ontvanger om facturen te valideren en te verzenden.

Elektronische facturering voor Poolse bedrijven

Wetgeving over elektronische B2B-facturatie in Polen is in januari 2022 in een vrijwillige fase van kracht geworden en vanaf 2023 zal het gebruik ervan verplicht zijn.

Elektronische facturering in Roemenië

Roemenië bereidt zich voor op een geleidelijke invoering van elektronische facturatie via zijn nationale RO e-Factura-platform.

België dwingt elektronische B2B-facturatie af

Op het gebied van B2B is het gebruik van elektronische facturatie in België vrijwillig, hoewel de federale overheid heeft aangekondigd dat ze het verplicht zal implementeren.

Aangepaste e-facturatieoplossing voor B2B

Het e-facturatieplatform van EDICOM is klaar om elk elektronisch proces tussen B2B, B2C en B2G zakenpartners te managen Daarbij beschikken gebruikers over een SaaS-technologieplatform (Software as a Service) met in-house ontwikkelde software, continu bijgewerkte hardware, communicatiesystemen en managementdiensten voor de implementatie van geavanceerde elektronische gegevensuitwisselingsmodellen.

Automatisering

Automatisering

De oplossing integreert met uw managementsystemen om het verzenden en ontvangen van alle e-facturen te automatiseren.

Centralisatie

Centralisatie

Ontwikkeld om uw processen voor de uitgifte en ontvangst van facturen in één oplossing te integreren, alles in overeenstemming met de huidige wetgeving in meer dan 70 landen.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid

Gereed om nieuwe vereisten op te nemen naarmate uw activiteiten en uw bedrijf groeien.

Updates

Updates

Een platform dat voortdurend wordt aangepast aan verschillende actuele e-Facturatiesystemen.

Moet u overheidsdiensten e-factureren?

Maak met ons internationale platform verbinding met elke overheidsadministratie volgens de vereisten van Europese Richtlijn 2014/55/EU en de overeenkomstige varianten van elk land.

Alles wat u moet weten over B2B e-Facturatieprojecten...

Moet u B2B e-facturatieprojecten in andere landen implementeren? Het EDICOM-platform voor elektronische facturatie biedt een wereldwijde, schaalbare oplossing, waarmee u elektronische facturen kunt genereren, verzenden, ontvangen en opslaan in overeenstemming met de technische en wettelijke vereisten die door verschillende internationale regelgevingen worden opgelegd.

B2B e-Facturatie in Frankrijk

De verplichte elektronische facturatie tussen particuliere bedrijven in Frankrijk staat volgens de Franse financiële wet van 2020 (2019-1479 )gepland tussen 2024 en 2026. De nieuwe belastingregeling vereist elektronische facturatie tussen particuliere ondernemingen, evenals elektronische rapportage van boekhoudkundige gegevens.

B2B e-Facturatie in Italië

Het systeem dat voor de elektronische facturatie tussen particuliere bedrijven wordt gebruikt, lijkt sterk op het systeem dat voor  publieke instanties wordt gebruikt (FatturaPA). Via het Sistema di Interscambio (SdI) kunnen bedrijven elektronische facturen en de bijbehorende meldingen uitgeven en ontvangen.

EDICOM beschikt over een kanaal dat door de belastingdienst is geaccrediteerd om voor zowel de uitgifte als de ontvangst van facturen via de SdI als tussenpersoon op te treden.

B2B e-Facturatie in Polen

Polen boekt vooruitgang met zijn project om elektronisch facturatie massal in te voeren bij particuliere bedrijven. Volgens het wetsontwerp dat door het ministerie is gepubliceerd, zal het nieuwe systeem in januari 2022 verplicht worden. Verwacht wordt dat elektronische facturatie vanaf 2023 verplicht zal zijn, na de lancering van KSeF, de nieuwe managementportaal van elektronische B2B-facturatie.

Voordelen van e-Facturatie tussen particuliere bedrijven

Ons internationale B2B e-facturatieplatform implementeert specifieke functionaliteiten om uw management- en boekhoudsystemen aan te passen aan de huidige vereisten in de verschillende landen waar u zakelijk actief bent.

Standaardisering van het systeem

Standaardisering van het systeem

Het stroomlijnen van B2B e-facturatie creëert een gemeenschappelijke ruimte voor nieuwe wendbare en eenvoudige werkrelaties.

Meer besparingen

Meer besparingen

Bespaar op papiergebruik, porto- of printkosten en fysieke opslagkosten.

Betere kwaliteit van de informatie

Betere kwaliteit van de informatie

Een sneller operationeel management heeft een positieve invloed op de controle en de verkorting van betalingstermijnen.

Minder fouten

Minder fouten

Voorkom en verminder fouten in documenten en de daarmee gepaarde gaande kosten.

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid

Weet op elk moment wat de status van het document is en volg alle acties van de ontvanger.

Integratie en automatisering

Integratie en automatisering

Reken op een efficiënt systeem dat alle elektronische verzend- en ontvangstprocessen centraliseert. Dit optimaliseert de interne processen van uw bedrijf.

Manage e-facturatiewereldwijd

Het is mogelijk om e-facturatieprojecten met verschillende partners in verschillende landen te managen. Het wereldwijde e-facturatieplatform van EDICOM past zich aan de nationale wetgeving aan en past alle lokale vereisten toe (formaten, elektronische handtekening, opslag, enz.).

Ons wereldwijde kenniscentrum voor e-facturatie verzamelt kennis over bestaande modellen zodat u een service krijgt die constant aan de regelgeving van elk land wordt aangepast.

 

Nieuws over e-facturering

Sleutels tot verplicht e-facturatie in Saoedi-Arabië: FATOORAH project

Het elektronische facturatieproject in Saudi-Arabië heet FATOORAH en wordt toegepast op het gebied van B2B-, B2C- en B2G-re

Maleisië introduceert e-facturatie: CTC-model met prevalidatie

Verplichte e-facturatie voor B2B begint in augustus voor belastingbetalers met een jaaromzet van meer dan 100 miljoen MYR

Hoe werkt elektronische facturatie in Costa Rica

Wij leggen alle details uit voor het uitgeven en ontvangen van elektronische facturen in Costa Rica

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Praat met een van onze specialisten voor heldere antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor data-integratie.

Neem contact op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.