e-Facturatie voor publieke entiteiten

Volgens de richtlijn 2014/55/EU moeten alle Europese overheidsdiensten elektronische facturen kunnen ontvangen.

Naleving van e-Facturatie voor publieke entiteiten in Europa

Volgens de richtlijn 2014/55/EU moesten alle Europese overheidsdiensten vanaf 18 april 2019 elektronische facturen kunnen ontvangen. Het e-facturatieproject van de Europese Unie maakt deel uit van de Europese Digitale Agenda en verenigt de strategieën van de Europese interne markt. Het hoofddoel is een concurrerende markt tot stand te brengen die de interoperabiliteit en de handel tussen bedrijven bevordert.

Europese standaard

Europese standaard

CEN heeft twee standaarden goedgekeurd die bij Europese elektronische communicatie mogen worden gebruikt:

CEFACT/UN-factuur als XML-bericht.

Factuur en creditnota als UBL-berichten.

Wettelijk kader

Wettelijk kader

Richtlijn 2014/55/EU reguleert elektronische facturatie bij overheidsaanbestedingen en heeft tot doel de oorsprong en authenticiteit van elektronische documenten te waarborgen. Elke EU-lidstaat moet zijn eigen implementatie van de standaard ontwikkelen en het e-facturatiemodel aan zijn wetgevingskader aanpassen.

Implementatieschema

Implementatieschema

18 april 2019: Uiterste datum voor overheidsdiensten om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

18 april 2020: Voor de federale instanties werd de termijn tot deze datum verlengd.

Alles wat u moet weten over e-Facturatieprojecten voor publieke entiteiten

Wilt u e-facturatieprojecten voor publieke entiteiten in het buitenland implementeren? EDICOM's e-facturatieplatform biedt u een wereldwijde, schaalbare oplossing waarmee u elektronische facturen kunt genereren, verzenden, ontvangen en opslaan in overeenstemming met de technische en wettelijke vereisten die worden opgelegd gesteld door verschillende overheden over de hele wereld.

E-Facturatie in Frankrijk

Declaratie, verzending en ontvangst van elektronische facturen van publieke entiteiten dienen te worden gedaan via het facturatieportaal Chorus Pro, dat is ontwikkeld door de Franse belastingdienst (AIFE).

E-Facturatie in België

De federale overheid beschikt over een centraal platform om elektronische facturen van publieke entiteiten te ontvangen, MERCURIUS genaamd, dat aangesloten is op het PEPPOL-netwerk.

E-Facturatie in Italië

Het Sistema di Interscambio (SdI) is het portaal voor de elektronische verzending van facturen aan overheidsdiensten. Via dit portaal worden elektronische facturen ontvangen en doorgestuurd naar de geadresseerde, die met zijn IPA-code wordt geïdentificeerd.

E-Facturatie in Polen

Polen heeft zijn eigen e-facturatieplatform voor publieke entiteiten dat dient als centraal punt voor PEPPOL-gebaseerde facturen.

Een oplossing op maat: e-Facturatie voor publieke entiteiten

EDICOM's e-facturatieplatform is ingericht om elk elektronisch proces tussen B2G-, B2B- en B2C-zakenpartners te kunnen managen. Daartoe biedt zij de gebruikers een SaaS-technologieplatform (Software as a Service), inclusief intern ontwikkelde software, voortdurend bijgewerkte hardware, en communicatiesystemen en managementdiensten voor de implementatie van geavanceerde modellen voor elektronische gegevensuitwisseling.

Automatisering

Automatisering

De oplossing wordt geïntegreerd met uw managementsystemen zodat al uw elektronische facturen automatisch verzonden of ontvangen kunnen worden.

Centralisatie

Centralisatie

Het platform is ontworpen om uw processen voor het verzenden en ontvangen van facturen te integreren in overeenstemming met de huidige wetgeving in meer dan 70 landen; en dat alles in één enkele oplossing.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid

Ingericht om nieuwe vereisten en nieuwe landen op te nemen naarmate uw activiteiten in de loop van de tijd groeien en uw bedrijf zich uitbreidt.

Aanpassingen

Aanpassingen

Het platform wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkeling van de verschillende elektronische facturatiessystemen die in omloop zijn.

PEPPOL-netwerk

PEPPOL is het acroniem voor 'Pan European Public Procurement Online'. Het is een elektronisch communicatiesysteem dat is ontworpen om overheidsaanbestedingen tussen ondernemingen en overheidsdiensten te vergemakkelijken, ongeacht hun locatie of de interne of boekhoudkundige systemen die ze gebruiken. Het is een gemeenschappelijke standaard gebaseerd op onderlinge uitwisselbaarheid, wat van essentieel belang is voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende elektronische aanbestedingen.

Het PEPPOL-netwerk wordt zowel in de publieke als in de particuliere sector steeds meer gebruikt als een toegankelijk, interoperabel model waarmee elkb edrijf kan deelnemen aan grensoverschrijdende aanbestedingsprocedures.

Authenticiteit en integriteit van uw facturen in Europa

De Europese eIDAS-verordening (Verordening 910/2014) stelt een rechtskader vast voor e-identificatiemechanismen.

Dankzij EDICOM's certificering als gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener, kunnen wij elektronische transacties voorzien van vertrouwensmechanismen die authenticiteit en integriteit garanderen:

Erkende elektronische handtekeningen, lange termijn e-archivering met wettelijke bewijswaarde, en elektronische chronologische validatie.

Europese e-Facturatieprojecten voor publieke entiteiten, gecoördineerd door EDICOM en medegefinancierd door de Europese Unie

EDICOM bevordert de interoperabiliteit en het gebruik van gestandaardiseerde elektronische documenten in de gezondheidszorg in EU-landen. Door het leiden van door de EU mede-gefinancierde projecten, en het implementeren van haar technologie en knowhow, garandeert EDICOM de naleving van de richtlijn 2014/55/EU en biedt een oplossing waarmee grensoverschrijdende elektronische facturen conform de Europese standaard kunnen worden ontvangen en verwerkt. Dit maakt een beter management een betere controle van de middelen, en de registratie van transacties met derden mogelijk, wat de interoperabiliteit met het gezondheidszorgstelsel in heel Europa ten goede komt.

GOVEIN

Implementatie van Europese e-facturatie op het gebied van de volksgezondheid (2015-EU-IA-0058).

GOV2EU

Ondersteuning van publieke entiteiten bij het aanpassen aan de EU-standaard inzake elektronische facturatie voor grensoverschrijdende transacties (2016-EU-IA-0096).

HOSP&INVOICE

Openbare ziekenhuizen in België, Polen, Oostenrijk, Hongarije en Italië voldoen reeds aan de Europese e-facturatieverordening (2017-EU-IA-0146).

EDIHOSP

Europese ziekenhuizen die bezig zijn te voldoen aan de richtlijn inzake e-facturatie (2018-EU-IA-0078).

GOVEIN19

Implementatie van Europese e-facturatie op het gebied van volksgezondheid.

Manage uw e-facturatie voor publieke entiteiten wereldwijd

Het is mogelijk om e-factureringsprojecten voor publieke entiteiten te beheren in verschillende landen. Het e-factureringsplatform van EDICOM is volledig aanpasbaar aan nationale wetgeving, en ingericht om alle technische en wettelijke vereisten toe te kunnen passen (wat betreft formats, elektronische handtekeningen, opslag, etc.). Ons wereldwijde observatieteam voor e-facturering verzamelt kennis over bestaande modellen, en zorgt ervoor dat onze dienstverlening voortdurend wordt aangepast aan wijzigingen in de regelgeving van elk land.

 

Internationaal beheer

Internationaal beheer

Bedrijven die op internationale markten actief zijn, beheren hun commerciële en fiscale activiteiten in een transnationaal kader. Dit kader vereist dat processen kunnen worden aangepast aan nieuwe gebruiken, zoals de invoering van elektronische facturering.

Gecentraliseerd beheer

Gecentraliseerd beheer

De mogelijkheid om meerdere bestaande e-facturatiekaders te managen binnen één oplossing, die rechtstreeks is geïntegreerd met het belangrijkste ERP van het bedrijf.

Wettelijke naleving

Wettelijke naleving

Een factuur legt de contractuele relatie tussen zakenpartners vast. Het is een essentieel document dat moet worden aangepast aan het rechtskader van elk land. EDICOM's wereldwijde e-facturatieplatform is een gecertificeerde oplossing waarmee men wettelijk mag opereren in multinationale omgevingen.

Operationele voordelen

Operationele voordelen

Alle processen zijn geïntegreerd met de interne managementsystemen van bedrijven die facturen uitgeven of ontvangen. Deze mate van automatisering verkort de duur van procedures aanzienlijk.

Wilt u uw e-facturatieproject uitbreiden naar een B2B-omgeving?

Via ons wereldwijde e-facturatieplatform kunt u gekoppeld worden aan elk bedrijf dat aan de vereisten voldoet. De communicatie met zowel particuliere als publieke zakenpartners loopt via één enkel EDI-platform. De koppeling aan ieder soort bedrijf is mogelijk dankzij de functionaliteit van het systeem, waardoor meerdere standaarden en meerdere protocollen worden ondersteund.

Onze oplossing voor elektronische facturatie past zich aan de wetgeving van elk land aan, waar uw onderneming ook actief is, en of het nu gaat om een digitaal B2B- of B2G-ecosysteem.

Nieuws over elektronische facturatie

Elektronische facturering in Italië

Italië is een van de Europese landen die het meeste inzetten op innovatie en digitale transformatie van publieke instelling

De SAT incorporeert het vrachtbrief complement "Carta Porte" voor de overdracht van goederen

Toeslag voor het vervoer van goederen genaamd Carta Porte (leveringsbon).

Hoe werkt elektronische facturatie in El Salvador

El Salvador blijft de implementatie van elektronische facturering ontwikkelen

Stuur ons uw contactgegevens toe en wij nemen direct contact met u op.

Neem contact op met een van onze specialisten en krijg antwoorden op al uw vragen over onze oplossingen voor gegevensintegratie.

Neem contact met mij op!

general.form.error.email

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.