e-Facturatie,  Digital VAT Reporting

Elektronische factuur en eTax Compliance in Afrika

Afrika elektronische facturatie

In de afgelopen jaren heeft de overgrote meerderheid van de Afrikaanse landen plannen geïnitieerd voor de digitale transitie van hun administraties.Tussen de maatregelen die door de verschillende regeringen zijn genomen, valt de implementatie van facturatiesystemen en elektronische belastingaangifte op. We analyseren de huidige staat van elektronische facturatie in Afrika en de nieuwe aangifteverplichtingen van elektronische fiscale documenten. 

Sommario [Verberg]

De elektronische factuur, motor van digitale transformatie in Afrika

Afrika bevindt zich midden in een digitale transformatie van zijn economie. De afgelopen jaren zijn er op nationaal, regionaal en continentaal niveau verschillende initiatieven genomen om de verschillende belastingstelsels van het continent te verbeteren door het gebruik van nieuwe technologieën. 

Een van de belangrijkste initiatieven is Agenda 2063: Het Afrika dat we willen van de Afrikaanse Unie. “AGENDA 2063 is Afrika's model en masterplan om Afrika om te vormen tot de wereldmacht van de toekomst.” Agenda 2063. African Union Comission. 

Het is een uitgebreid strategisch kader dat onder meer bestaat uit: 

construeren van effectieve, transparante en geharmoniseerde systemen voor belasting- en inkomsteninning en overheidsuitgaven, de binnenlandse besparingen te verbeteren en alle vormen van illegale stromen uitbannen. 

Als we de routekaart van Agenda 2063 volgen, vallen de projecten Initiatief Afrika en Smart Africaop.Het Afrika-initiatief is ontworpen om de elektronische uitwisseling van belasting- en boekhoudinformatie over het hele continent te ontwikkelen. Terwijl Smart Africa een interne digitale markt in Afrika wil creëren en de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van het continent wil versnellen door het gebruik van ICT. 

In de praktijk hebben al deze initiatieven ertoe geleid dat veel Afrikaanse landen de afgelopen jaren ervoor hebben gekozen om hun belastingstelsel te digitaliseren door middel van elektronische facturen of elektronische belastingaangiftemethoden. 

Dit is te wijten aan het feit dat de elektronische aangifte van belastingdocumenten een brede naleving van alle doelstellingen van Agenda 2063 op het gebied van economie mogelijk maakt: 

  • Optimalisatie van de fiscale controle. Realtime toegang tot belasting- en boekhoudinformatie door administraties, wat helpt bij het verminderen van belastingfraude. 
  • Verbeterde traceerbaarheid van elektronische transacties, wat de ondergrondse economie helpt verminderen. 
  • Faciliteren van fiscale compliance. Alles gebeurt automatisch en onmiddellijk, waardoor belastingontduiking wordt teruggedrongen. 
  • Verhoogde belastinginning, wat zich vertaalt in een verbetering van de binnenlandse besparingen en minder externe afhankelijkheid. 
  • Verbetering van de concurrentiepositie van bedrijven door verlaging van beheerskosten en vermindering van menselijke fouten. 

Al deze voordelen hebben ervoor gezorgd dat 19 landen de elektronische uitwisseling van belastingdocumenten verplicht hebben gesteld, waarvan 11 per 2022. En nog eens 5 vrijwillig, waarmee bijna de helft van de landen van het continent worden toegevoegd. 

Afrika e-invoicing map

Elektronische facturatiesystemen in Afrika 

Ondanks de inspanningen om de pan-Afrikaanse unie te promoten en om van Afrika een interne markt te maken, zoals het geval is in andere markten zoals Azië of Latijns-Amerika, heeft elk land besloten zijn eigen elektronische controlesystemen te ontwikkelen. Er is met andere woorden geen continentale wetgeving die het gebruik van elektronische facturatie standaardiseert. Daarom vinden we verschillende soorten eTAX-compliance, afhankelijk van de behoeften van elk land. 

Desondanks, en hoewel er geen gestandaardiseerd model bestaat van elektronische facturatie of een continentaal netwerk zoals PEPPOL in Europa, dat de uitwisseling tussen bedrijven en overheid vergemakkelijkt, is er wel een overheersend implementatiemodel in heel Afrika, het Virtual Fiscal Device-systeem. 

Virtual Fiscal Devices 

Virtual Fiscal Devices zijn elektronische systemen die zijn verbonden met belastingdiensten om elektronische facturen te verzenden. Over het algemeen genereren bedrijven hun elektronische belastingdocumenten via hun elektronische facturatiesoftware en sturen ze deze via de VFD's naar de bevoegde belastingadministratie. Het is een evolutie van Electronic Fiscal Devices, fysieke apparaten aangesloten op kassa's om facturen in realtime naar de fiscale administratie te sturen op B2C-gebied. Oeganda, Zambia, Tanzania, Tsjaad, Rwanda of Benin zijn enkele van de landen die hebben gekozen voor het gebruik van VFD's. 

e-Filing in Afrika

Een ander gemeenschappelijk element van e-procurement in Afrika zijn e-filingplatforms. Vanwege de problemen van veel landen met het uitbreiden van breedband en het ontwikkelen van een robuuste telecommunicatie-infrastructuur waarmee bedrijven gegevensuitwisseling kunnen automatiseren, hebben bijna alle Afrikaanse landen elektronische e-filingportalen beschikbaar gesteld aan belastingbetalers. Via deze platforms kunnen belastingplichtigen hun elektronische documenten handmatig uploaden zonder naar de belastingkantoren van elke belastingdienst te hoeven gaan. In veel gevallen zijn e-filingportalen geëvolueerd tot de spil van de belastingadministratie, waardoor de communicatie tussen bedrijven en de overheid kan worden geïntegreerd. Het is een eerste stap naar papierloze administraties en helpt bij het leggen van de basis voor een geïntegreerd communicatiemodel.

Elektronische factuur en Tax Compliance in Noord-Afrika [Verberg]

Elektronische factuur en Tax Compliance in Noord-Afrika

Van de 5 landen uitmaken van Noord-Afrika hebben er slechts 2, Tunesië en Egypte, elektronische factureringssystemen ontwikkeld. Het feit dat het de eerste Arabische landen waren die het gebruik ervan verplichtten, heeft als voorbeeld gediend voor de rest, die hun voorbeeld zijn gaan volgen, zoals Saoedi-Arabië, Oman of Jordanië. 

Tunesië 

Tunesië is een van de Afrikaanse en Arabische landen die zich het meest hebben ingezet voor digitalisering. Er zijn tal van initiatieven van de overheid met als doel de fiscale en administratieve processen te optimaliseren dankzij het gebruik van nieuwe technologieën. Tussen de initiatieven valt de verplichte implementatie van het elektronische facturatiesysteem fatoura op. Sinds 2016 is het gebruik ervan verplicht in het B2G-veld en in de privésector voor grote bedrijven, en werd Tunesië het eerste Arabische land dat e-facturatie oplegde. 

Egypte 

Ook Egypte heeft e-facturatie omarmd om de digitale transformatie van overheid en bedrijven te stimuleren.  In het geval van de Egyptische belastingdienst, de Egyptian Tax Authority– ETA, heeft het ervoor gekozen om het gebruik ervan verplicht te stellen voor alle particuliere en openbare bedrijven in het land, na 2 jaar van gespreide implementatie. Egypte heeft gekozen voor een methode die sterk lijkt op die van veel landen in Latijns-Amerika, leiders op het gebied van elektronische facturatie in de wereld. 

 

Elektronische factuur en belastingnaleving in West-Afrika [Verberg]

Elektronische factuur en belastingnaleving in West-Afrika 

De helft van de landen die deel uitmaken van de westelijke subregio van Afrika heeft maatregelen genomen om elektronische belastingen in te dienen. Opgemerkt moet worden dat veel van de huidige systemen het gebruik van digitale certificaten of elektronische stempels vereisen. 

Benin

De elektronische factuur krijgt de naam facture normalisée en is in 2020 verplicht ingevoerd voor alle btw-plichtige bedrijven. Bedrijven moeten elektronische facturen sturen naar het systeem Système dématérialisé des Machines Électroniques Certifiées de Facturation (e-MECeF). Deze maatregel werd genomen door de Direction Générale des Impôts – DGI in het kader van de modernisering van het belastingstelsel. 

Kaapverdië

Binnen de Digitale Belasting- en Douanehervorming ++ heeft de Direçao Nacional de Receitas do Estado – DNRE stap voor stap het gebruik van elektronische facturatie opgelegd, zodat in juni 2022 de massificatie werd afgerond met de toetreding van de laatste groep belastingbetalers.  

Ivoorkust 

In 2019 implementeerde de Direction Générale des Impôts – DGI, belastingdienst van Ivoorkust, binnen het Plan National de Développement - PND, het nationale plan voor ontwikkeling, een nieuw gecertificeerd elektronisch facturatiesysteem, dat verzending in realtime van elektronische en gestempelde facturen naar de DGI vereist. Op dit moment treft de verplichting alleen technologiebedrijven die digitale goederen of diensten aanbieden. 

Het nieuwe belastingmodel heeft tot doel het belastingstelsel te moderniseren en de traceerbaarheid van elektronische transacties te verbeteren. 

Togo

In het geval van de Togolese Republiek werd de elektronische factuur in 2018 gelijkgesteld aan de papieren factuur en is het gebruik ervan vrijwillig.

Niger

Niger heeft gekozen voor een elektronisch facturatiesysteem dat sterk lijkt op dat van buurland Benin. Het facturatiesysteem heet Le Système Électronique Certifié de Facturation (SECeF) en de elektronische factuur wordt ook wel een gecertificeerde factuur genoemd. Het gebruik ervan is sinds 2021 verplicht voor alle bedrijven. Met de implementatie ervan wil Direction Générale des Impôts – DGI een grotere belastinginning vergemakkelijken, de naleving van de belastingwetgeving verbeteren, de bedrijfsvoering vergemakkelijken en het concurrentievermogen van bedrijven vergroten. 

Nigeria

Nigeria is volop bezig met de ontwikkeling van zijn belasting- en boekhoudhervormingsproject "Integrated Tax Administration System - ITAS", waarmee de belastingdienst, de Federal Inland Revenue, het belastingbeheer in het land wil automatiseren. Het is een e-VAT Compliance-systeem, waarmee alle belastingplichtigen een elektronisch rapport van hun transacties moeten maken. Naast e-rapportage moeten bedrijven sinds februari 2022 alle import- en exportfacturen elektronisch naar de Centrale Bank van Nigeria (CBN) sturen. 

Senegal 

Senegal is een van de eerste Afrikaanse landen die de geldigheid van de elektronische factuur gelijkstelt aan de papieren factuur. Het deed dit in 2008 door middel van Wet loi no. 2008-08. Voorlopig blijft het gebruik ervan vrijwillig. Op eVAT-niveau vereist de Direction Générale des Impôts echter sinds 2021 dat alle belastingbetalers hun financiële activiteiten melden via het overheidsplatform "Sen-etafi".

Ghana

Op 1 oktober 2022 begon de opstart van het elektronische facturatiesysteem in Ghana. De implementatie wordt gefaseerd aangepakt, te beginnen met de 600 grootste belastingbetalers van het land, die samen meer dan 90% van de btw-inkomsten genereren. De tweede fase start in 2023 en heeft betrekking op middelgrote belastingbetalers. In 2024 zijn naar verwachting alle bedrijven aangesloten op het overheidsportaal dat gecertificeerde "e-btw-facturen" uitgeeft.

Elektronische factuur en Tax Compliance in Centraal-Afrika [Verberg]

Elektronische factuur en Tax Compliance in Centraal-Afrika 

Het centrale deel van het continent presenteert ook veranderingen op het niveau van belastingnaleving. Vreemd genoeg is Angola het enige land buiten de Europese Unie waar de OESO-standaard, SAF-T, wordt gebruikt voor de rapportage van belasting- en boekhoudgegevens van bedrijven in het land.

Angola

Angola is het enige land buiten Europa dat heeft gekozen voor de SAF-T-standaard voor de elektronische verzending van gegevens met betrekking tot btw-aangiften en de elementen van de boekhouding. Sinds 2019 verzamelt de Adminitraçao Geral Tributária – AGT, informatie van geselecteerde belastingbetalers via het OESO-systeem. 

Tsjaad

Sinds januari 2022 worden de btw-aangiften elektronisch via e-mail ingediend bij de belastingdienst.

Zambia 

In de voetsporen treden van andere Afrikaanse landen zoals Oeganda, Tanzania of Benin. De Zambia Revenue Authority vereist dat alle btw-plichtige bedrijven elektronische facturen uitgeven met behulp van Electronic Fiscal Devices (EFD) op zowel B2B- als B2C-basis. 

Democratische Republiek Congo

Het directoraat-generaal Belastingen (DGI) van de Democratische Republiek Congo heeft onlangs uitgevaardigd dat het elektronische belastingaangifte zal vereisen voor alle belastingplichtigen die aan btw zijn onderworpen. De implementatie zal geleidelijk gebeuren, te beginnen bij grote bedrijven, met voorafgaande aankondiging van de overheid. 

Elektronische factuur en Tax Compliance in Oost-Afrika [Verberg]

Elektronische factuur en Tax Compliance in Oost-Afrika 

Onder de landen van Oost-Afrika zijn Kenia, Oeganda en Tanzania de landen die de afgelopen jaren de meeste wetgevende innovaties hebben gepresenteerd op het gebied van elektronische belastingnaleving. Bovendien is Kenia, samen met Senegal en Zuid-Afrika, een van de eerste landen die de voorkeur geven aan eTax in Afrika. 

Burundi

De elektronische factuur maakt deel uit van de reeks hervormingen gericht op de controle en traceerbaarheid van de handel door de belastingdienst van Burundi Office Burundais des Recettes - OBR. In feite vereist de wet dat vanaf 2022 btw-plichtige bedrijven en buitenlandse bedrijven die een lokale belastingvertegenwoordiger hebben, facturatiegegevens met betrekking tot transacties en betalingen in realtime aangeven. De elektronische belastingnaleving wordt echter beperkt door de staat van digitalisering van bedrijven. 

Kenia

Sinds 2005 zijn er verschillende initiatieven genomen door de Kenyaanse Belastingdienst, Kenya Revenue Authority - KRA, om de administratieve processen van de overheid te digitaliseren. Belastingplichtigen beschikken namelijk over meerdere digitale platformen om transacties elektronisch uit te voeren. Met het massaal gebruik van elektronische facturatie is in 2022 echter de definitieve stap gezet. Vanaf 30 november 2022 moeten alle btw-plichtige bedrijven hun elektronische facturen aan de overheid melden via het Tax Invoice Management System - TIMS. 

Tanzania

Tanzania is een van de andere Afrikaanse landen die heeft gekozen voor een btw-nalevingssysteem op basis van de elektronische belastingaangifte via fiscale apparaten, Virtual Fiscal Device - VFD. Belastingbetalers moeten hun elektronische facturen in realtime declareren bij de Belastingdienst, Tanzanian Revenue Authority – TRA, zowel B2B als B2C. 

Oeganda

De Oegandese Belastingdienst, URA, legt sinds januari 2022 elektronische facturatie op aan alle belastingbetalers. Het facturatiesysteem genaamd EFRIS (Electronic Fiscal Receipting and Invoicing System) geldt voor zowel de B2B2G- als de B2C-sector. Bedrijven moeten elektronische facturen naar EFRIS sturen via elektronische fiscale apparaten, EFD's.

Rwanda

Sinds 2022 is de enige geldige manier om in Rwanda te kunnen factureren via het nieuwe door de overheid gecertificeerde facturatiesysteem. Elektronische facturen moeten worden uitgegeven via elektronische fiscale apparaten genaamd Electronic Billing Machine. Dit is een van de belangrijkste maatregelen die de Rwandese belastingdienst, de Rwanda Revenue Authority, heeft genomen om de schaduweconomie te bestrijden. 

 

Elektronische factuur en Tax Compliance in Zuid-Afrika [Verberg]

Elektronische factuur en Tax Compliance in Zuid-Afrika 

Met uitzondering van Zuid-Afrika, waar het gebruik van elektronische facturatie wijdverbreid is, zijn de rest van de landen in de zuidelijke regio volop in een digitale transitie. Sommige landen, zoals Zambia of Zimbabwe, hebben gekozen voor het gebruik van EFD's, terwijl andere landen e-filingportalen creëren om de aangifte van hun belastingbetalers te vergemakkelijken. 

Zuid-Afrika

Hoewel elektronische facturatie vrijwillig is, is het gebruik ervan wijdverbreid in het land. Het is zelfs een van de pioniers onder Afrikaanse landen in de introductie van het gebruik ervan. Om elektronische facturen op een geïntegreerde manier uit te wisselen via Electronic Data Interchange, is voorafgaande toestemming vereist van de Zuid-Afrikaanse Belastingdienst, The South African Revenue Service - SARS. Daarnaast heeft SARS gedefinieerd hoe de elektronische factuur eruit moet zien en wat de voorwaarden voor elektronische opslag zijn. 

Zimbabwe

In navolging van andere Afrikaanse landen vereist Zimbabwe sinds januari 2022 de aangifte van elektronische facturen via elektronische fiscale apparaten, Electronic Tax Registers. De ETR's sturen de informatie van de transacties die door de belastingbetalers zijn uitgevoerd in realtime naar de belastingdienst, ZIMRA. 

Lesotho 

De regering is van plan e-facturering in te voeren in B2B2G en B2C. Voorlopig wachten we op dat de fiscale autoriteit Revenue Services Lesotho - RSL het model vaststelt.

Elektronisch factureren in Afrika

Zoals we hebben gezien, is Afrika volop in ontwikkeling op het gebied van elektronische facturatie en etax-compliance. De tax compliance kalender verandert elke dag en het is een hele uitdaging om te kunnen werken volgens de nieuwe eisen. Om bedrijven met een aanwezigheid op het continent te helpen, is het Global Compliance-platform van EDICOM voorbereid om elk elektronisch document uit te wisselen dat u nodig hebt, in overeenstemming met alle vereisten die door elk van de administraties worden gesteld. Dankzij EDICOM's Electronic Invoicing Observatory zijn al onze diensten altijd up-to-date en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen over de hele wereld, zodat uw bedrijf te allen tijde volledig normaal functioneert, waar u ook zaken moet doen.  

Daarnaast heeft EDICOM een kantoor in Marokko, opgericht als een operationeel centrum in Afrika en het Midden-Oosten, om multinationale ondernemingen te helpen hun bedrijven in de regio te ontwikkelen.  

 

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

Elektronische facturatie in Brazilië: NF-e, NFS-e en CT-e

Ontdek de belangrijkste aspecten van het elektronische factureringssysteem in Brazilië dat door SEFAZ wordt ontwikkeld.

Hoe u legaal PDF-facturen kunt verzenden in Portugal

Vanaf 1 januari 2025 moeten facturen in PDF-formaat in Portugal een gekwalificeerde elektronische handtekening bevatten.

Alles over Peru's elektronische facturatiesysteem

Meer informatie over de werking van het Elektronische Uitgiftesysteem – SEE om elektronisch te factureren in Peru.