Digital VAT Reporting

Belastingaangifte voor digitale leveranciers in Mexico

digitale leveranciers in Mexico

Buitenlandse bedrijven die digitale diensten leveren aan gebruikers in Mexico via applicaties, zijn verplicht om belasting over de toegevoegde waarde (btw) te betalen voor hun diensten. Deze regel is in juni 2020 in werking getreden. De belangrijkste internationale bedrijven, dienstverleners via digitale platforms, zijn al begonnen met het betalen van belastingen in Mexico. 

Zowel bedrijven als particulieren die goederen verkopen, diensten verlenen, onderdak of het gebruik of de verhuur van goederen verlenen via technologische platforms, computertoepassingen en dergelijke, zijn onderworpen aan de nieuwe regel. 

Ook nationale of buitenlandse technologische platforms, als ze naast het leveren van digitale diensten aan individuen bemiddelingsdiensten verlenen, zijn verplicht om zowel inkomstenbelasting (ISR) als belasting over de toegevoegde waarde (btw) in te houden bij personen met bedrijfsactiviteiten die goederen verkopen of diensten verlenen, waaronder hostingdiensten.

Welke digitale diensten zijn btw-plichtig?

 • Het downloaden of openen van afbeeldingen, films, tekst, informatie, video, audio, muziek, games, inclusief gokken, evenals andere multimedia-inhoud, multiplayer-omgevingen, het verkrijgen van mobiele tonen, het bekijken van online nieuws, verkeersinformatie, weersvoorspellingen en statistieken.
 • Bemiddeling tussen derden die aanbieders zijn van goederen of diensten en de eisers daarvan.
 • Online clubs en datingpagina's.
 • Data-opslag: 
 • Afstandsonderwijs, toetsen of oefeningen.

Op wie heeft de maatregel betrekking?

Naleving van de norm impliceert dat men digitale belastingontvangsten via internet (CFDI) moeten uitgeven voor de diensten of goederen die worden verkocht via digitale platforms door "ingezetenen in het buitenland, zonder vaste inrichting in het land, die digitale bemiddelingsdiensten tussen derden verlenen aan natuurlijke personen met bedrijfsactiviteiten die over goederen beschikken, diensten te verlenen of het tijdelijke gebruik of genot van goederen via internet te verlenen via technologische platforms". 

Welke implicaties heeft het voor nieuwe aanbieders van digitale diensten?

 • Het is noodzakelijk om u te registreren in het Federale Belastingbetalers Register (RFC) bij de Belastingdienst (SAT) en in het bezit te zijn van een geavanceerde elektronische handtekening. Als u al geregistreerd bent, moeten de economische activiteiten worden bijgewerkt.
 • Wanneer de afnemer van de dienst daarom verzoekt, moeten de elektronische bestanden in PDF-formaat elektronisch worden uitgegeven en verzonden, met daarin de bewijzen die overeenkomen met de betaling van de tegenprestatie met de in rekening gebrachte btw uitdrukkelijk en afzonderlijk vermeld.
 • De overeenkomstige btw (waarbij het tarief van 16% wordt toegepast op de tegenprestatie die daadwerkelijk in de overeenkomstige maand in rekening is gebracht) betalen door middel van elektronische aangifte. Het moet uiterlijk op de 17e dag van de volgende maand worden ingediend.
 • Driemaandelijks informatie verstrekken over de verrichtingen die in elke maand worden uitgevoerd met de ontvangers op het nationale grondgebied die hun diensten ontvangen, ingedeeld naar soort diensten of verrichtingen en hun prijs.
 • De overeenkomstige belasting over de toegevoegde waarde uitdrukkelijk en afzonderlijk aanbieden en innen, samen met de prijs van uw digitale diensten.
 • Wanneer de registratie in de RFC wordt uitgevoerd, moet een wettelijke vertegenwoordiger worden aangewezen voor de SAT en een adres op nationaal grondgebied worden opgegeven, met het oog op kennisgeving en toezicht op de naleving van belastingverplichtingen voor de activiteiten van de levering van digitale diensten door ingezetenen in het buitenland zonder vestiging in Mexico.

Periodiek stelt de SAT, in overeenstemming met de huidige wet op de belasting over de toegevoegde waarde, een verplichting in om zowel op haar internetportaal als in het staatsblad van de Federatie de lijst van inwoners in het buitenland die zijn geregistreerd in het federale belastingregister bekend te maken. Op 10 maart werden 86 nieuwe geregistreerde bedrijven gepubliceerd. Onder de nieuwste registranten zijn Alexa Internet, Amazon Servive Europe en Amazon Service International, Airbnb, Booking, Google, HBO, Microsoft Corporation, Nintendo, Facebook, Linkedin, Microsoft Corporation, Spotify of Uber. 

Waarom is het belangrijk om te weten of een digitale serviceprovider is ingeschreven in de RFC? Deze nieuwe standaard vergemakkelijkt de naleving van de betaling van btw aan gebruikers die de diensten van digitale leveranciers contracteren zonder in Mexico te wonen. 

Als deze bedrijven niet voldoen aan de nieuwe belastingvereisten, worden de gecontracteerde diensten als import beschouwd, zodat de consument btw moet betalen aan de SAT. 

EDICOM heeft meer dan tien jaar ervaring als CFDI-aanbieder in Mexico 

In Mexico was EDICOM in 2010 de eerste Geautoriseerde Certificatieprovider (PAC) die door de SAT werd geautoriseerd voor de validatie van CFDI's. In 2015 werd het de eerste Certificatieprovider voor de ontvangst van digitale  documenten (PCRDD), een alternatief voor de SAT die werd gecreëerd met de massificatie van elektronische facturering in Mexico om storingen en beheersproblemen als gevolg van de verzadiging van het systeem te corrigeren.

Zodoende helpt EDICOM al 11 jaar bij de implementatie van elektronische facturering in Mexico, door de ontwikkeling van haar eigen CFDI-generatie-,verzend- en ontvangstplatform, waarmee bedrijven processen kunnen vereenvoudigen door de integratie van een automatisch systeem in hun managementsystemen.

Bij elke nieuwigheid die zich voordoet in de CFDI, of het nu technische of wettelijke vereisten zijn, is EDICOM gereed om onmiddellijk en transparant te reageren en de wijzigingen voor de klant te implementeren, zonder hun dagelijkse commerciële activiteit te beïnvloeden.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over Digital VAT Reporting

Hoe het nieuwe e-Reporting systeem in Frankrijk werkt

Volgend jaar januari zal voor bedrijven het nieuwe Franse e-reporting systeem in werking treden

VAT in the Digital Age – conclusies van de studie van de Europese Commissie over DDR

Europese Commissie publiceert definitieve studie naar aanleiding van openbare raadpleging in 2020

Azië-Stille Oceaan: Status van de elektronische factuur en elektronische belastingaangiften

Van Japan tot Nieuw-Zeeland versnelt de APAC-regio de implementatie van e-facturatievereisten