Kenmerken van de e-facturatie in Argentinië

Elektronische facturatie in Argentinië is al jaren goed ingeburgerd, de oorsprong ervan gaat terug tot 2009, maar het begin van de massificatie van e-facturatie vond pas plaats in juli 2015 met algemene resolutie 3749. Momenteel is elektronische facturatie, zoals bepaald in AR 4290, verplicht voor alle categorieën bedrijven, met inbegrip van belastingplichtigen met één belasting.

Bevoegde autoriteit

Bevoegde autoriteit

AFIP - Federale Administratie van Overheidsinkomsten

Verplichting

Verplichting

Sinds april 2019 is elektronische facturatie verplicht voor alle categorieën bedrijven, inclusief Monotributistas, die de methode kunnen kiezen om elektronische facturen uit te geven en geen belastingcontroleurs te gebruiken.

Vereiste administratieve procedures

Vereiste administratieve procedures

Het is noodzakelijk om geregistreerd te zijn in het elektronische factuurregime van de AFIP en de Elektronische Autorisatie Code (CAE) aan te vragen voor elk bewijs dat moet worden afgegeven.

 

Formaat

Formaat

Er is geen gedefinieerd formaat. De uitgever genereert het document in het met de klant overeengekomen formaat, maar moet de door WebServices opgemaakte factuur in XML-formaat naar AFIP sturen.

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

Niet verplicht, wel dient de gebruiker zich in de Webservices te authenticeren door middel van een digitaal certificaat.

Fiscale controle

Fiscale controle

Op de factuur moet een CAE (Electronic Authorization Code) worden ingevoegd, die wordt verkregen na verzending van het XML-document naar de AFIP.

Afdrukformaat

Afdrukformaat

Het moet een streepjescode en QR-code bevatten, waarmee het kan worden gescand door een standaardcamera van een mobiel apparaat of tablet met internettoegang om toegang te krijgen tot de informatie.

Archivering

Archivering

Verplicht voor zender en ontvanger voor een periode van 10 jaar.

Wilt u meer weten over e-facturatie in Argentinië?

Neem contact op met een van onze e-facturatie specialisten.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren Selecteer een geldig voorvoegsel Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Bezig met verzenden

Even geduld aub. Dit kan enkele seconden duren.

Bedankt voor het doorsturen van uw gegevens!

Hoe werkt e-facturatie in Argentinië?

Hieronder vindt u het proces van het uitgeven en verzenden van fiscale bewijzen via elektronische facturatiesystemen.
1

Uitgifte en validatie

Het verkrijgen van de nodige gegevens uit het ERP van de leverancier voor de transformatie naar het formaat dat door de klant wordt vereist volgens de normen die zijn vastgesteld door de AFIP, en de toepassing van gegevensvalidatiemechanismen om te controleren of ze de nodige informatie bevatten.

2

Elektronische autorisatiecode (CAE)

De AFIP verleent de CAE door toestemming te geven voor de uitgifte van een bewijs. Het EDICOM-platform maakt verbinding met de AFIP om de Elektronische Autorisatie Code (CAE) te verkrijgen en op te nemen in elk van de uitgegeven facturen.

3

Verzending naar bestemming

EDICOM implementeert beveiligde communicatieprotocollen (private VAN, EDI-gateway, https, sftp, x400, OFTP, AS2, AS4, enz.) via haar communicatie-infrastructuur om deze automatisch naar de ontvanger te sturen. Daarnaast stuurt het de factuur ook in XML-formaat via WebService naar het AFIP.

4

Elektronische opslag

Elektronische opslag van facturen met volledige garanties van veiligheid en toegankelijkheid voor een wettelijke periode van 10 jaar, zowel voor de uitgever als voor de ontvanger van het bewijs.

Veelgestelde vragen over e-facturatie in Argentinië

Hier helpen we u bij het beantwoorden van enkele van de meest gestelde vragen over e-facturatie in Argentinië.

De elektronische factuur kan worden gegenereerd en is bedoeld voor elke koper. Elektronische facturen van het type B kunnen niet aan mensen worden verstrekt bij verkopen aan de balie (in dit geval heeft u een Controlador Fiscal nodig).

Aan verplichtingen gebonden entiteiten kunnen kiezen voor de volgende beschikbare methoden: 

  • Controlador fiscal 
  • Elektronische factuur

Ze kunnen kiezen uit een van de 2 methoden voor het uitgeven van bewijzen, of beide gezamenlijk.

Micro-, kleine of middelgrote ondernemingen (MiPyME) voor de activiteiten die zij uitvoeren met een grote onderneming of andere MiPyMEs die zich hebben aangesloten bij de regeling "elektronische kredietfactuur voor MiPyMEs", mogen uitsluitend elektronische facturen verstrekken.

Alle verantwoordelijke partijen die zijn geregistreerd in de belasting over de toegevoegde waarde en die ervoor kiezen of verplicht zijn om hun facturatie via "Elektronische factuur" te doen, kunnen kiezen voor "Webservices". Ook de belastingplichtigen met één belasting die onderworpen zijn aan het stelsel van elektronische facturatie en de personen die zijn vrijgesteld van belasting over de toegevoegde waarde en die kiezen voor de afgifte van elektronische bewijzen.

De CAE is de Elektronische Autorisatie Code, een elektronisch zegel dat AFIP toekent aan elke elektronische factuur die door een bedrijf wordt uitgegeven en die de geldigheid ervan garandeert.

Elke ontvanger van een elektronische factuur kan de geldigheid van de CAE van een elektronische factuur controleren op de AFIP-website.

Credit- en/of debetnota's moeten worden uitgegeven binnen 15 kalenderdagen na het optreden van de gebeurtenis of situatie waarvoor hun documentatie vereist is door middel van de bovengenoemde bewijzen.

Er is geen voorziening voor de annulering van elektronische bewijzen, omdat zodra de CAE is toegewezen, deze wordt goedgekeurd en uitgegeven. In het geval dat een eerder toegestane verrichting moet worden teruggedraaid, d.w.z. die al fiscaal geldig is omdat deze CAE heeft, moet dit gebeuren door een creditnota uit te geven.

Het verkooppunt verwijst naar de fysieke plaats waar de handelstransactie plaatsvindt die aanleiding geeft tot de economische activiteit, met andere woorden, waar het bewijs wordt afgegeven tussen de koper en de verkoper, of tussen degene die een dienst levert en degene die een dienst afneemt. Voor elk vestigingsadres moet een verkooppunt worden geregistreerd, in het geval van dienstverlening valt het verkooppunt samen met het belastingadres.

De ontvanger moet worden geïdentificeerd in het geval van transacties die worden verricht door degenen die geregistreerd zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde en die economische activiteiten op het gebied van groothandel verrichten en die zijn opgenomen in de afdelingen "C" "Be- en verwerkende industrie" en/of "G" "Groot- en detailhandel"; Reparatie van auto's en motorrijwielen" uitsluitend in de groepen 461, 462, 463, 464, 465, 466 en 469.

Informatiebronnen met betrekking tot e-facturatie in Argentinië

Toegang tot de beste content over e-facturatie en btw-compliance

Gerelateerd nieuws over elektronische facturen in Argentinië

Hoe elektronisch factureren in Argentinië in zijn werk gaat

Ontdek de belangrijkste kenmerken van het door de AFIP opgezette elektronische factureringssysteem in Argentinië.

Alles over de aanvulling voor buitenlandse handel voor CFDI-facturen in Mexico

Met de aanvulling buitenlandse handel voor CFDI kunt u sneller exporteurs en importeurs identificeren
Een oplossing voor e-facturatie. Meerdere voordelen
Neem contact op met onze specialisten en neem al uw twijfels weg over hoe u zich kunt aanpassen aan elk elektronisch facturatiesysteem ter wereld.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Praten?