Situatie van e-facturatie in Spanje

In Spanje is elektronische facturatie verplicht op het gebied van openbaar bestuur; wet 25/2013 regelt sinds 2015 de uitgifte van facturen in het Facturae-formaat in commerciële betrekkingen tussen de overheid en haar leveranciers. Sinds 2018 is deze verplichting ook uitgebreid tot onderaannemers en aannemers die samenwerken met de overheid en die hun facturen elektronisch moeten versturen via het FACe-platform wanneer het bedrag hiervan meer dan 5.000 euro is.

 

Op B2B-gebied is het ontwerp van koninklijk besluit gepubliceerd dat wet 18/2022 ontwikkelt en wordt elektronische facturatie vastgesteld als het enige systeem dat is toegestaan bij handelstransacties tussen bedrijven. De technische voorschriften voor B2B e-facturatie in Spanje zal naar verwachting in 2024 worden goedgekeurd en de implementatie ervan zal in de loop van 2025/2026 geleidelijk plaatsvinden, afhankelijk van de omzet van bedrijven.

Verplichtheid:

Verplichtheid:

B2G: Elektronische facturatie is verplicht in de betrekkingen met de overheid, evenals in de betrekkingen tussen onderaannemers en aannemers in de publieke sector.

 

B2B: Spanje bereidt zich voor op de invoering van e-facturatie tussen bedrijven en zelfstandigen in 2025 en 2026 na de officiële publicatie van de technische voorschriften van het B2B-facturatiesysteem.

Vereiste administratieve handelingen

Vereiste administratieve handelingen

B2G: Beschikken over een elektronisch certificaat voor de verplichte ondertekening van facturen. Als dat niet aanwezig is, kan gebruik worden gemaakt van de dienst "gedelegeerde elektronische handtekening" van een gekwalificeerde technologieleverancier.

 

B2B: Een elektronisch certificaat is vereist voor de verplichte ondertekening van facturen tussen bedrijven (TBC).

Het factuurformaat

Het factuurformaat

B2G: Facturae is een gestructureerd formaat (XML) dat moet worden gegenereerd door leveranciers en crediteuren in relaties met de overheid.

 

B2B: Ondersteunde indelingen voor business-to-business-facturatie zijn: XML CII, UBL, EDIFACT en Facturae (TBC).
 

Elektronische handtekening

Elektronische handtekening

B2G: Verplicht, het is noodzakelijk om een elektronische XAdES-handtekening toe te passen op facturen die aan de overheid zijn gericht.

 

B2B: Het is verplicht om een geavanceerde elektronische handtekening toe te passen in overeenstemming met de eIDAS-verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (TBC).

Belastingstelsel in Spanje

Belastingstelsel in Spanje

Spanje heeft een uitgebreid elektronisch belastingstelsel dat voor de goede werking ervan uit verschillende subsystemen bestaat. Daaronder vinden we: 

  • SII - Onmiddellijke verstrekking van informatie
  • SILICIE - Onmiddellijke levering van boekhouding van accijnzen
  • Ticket BAI en LROE - Systeem voor het declareren van facturen en registratieboeken van economische transacties in Baskenland
     
Opslag

Opslag

B2G: Verplicht voor de uitgever voor een wettelijke periode van 5 jaar.

 

B2B: *Te definiëren met de officiële publicatie van de technische voorschriften voor B2B-facturen.
 

Bevoegde autoriteit

Bevoegde autoriteit

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Wilt u meer weten over e-facturatie in Spanje?

Neem contact op met een van onze e-facturatie specialisten.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

De naam mag niet leeg zijn U moet het bedrijf invoeren U moet een telefoonnummer invoeren Selecteer een geldig voorvoegsel Ik ga ermee akkoord dat er contact met mij wordt opgenomen

Bezig met verzenden

Even geduld aub. Dit kan enkele seconden duren.

Bedankt voor het doorsturen van uw gegevens!

Hoe werkt e-facturatie in de publieke sector in Spanje?

Hieronder vindt u het proces van het uitgeven van facturen via het PGEFe (Algemeen Toegangspunt voor Elektronische Facturen) van de overheidsdiensten of FACe.
1

Uitgifte en validatie

Extractie van gegevens uit het ERP van de leverancier voor de transformatie naar het door de belastingdienst gedefinieerde XML-facturae-schema en toepassing van verschillende gegevensvalidatiemechanismen om te controleren of ze de nodige informatie bevatten.

2

Elektronische handtekening

Er worden de mechanismen voor elektronische handtekeningen toegepast die bij wet zijn vastgesteld en die de integriteit en authenticiteit van de elektronische factuur waarborgen. Dit is de geavanceerde elektronische handtekening gebaseerd op een certificaat (XAdES).

3

Verzending naar de PGEFe

Zodra de factuur is gevalideerd, wordt deze verzonden naar het PGEFe (Algemeen Toegangspunt voor Elektronische Facturen) dat overheidsinstanties hebben ingeschakeld, of naar FACe, voor de instanties die zijn verbonden aan het algemeen toegangspunt voor elektronische facturen van de overheidsadministratie.

4

Elektronische opslag

Elektronisch bestand van het XML-formaat - Facturae van de originele factuur met hoge veiligheids- en toegankelijkheidsgaranties gedurende de 5 jaar voorgeschreven door de Spaanse wetgeving.

Hoe werkt e-facturatie tussen bedrijven in Spanje?

Hieronder vindt u het proces van het uitgeven van elektronische facturen in de particuliere sector in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in Wet 18/2022 betreffende de oprichting en groei van bedrijven.
1

Uitgifte en validatie

Extractie van gegevens uit het ERP voor het genereren van technische factuurformaten (EDIFACT, Facturae, XML CII, UBL...) en toepassing van gegevensvalidatiemechanismen om de minimale informatie te garanderen die vereist is in elk van de syntaxissen.

2

Facturen versturen

Zodra elk document is gevalideerd, wordt de ontvanger van de factuur geïdentificeerd voor verzending via specifieke communicatiekanalen (private VAN, EDI-gateway, https, sftp, x400, OFTP, AS2, AS4...) met registratie van traceerbaarheid, leveringsbevestiging en verwerking.

3

Elektronische opslag

Elektronische bewaring van facturen die zijn uitgegeven in het kader van een eIDAS-dienst voor elektronische opslag met bewijsregistratie en voortdurende herverzekering van documenten.

4

Status beheer

Zichtbaarheid en integratie van de verschillende bevestigingen of ACK's (bevestigingen) van elk van de facturen die zijn uitgegeven in overeenstemming met de technische specificaties die in het project zijn gedefinieerd.

Veelgestelde vragen over B2B e-facturatie in Spanje

De inhoud van de volgende vragen kan worden gewijzigd met de officiële publicatie van de definitieve technische voorschriften voor B2B e-facturatie in Spanje.

Nee. U hoeft alleen een elektronische factuur uit te reiken aan een klant of leverancier die in Spanje gevestigd is of in Spanje onder de BTW-registratie opereert.
 

Ja,ook zelfstandigen moeten voldoen aan de regelgeving voor elektronische B2B-facturen.
 

De data van publicatie van het Koninklijk Besluit hangen af van de voltooiing van het parlementaire proces dat is geïnitieerd en nog gaande is. De verwachting is dat de definitieve technische voorschrfiten in 2024 klaar zullen zijn, dus het ligt in de verwachting dat de datum van inwerkingtreding voor de uitvoering van de eerste fase in 2025 zal zijn.
 

De implementatietermijnen voor de elektronische B2B-factuur vanaf de definitieve publicatie van het Koninklijk Besluit zijn: Eén jaar voor bedrijven met een jaaromzet van meer dan 8 miljoen euro en twee jaar voor de overige bedrijven (met een omzet van minder dan 8 miljoen euro).
 

Als u de eerste implementatiefase niet ingaat (vanwege het facturatievolume van het bedrijf), blijft u uw facturen op een "traditionele" manier versturen totdat uw bedrijf verplicht is over te stappen op elektronische facturatie.
 

Nee. Facturen uitgegeven door een bedrijf waarvan de ontvanger een overheidsinstantie (B2G) of een eindconsument (B2C) is, vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet.
 

Ja. De SII is een ander systeem en bedrijven moeten aan beide processen voldoen. Bedrijven die al met de SII werken, moeten daarom hun elektronische facturen naar hun leveranciers sturen en deze van hun klanten ontvangen.

Bedrijven die zijn geregistreerd in de autonome gemeenschap van Baskenland moeten aan beide voorschriften voldoen. Ze moeten een gecertificeerde leverancier of software garantiegever hebben voor TicketBAI-compliance en een oplossing voor het nieuwe elektronische B2B-facturatiesysteem.
 

Elektronische facturatieplatforms moeten de mogelijkheid hebben om met elkaar te verbinden via beveiligde communicatieprotocollen die zijn vastgelegd in de technische voorschriften. Bovendien moeten ze compatibel zijn met de vastgestelde eisen en de beveiligingsniveaus van de dienstverlening garanderen, inclusief de authenticatie en validatie van facturen.
 

De ondersteunde formaten zijn: UBL, CII, EDIFACT en Facturae.
 

Bronnen met betrekking tot e-facturatie in Spanje

Toegang tot de beste content over e-facturatie en btw-compliance

Aankomende deadlines in Spanje

Blijf op de hoogte van de belangrijke data voor het in werking treden van belasting- en e-invoicing verplichtingen wereldwijd.

Gerelateerd nieuws over elektronische facturen in Spanje

VeriFactu, het factuurverificatiesysteem ter bestrijding van belastingfraude in Spanje

Lees meer over de vereisten die bedrijven moeten aannemen om te voldoen aan de VeriFactu-verordening.

Duitsland: Status van elektronische B2B factuur

De Bundesrat heeft de wet aangenomen die B2B e-facturatie verplicht stelt in Duitsland vanaf 2027

Status van verplichte elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje

De belangrijkste kenmerken van de technische regelgeving voor elektronische facturatie tussen bedrijven in Spanje
Een oplossing voor e-facturatie. Meerdere voordelen
Neem contact op met onze specialisten en neem al uw twijfels weg over hoe u zich kunt aanpassen aan elk elektronisch facturatiesysteem ter wereld.

De verzamelde persoonsgegevens zullen door de bedrijven van de EDICOM Groep worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden en/of de gevraagde diensten te beheren. U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid.

Praten?