e-Facturatie

2023 begint met veranderingen in elektronische facturering in Ecuador

2023 begint met veranderingen in elektronische facturering in Ecuador

De SRI is 2023 begonnen met technische updates van het elektronische factureringssysteem in Ecuador en wijzigingen die van invloed zijn op de processen voor het verzenden en leveren van elektronische betaalbewijzen aan de belastingdiensten van het land.

Laten we de redenen voor deze wijzigingen eens nader bekijken:

Verlenging van de maximumtermijn voor de verzending van elektronische betaalbewijzen naar de SRI.

Resolutie nr. NAC-DGERCGC22-00000064, gepubliceerd op 13 januari 2023, wijzigt resolutie nr. NAC-DGERCGC18-00000233 van 05 juni 2018, waarin de SRI de regels vaststelde voor de afgifte, levering en verzending van verkoop-, inhoudings- en aanvullende documenten die worden afgegeven door erkende belastingplichtigen, via het elektronische facturatiesysteem.

De belangrijkste wijzigingen zijn geconcentreerd in artikel 7 van resolutie NAC-DGERCGC18-00000233:

"Art. 7.- Transmissie. - Belastingplichtigen die elektronische betalingsbewijzen uitreiken, sturen deze door naar de Belastingadministratie op het moment dat het elektronische betalingsbewijs wordt aangemaakt, of binnen een termijn van maximaal tweeënzeventig uur nadat ze het elektronische betalingsbewijs hebben aangemaakt, door gebruik te maken van de "web services" voorzien in de "Technische Specificaties Elektronische Betalingsbewijzen". Dit mechanisme wordt gebruikt voor het verzenden, ontvangen en valideren van de elektronische betaalbewijzen tussen de verstrekker en de Belastingdienst.”

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen toegevoegd:

  • Schrapping van de tweede clausule van artikel 7, die de mogelijkheid bood om elektronische betaalbewijzen in gegroepeerde vorm te verzenden binnen een periode van maximaal 24 uur na het genereren van de elektronische betaalbewijs.
  • Er wordt een unieke overgangsbepaling opgenomen waarin wordt bepaald dat de 1%-limiet waarin artikel 8 van Resolutie NAC-DGERCGC18-00000233 voorziet, niet van toepassing is in het geval van voorgedrukte verkoop-, inhoudings- en aanvullende documenten waarvan de vergunning is verleend tot 29 november 2022, die mogen worden afgegeven en geldig zullen zijn tot hun vervaldatum, op voorwaarde dat de belastingplichtige de vergunning heeft om elektronische vouchers uit te reiken.

Update van de technische specificaties van elektronische betalbewijzen van het Offline schema

De Belastingdienst (SRI) van Ecuador heeft onlangs de nieuwe versie van de technische specificaties van elektronische betalbewijzen van het Offline schema versie 2.23 gepubliceerd.

Deze nieuwe versie kan vanaf februari 2023 worden gedownload op de website van de SRI. U kunt de Handleiding voor belastingplichtigen voor de uitgifte van elektronische betaalbewijzen openen via de link in deze tekst.

Hieronder gaan we in op de belangrijkste wijzigingen van verplichte aard die deze update naar versie 2.23 van de technische specificaties van de elektronische betaalbewijzen met zich meebrengt:

  • Aanpassing van het maximumbedrag voor het uitreiken van een factuur aan eindgebruikers. Het bedrag gaat van USD 200 naar USD 50 voor het verplicht opvragen van de persoonsgegevens van de koper in elektronische facturen.
  • Actualisatie van de inhoudingspercentages van de ISD: De inhoudingspercentages van de Belasting op Uitgaande Vreemde Valuta (ISD) worden vastgesteld voor de perioden van 01 februari tot 31 december 2023 (vastgelegd in Uitvoerend Besluit N°643 van 23 januari 2023).
  • Actualisatie van tabel 18: ICE-tarief.

Massificatie van elektronische facturatie in Ecuador nadert 100% van de belastingplichtigen

Op 29 november 2022 trad de verplichting in werking voor de laatste belastingplichtigen die vallen onder de regeling voor elektronische facturatie in Ecuador. Met deze laatste groepen is de kalender van belastingplichtigen die verplicht zijn om elektronische facturen uit te reiken nu compleet.

In deze context meldt de Ecuadoriaanse belastingdienst het grote succes en de reikwijdte van de elektronische factuur, bijna klaar met het massificatie schema dat begon in 2014 met de toetreding van exporteurs en financiële instellingen.

Op dit moment telt het systeem 1.325.541 belastingplichtigen die al elektronische facturen uitreiken en 12.581 belastingplichtigen die de elektronische facturatie nog moeten invoeren, omdat ze zich in de testfase bevinden.

Volgens de belastingdienst van Ecuador zijn er 14.981.421.491 elektronische facturen uitgereikt sinds het begin van de massale invoering van elektronische facturatie.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de elektronische factuur volledig is aangepast aan het belastingstelsel van Ecuador en nu een volwassenheidsfase ingaat, net als in andere Latijns-Amerikaanse landen zoals Colombia, Mexico, Chili en Brazilië, waar de toekomst van het systeem gebaseerd is op updates en verbeteringen die gericht zijn op de uitbreiding naar steeds meer elektronische belastingdocumenten.

Hoe werkt elektronische facturatie in Ecuador?

Luz García, onze expert in Elektronische Facturatie voor Ecuador, legt uit hoe het model van elektronische facturatie werkt in Ecuador en wat de voordelen en mogelijkheden zijn van een oplossing die de uitgifte en ontvangst van elektronische documenten automatiseert en die snel kan worden opgeschaald naar elke regio in Latijns-Amerika.

Kenmerken van het EDICOM Global e-facturatieplatform

Module voor gegevensintegratie: Deze module is verantwoordelijk voor het maken van verbindingen met het interne beheersysteem om de uitgifte en ontvangst van facturen te integreren.

Schema validatie module: Uitgegeven en ontvangen facturen worden geanalyseerd en syntactisch gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan alle technische specificaties die vereist zijn voor elk factuurmodel.

Compliance module: De functie van deze module is het integreren van de technische en wettelijke specificaties die elk digitaal facturatiesysteem vastlegt in de verschillende landen die erin geïntegreerd zijn.

Communicatiemodule: De communicatiemodule identificeert de ontvanger van het elektronische document en verzendt het automatisch, waarbij het wordt gerouteerd via het communicatieprotocol dat met de ontvanger is overeengekomen en de controle-ACK's worden gerapporteerd waarmee de verstrekker te allen tijde de status van zijn bericht kan kennen.

EDICOM News Nederland | Ontdek meer over e-Facturatie

B2B E-facturatie in België gepland voor 2026

Belgische minister bereikt akkoord in ministerraad over verplichte invoering B2B e-facturatie vanaf 1 januari 2026

Status van B2B elektronische factuur in Frankrijk

Frankrijk boekt vooruitgang met de details van het nieuwe B2B-model voor elektronische facturering en e-rapportage.

De staat van elektronische facturering in Panama

We analyseren de belangrijkste kenmerken en vereisten van het elektronische factureringssysteem van Panama (SFEP)